Головна

Визначення кількості мікросхем

  1. A. Для скорочення кількості арифметичних операцій при обчисленні функцій.
  2. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  3. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
  7. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка

Для визначення кількості мікросхем скористаємося довідковою літературою, рекомендованою для виконання курсової роботи. З довідників виберемо мікросхеми, необхідні для реалізації схем.

Для реалізації схеми до мінімізації потрібні мікросхеми:

Інвертор, мікросхема К555ЛН1 (6 елементів в 1 корпусі), в схемі використовуються п'ять елементів, тобто 1 корпус

Елемент І-НЕ, мікросхема К555ЛА2 (1 елемент у корпусі), в схемі використовується 5 корпусів елементів

Елемент АБО, мікросхема К555ЛЛ1 (4 елементи в корпусі), в схемі використовується 3 елементи, тобто 1 корпус

Елемент АБО, мікросхема К555ЛЛ3 (3 елементи в корпусі), в схемі використовується 1 елемент, тобто 1 корпус.

Таким чином для реалізації вихідної схеми потрібно 8 корпусів мікросхем серії К555, з яких частина використовується не повною мірою.

Загальний струм споживання, (з урахуванням того, що один корпус споживає в середньому 0,3 мА) такої схеми складе:

Iп = Iср · N (3.1)

де Iср - середній струм споживання, мА,

N - число корпусів, шт.

Iп = 0,3 · 8 = 2,4 мА

Середньо час затримки для логічних елементів серії К555 становить 10 нс. Отримана схема має три рівні затримки, тобто загальний час затримки становитиме 30 НС. На всіх частинах схеми час затримки однаково, тобто змагань сигналів немає.

У схемі, отриманої після мінімізації використовуються елементи:

Інвертор, мікросхема К555ЛН1 (6 елементів в 1 корпусі), в схемі використовуються п'ять елементів, тобто 1 корпус

Елемент І-НЕ, мікросхема К555ЛА2 (1 елемент у корпусі), в схемі використовується 2 корпусу

Елемент АБО, мікросхема К555ЛЛ3 (3 елементи в корпусі), в схемі використовується 1 елемент, тобто 1 корпус.

Елемент І, мікросхем К155ЛИ1 (4 елементи в корпусі), в схемі використовується 1 елемент, 1 корпус

Елемент І, мікросхем К155ЛІ6 (3 елементи в корпусі), в схемі використовується 1 елемент, 1 корпус

Таким чином для реалізації вихідної схеми потрібно 6 корпусів мікросхем серії К555, з яких частина використовується не повною мірою.

Загальний струм споживання, (з урахуванням того, що один корпус споживає в середньому 0,3 мА) такої схеми складе:

Iп = Iср · N (3.1)

де Iср - середній струм споживання, мА,

N - число корпусів, шт.

Iп = 0,3 · 6 = 1,8 мА

Середньо час затримки для логічних елементів серії К555 становить 10 нс. Отримана схема має три рівні затримки, тобто загальний час затримки становитиме 30 НС. На всіх частинах схеми час затримки однаково, тобто змагань сигналів немає.

Таким чином можна сказати, що після мінімізації число корпусів мікросхем скоротилося з 8 до 6, що знизило струм споживання з 2,4 мА до 1,8 мА. Крім того зі схеми очевидно, що після мінімізації скоротилося число з'єднань, що важливо при проектуванні друкованих плат.

висновок

В результаті виконання курсової роботи були закріплені теоретичні знання з алгебри-логіки і застосовані для практичного побудови принципової схеми пристрою цифрового автомата (логічного пристрою, що виконують задану функцію відповідно до заданої таблицею істинності).

За заданою таблиці істинності в роботі було вироблено побудова логічної функції СДНФ, на підставі якої було вироблено побудова схеми. Після мінімізації отриманої функції і побудови мінімізованої схеми були проведені розрахунки та виконано порівняння варіантів до і після мінімізації. В результаті було доведено, що навіть незначна мінімізація (спрощення) схеми дає істотне зменшення кількості елементів, числа зв'язків між ними, а також струму споживання, що знижує як економічні так і енергетичні витрати.мінімізація СДНФ | Професійні свята та пам'ятні дні в РК
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати