На головну

Оформлення та затвердження організаційних документів з написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. HTML-ДОКУМЕНТІВ
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. Лабораторні роботи
  6. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Результатом виконання заходів на даному етапі є осмислення студентом задуму майбутньої роботи і підписання науковим керівником організаційних документів. Після затвердження теми випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи (ВКР) студент разом з науковим керівником складає в двох примірниках завдання на виконання роботи і визначає весь процес подальшої самостійної роботи студента по темі ВКР. Завдання підписується автором і затверджується завідувачем кафедри, один примірник видається студенту перед виходом на переддипломну виробничу практику, інший залишається на кафедрі і разом з роботою представляється до захисту.

При розробці завдання на роботу, науковий керівник допомагає зрозуміти і сформулювати студенту задум майбутньої роботи.

На основі завдання студент за погодженням з науковим керівником складає календарний план-графік виконання випускної роботи.

План роботи повинен забезпечувати його відповідність раніше виданим завданням. Тема дипломної роботи повинна розкриватися в розділах, глави в параграфах. Формулювання назв складових частин націлюють студентів на розвиток творчості та ініціативи.

Кількість глав в випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи суворо не регламентується. Однак, слід враховувати, що в роботі повинні бути розглянуті: по-перше, теоретичні, по-друге, практичні аспекти досліджуваної теми, і, по-третє, визначено напрями підвищення ефективності та контролю економічної діяльності. Виходячи з цього, випускна кваліфікаційна робота, як правило, складається з трьох розділів.

У творчій роботі план завжди має динамічний, рухливий характер і не повинен сковувати ініціативу студента при збереженні чіткої мети роботи. У разі необхідності план може коригуватися за погодженням з науковим керівником і зав. кафедрою.

При складанні завдання та плану роботи слід звернути увагу на формулювання глав і параграфів. Ці формулювання повинні бути досить короткими, не містити зайвої інформації. Як правило, формулювання глав, параграфа включає одну пропозицію.

Студент повинен розуміти логіку викладу матеріалу після вивчення підібраної літератури. Отримавши узгоджене завдання, студент самостійно приступає до його виконання. Успіх значною мірою буде залежати від підготовки теоретичної глави, збору та аналізу фактичного матеріалу організації.

При підготовці випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи рекомендується використовувати наукові досягнення в області обліку, аудиту та аналізу. Теоретична частина ВКР повинна включати новітні досягнення обліково-економічної науки.

Студенту, приступає до виконання роботи, необхідно опанувати методичними прийомами, які дозволять встановити зв'язки і закономірності, сформулювати правильні висновки і дати конкретні рекомендації.

 Призначення наукового керівника випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Характеристика структурних елементів випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

Етапи написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Вибір студентом теми випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | | | таблиці | Перерахування та примітки | Формули і рівняння | скорочення | | Підготовка випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи до захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати