Головна

Заголовок, що містить найменування організації | Заголовок, що містить уніфіковане заголовок | Додаток А | ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ | Області і елементи опису | Електронних ресурсів без загального заголовка | Додаток Б | Приклади бібліографічних записів електронних ресурсів | Ресурси віддаленого доступу | ГОСТ Р 7.0.5-2008 |

Підрядкові бібліографічна посилання

  1. IX. Розсилка
  2. Бібліографічна посилання на архівний документ
  3. Бібліографічна посилання на електронний ресурс
  4. Внутритекстовой бібліографічна посилання
  5. внутритекстовой посилання
  6. ГОСТ 7.82-2001. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів
  7. ГОСТ Р 7.05-2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічна посилання. Загальні вимоги та правила складання

6.1 підрядкові бібліографічна посилання оформляється як примітка, винесене з тексту документа вниз смуги.

Підрядкові бібліографічна посилання може містити наступні елементи:

- Заголовок;

- Основний заголовок документа;

- Загальне позначення матеріалу;

- Відомості щодо назви;

- Відомості про відповідальність;

- Відомості про видання;

- вихідні дані;

- Відомості про обсяг документа (якщо посилання на весь документ);

- Відомості про місцезнаходження об'єкта посилання в документі (якщо посилання на частину документа);

- Відомості про серію;

- Позначення і порядковий номер тому або випуску (для посилань на публікації в багаточастинні або серіальних документах);

- Відомості про документ, в якому опубліковано об'єкт посилання;

- Примітки;

- Міжнародний стандартний номер.

1 Тарасова В. І. Політична історія Латинської Америки. М., 2006. С. 305.

3 Кутепов В. І., Виноградова А. Г. Мистецтво Середніх століть. Ростов н / Д, 2006. С. 144-251.

17 Історія Російської книжкової палати, 1917-1935. М., 2006.

або більш докладно:

1 Тарасова В. І. Політична історія Латинської Америки: навч. для вузів. - 2-е вид. - М.: Проспект, 2006. - С. 305-412.

3 Кутепов В. І., Виноградова А. Г. Мистецтво Середніх століть / під заг. ред. В. І. Романова. - Ростов н / Д, 2006. - С. 144-251.

17 Історія Російської книжкової палати, 1917-1935 / Р. А. Айгістов [и др.]. - М.: Рос. кн. палата, 2006. - 447 с. - ISBN 5-901202-22-8.

6.2 У підрядковий бібліографічною посиланням повторюють наявні в тексті документа бібліографічні відомості про об'єкт посилання.

6.2.1 Для аналітичних записів допускається при наявності в тексті бібліографічних відомостей про складову частину, в підрядковий посиланням вказувати тільки відомості про ідентифікуючий документі.

2 Адорно Т. В. До логіки соціальних наук // Зап. філософії. - 1992. - № 10. - С. 76-86.

або, якщо про даній статті йдеться в тексті документа:

2 Зап. філософії. 1992. № 10. С. 76-86.

6.2.2 Для записів на електронні ресурси допускається при наявності в тексті бібліографічних відомостей, що ідентифікують електронний ресурс віддаленого доступу, в підрядковий посиланням вказувати тільки його електронну адресу [2].

2 Офіційні періодичні видання: електрон. путівник /

Ріс. нац. б-ка, Центр правової інформації. [СПб.], 2005-2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата звернення: 18.01.2007).

або, якщо про даній публікації йдеться в тексті документа:

2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html

6.3 При нумерації підрядкових бібліографічних посилань застосовують однаковий порядок для всього даного документа: наскрізної нумерації впродовж усього тексту, в межах кожного розділу, розділу, частини і т. П., Або - для даної сторінки документа.

 Внутритекстовой бібліографічна посилання | Затекстовой бібліографічна посилання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати