Головна

Вступ | Метод ліквідаційної вартості | Переваги та недоліки витратного підходу |

Принципи оцінки бізнесу при витратному підході

  1. B2B - Бізнес для Бізнесу
  2. D вивіски з сітки для бізнесу!
  3. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  4. II. Загальні поняття оцінки
  5. II. Загальні поняття оцінки
  6. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).

Витратний підхід заснований на принципах: заміщення, найкращого і найбільш ефективного використання, збалансованості, економічної величини, економічного поділу.

Принцип заміщення визначається наступним чином: максимальна вартість підприємства характеризується найменшою ціною, за якою може бути придбаний інший об'єкт з еквівалентною корисністю. Припустимо, що деякий суб'єкт хоче придбати в свою власність кондитерське підприємство, яке виробляє цукерки. Порівнює ж він ціни на аналогічні підприємства, що виробляють печиво, пряники, пастилу і хліб. Разом з тим покупець має можливість вибрати бізнес різної спрямованості. [1]

Результатом аналізу факторів вартості та характеристик бізнесу є вибір варіанта найкращого і найбільш ефективного використання власності, який юридично і технічно здійснимо, і забезпечує власнику максимальну вартість оцінюваного майна. У цьому полягає суть принципу найкращого і найбільш ефективного використання. Принцип необхідний, якщо на його основі здійснюється оцінка для реструктуризації компанії. Якщо ж мета оцінки - розрахунок вартості діючого підприємства без урахування можливих змін, то даний принцип не застосовується.

Підприємство являє собою систему, однією з закономірностей розвитку і існування якої є збалансованість, пропорційність її елементів. Найбільша ефективність підприємства досягається при об'єктивно обумовленої пропорційності факторів виробництва. Різні елементи системи підприємства повинні бути узгоджені між собою по пропускної здатності і іншим характеристикам. Додавання будь-якого елементу в систему, що призводить до порушення пропорційності, призводить до зростання вартості підприємства. При оцінці вартості підприємства необхідно враховувати принцип збалансованості (пропорційності), згідно з яким максимальний дохід від підприємства можна отримати при дотриманні оптимальних величин факторів виробництва. Одним з важливих моментів дії даного принципу є відповідність розмірів підприємства потребам ринку. Якщо це відповідність порушується, то бізнес неефективний (може бути утруднена доставка ресурсів або товарів і ін.). [5]

На принципі економічної величини будується оцінка нерухомості. Сутність принципу оптимальної економічної величини полягає в наступному: при сформованих на ринку нерухомості тенденції б?льшім попитом користується певна (оптимальна) величина об'єкта нерухомості даного типу. Принцип оптимальної величини підходить як до будівель, так і до земельних ділянок. Даний принцип найкращим чином враховує ринкові переваги, що переважають на даному ринку. Відхилення від цього розміру, як правило, призводить до зниження привабливості об'єкта оцінки і відповідно його вартості. [3]

Попит на ринку, можливості розвитку бізнесу, місце розташування та інші фактори визначають способи використання підприємства. При розгляді напрямків розвитку бізнесу може виникнути питання про економічний поділ майнових прав на власність, якщо таке дозволить збільшити загальну вартість. Економічне поділ здійснюється, якщо право на об'єкт можна розділити на два або більше, в результаті чого загальна вартість об'єкта зростає. Принцип економічного поділу означає, що майнові права слід розділити і з'єднати таким чином, щоб збільшити загальну вартість об'єкта. [5]

 Сутність витратного підходу до оцінки бізнесу | Метод чистих активів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати