На головну

Призначення наукового керівника випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

Наукове керівництво підготовкою студентами випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт являє собою процес цілеспрямованого впливу наукового керівника на студента для розвитку його особистої ініціативи по виведенню нових знань за допомогою проведення самостійного дослідження. В результаті наукового керівництва дається об'єктивна оцінка, як роботі, так і навичок і умінь студента самостійно підвищувати рівень своїх професійних знань. Кожному студенту призначається науковий керівник, який здійснює безпосереднє управління процесом підготовки випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи.

Завідувач кафедрою здійснює безпосереднє керівництво підготовкою робіт до закріплення і загальне керівництво після призначення наукових керівників.

До основних обов'язків завідувача кафедри по керівництву випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи студентів відносяться наступні:

· Підготовка до розгляду методичною радою тим випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт;

· Організація вибору студентами тим випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт;

· Підбір, уявлення до закріплення наукових керівників випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт;

· Затвердження завдань на випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи;

· Організація керівництва випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт, контролю і допомоги студентам на всіх етапах роботи;

· Визначення місць проходження переддипломної практики на основі затвердженого ректором університету плану;

· Організація написання відгуків і рецензій на випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи;

· Допуск робіт до захисту.

Обов'язками керівника випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи є:

· Видача індивідуального завдання на збір практичного матеріалу в період проходження виробничої переддипломної практики;

· Надання допомоги в складанні і затвердженні організаційно-планових документів;

· Видача студенту завдання на випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи;

· Надання допомоги при підборі літератури і рекомендація по підбору основної літератури;

· Проведення передбачених графіком консультацій з питань підготовки випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт;

· Здійснення контролю за збиранням матеріалу, написанням і оформленням дипломної роботи;

· Написання відкликання на випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи.

 Вибір студентом теми випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Оформлення та затвердження організаційних документів з написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

Етапи написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | Характеристика структурних елементів випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи | | | таблиці | Перерахування та примітки | Формули і рівняння | скорочення | | Підготовка випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи до захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати