Головна

Багаторівневе бібліографічний опис | Бібліографічний опис серіальних та інших триваючих ресурсів | Другий і наступні рівні | Аналітичний бібліографічний опис | С. I-XXXVI, 1-12 | СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТІВ | визначення | Заголовок, що містить ім'я особи | Заголовок, що містить найменування організації | Заголовок, що містить уніфіковане заголовок |

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

  1. A4. Принцип стандартизації та узгодженості елементів інтерфейсу.
  2. quot; Roshen ": Нові стандарти якості и Нові українські рекорди
  3. А) алтин стандарти ж?йесі
  4. А) стандартний
  5. Адукацийни стандарт па білоруський літаратури
  6. Бездротові локальні мережі. Сімейство стандартів для широкосмугового доступу. Системи мобільного зв'язку стандарту 802.16е.

ГОСТ 7.82-2001

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІЛІОГРАФІЧНИЙ

ОПИС ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Загальні вимоги та правила складання

Дата введення 2002-07-01

Галузь застосування

Цей стандарт встановлює загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису електронного ресурсу: набір областей та елементів бібліографічного опису, послідовність їх розташування, наповнення і спосіб подання елементів, застосування умовних розділових знаків.

Стандарт поширюється на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами державної бібліографії, іншими бібліографірующімі установами.

загальні положення

4.1 Об'єкт опису

4.1.1 Об'єктом для складання бібліографічного опису є електронні інформаційні ресурси, керовані комп'ютером, в тому числі ті, які вимагають використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронні ресурси представляють собою електронні дані (інформацію у вигляді чисел, букв, символів або їх комбінацій), електронні програми (набори операторів або підпрограм, які забезпечують виконання певних завдань, включаючи обробку даних) або поєднання цих видів в одному ресурсі. Залежно від режиму доступу електронні ресурси ділять на ресурси локального доступу (з інформацією, зафіксованої на окремому фізичному носії, який повинен бути поміщений користувачем в комп'ютер) і віддаленого доступу (з інформацією на вінчестері або інших пристроях, що запам'ятовують або розміщеної в інформаційних мережах, наприклад в Інтернеті).

4.1.2 В контексті даного стандарту матеріали, що містяться в електронних ресурсах локального і віддаленого доступу, вважаються опублікованими.

4.2 Структура і склад опису

4.2.1 Бібліографічний опис електронного ресурсу є основною частиною бібліографічного запису і містить бібліографічні відомості, наведені за встановленими правилами і дозволяють ідентифікувати електронний ресурс, а також отримати уявлення про його зміст, призначення, фізичних характеристиках, системних вимогах, режимі доступу, спосіб розповсюдження і т .п.

4.2.2 Бібліографічний опис електронного ресурсу складається з елементів, об'єднаних в області і розташованих у встановленій послідовності (по ГОСТ 7.1).

4.2.3 Елементи бібліографічного опису підрозділяють на обов'язкові та факультативні. Факультативні елементи особливо відзначені в переліку областей та елементів.

4.2.4 Опис, створене відповідно до цього стандарту, доповнюється різними елементами бібліографічного запису (по ГОСТ 7.76) - заголовком, предметними рубриками і т.п., які є об'єктами інших стандартів СИБИД.

Правила приведення заголовка - по ГОСТ 7.80.

Приклади повних бібліографічних записів наведені в Додатках А - Г.

4.3 Джерела інформації

4.3.1 Інформація для складання бібліографічного опису електронного ресурсу береться з певних елементів вихідних відомостей відповідно до запропонованої черговості їх використання.

4.3.2 Джерела інформації, що містяться в електронному ресурсі, предпочитаются всім іншим. Така інформація повинна формально присутні, наприклад, на титульному екрані, основному меню, в відомостях про програму, в першому поданні інформації на екран, а також в будь-яких чітко виділених ідентифікуючих відомостях. Якщо використовують декілька згаданих вище джерел, то їх комбінація розглядається як єдиний основне джерело.

4.3.3 Якщо внутрішніх джерел недостатньо, а також в разі, коли вони не доступні для прочитання, використовують інші джерела в наступному порядку:

етикетку або маркування на фізичному носії ресурсу;

технічну документацію, інший супровідний матеріал або контейнер (коробку, конверт, папку і т. п.);

довідкові видання та інші джерела поза електронним ресурсом, наприклад метадані.

4.3.4 Запропоновані джерела інформації для областей опису електронного ресурсу.

 область  запропонований джерело
 Область заголовка і відомостей про відповідальність  Внутрішні джерела, етикетка, маркування на фізичному носії, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер
 область видання  Внутрішні джерела, етикетка, маркування на фізичному носії, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер
 Область виду та обсягу ресурсу  будь-яке джерело
 Область вихідних даних  Внутрішні джерела, етикетка, маркування на фізичному носії, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер
 Область фізичної характеристики  будь-яке джерело
 область серії  Внутрішні джерела, етикетка, маркування на фізичному носії, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер
 область примітки  будь-яке джерело
 Область стандартного номера  будь-яке джерело

4.3.5 Відомості, наведені не з запропонованого для даної області джерела, а також сформульовані на основі аналізу електронного ресурсу, укладають в квадратні дужки.

4.4 Мова опису

4.4.1 Опис складається на тій мові і в тій графіку, на яких наведені дані в ресурсі.

4.4.2 Відомості про загальний позначенні матеріалу, про вид, обсяг ресурсу, інших його фізичних характеристиках, а також примітки та відомості, що поміщаються в області стандартного номера, можуть бути приведені на мові бібліографірующего установи.

4.4.3 Опис ресурсу на мові або в графіку, відмінних від мови або графіки бібліографірующего установи, може бути дано в транслітерації або транскрипції і приведено без квадратних дужок.

4.5 Пунктуація

4.5.1 Кожному елементу опису, крім першого елемента першої області, передують або його укладають наказані знаки пунктуації. До і після кожного розділового знака ставлять пробіл, відповідний одній букві при друкуванні друкарським способом, за винятком коми і крапки, які супроводжуються одним наступним пропуском. Дужки розглядаються як єдиний знак і пробіл ставиться перед першою і після останньої дужки.

4.5.2 Кожній області, за винятком першої, передує точка і тире (. -), З пробілами по обидва боки тире. Якщо ця область починається з абзацу, виділена поліграфічними засобами або відступом, точку і тире замінюють крапкою в кінці попередньої області.

4.5.3 У межах областей запропоновані наступні розділові знаки:

.  крапка
,  кома
:  двокрапка
;  точка з зaпятoй
/  коса риска
 //  дві косі риси
 ()  круглі дужки
 []  квадратні дужки
+  знак плюс
=  знак рівності

Особливості застосування розділових знаків см. У відповідних розділах.

4.5.4 пунктуації в межах елементів бібліографічного опису або окремих фраз застосовують відповідно до норм мови, на якому складено опис.

4.6 Скорочення. Прописні літери. помилки

4.6.1 У бібліографічному описі застосовують скорочення окремих слів і словосполучень відповідно до ГОСТ 7.11 і 7.12, а також призводять загальноприйняті скорочення позначень одиниць фізичних величин і уніфіковані скорочення деяких фізичних характеристик електронного ресурсу.

4.6.2 З великої літери починається перше слово кожної області. В інших випадках великі літери застосовують відповідно до особливостей мови або графіки опису.

4.6.3 При наявності на документі явних помилок і друкарських помилок, які не спотворюють сенсу тексту, відомості в бібліографічному записі призводять у виправленому вигляді і не обмовляють виправлення. Помилки або орфографічні помилки, які змінюють зміст тексту, відтворюють з електронного ресурсу без змін. Після них у квадратних дужках наводять правильне написання з попереднім скороченням "т. Е." або його еквівалентом на іншій мові або в іншій графіці. Пропущені букви або цифри можна вставити, уклавши їх в квадратні дужки.

4.6.4 Символи, які неможливо відтворити доступними поліграфічними засобами, замінюють їх еквівалентами у вигляді букв або слів, вкладених у квадратні дужки, наприклад: [3-тє вид.] (Порядковий номер видання був позначений трьома ромбами).Додаток А | Області і елементи опису
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати