Головна

Перерахування та примітки

  1. Короткі примітки.
  2. перерахування
  3. перерахування
  4. перерахування
  5. Перерахування та примітки.
  6. Правила оформлення примітки

Перерахування при необхідності можуть бути приведені всередині пунктів або підпунктів. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або, при необхідності посилання в тексті на одне з перерахувань, - малу літеру (арабську цифру), після якої ставиться дужка.

наприклад:

Висновок містить:

а) ...- короткі висновки;

б) ...- оцінку рішень;

1) ...- розробку рекомендацій.

2) ...

в) ...

Примітки - це порівняно короткі доповнення до основного тексту або пояснення невеликих його фрагментів, що носять характер довідки. Залежно від місця розташування примітки діляться на внутрітекстовие і підрядкові.

Примітки розміщують безпосередньо після пункту, підпункту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Внутрішньотекстові примітки розташовують всередині тексту, який вони пояснюють. Починають його словом «Примітка», яке друкують з великої літери з абзацу вразрядку. Якщо примітка одна, то після слова «Примітка» ставиться крапка. Одне примітка не нумерують, наприклад:

Примітка .___

___

Якщо два і більше приміток згруповані разом, вони розташовуються під самостійним заголовком «Примітки». В цьому випадку тексту кожного примітки передує тільки арабська цифра на початку його першого рядка, а нумерація приміток виробляється окремо, тобто 1, 2, 3 і т.д., наприклад:

Примітки: 1 .___

2 .___

Після кожного примітки ставлять крапку. Примітки відокремлюють від основного тексту 2-4 міжстроковими інтервалами.

Підрядкова примітка - це примітка, розміщене внизу сторінки під основним текстом у вигляді виноски і пов'язане з ним знаком виноски - цифровим номером або зірочкою на верхній лінії рядка відповідно до 8.6-8.9.

 таблиці | Формули і рівняння

Етапи написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Вибір студентом теми випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Призначення наукового керівника випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Оформлення та затвердження організаційних документів з написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Характеристика структурних елементів випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | | | скорочення | | Підготовка випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи до захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати