Головна

Середньодобовий пробіг І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛОКОМОТИВІВ | РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОГО ПАРКУ поїзного локомотива | ДОРІГ І ВІДДІЛЕНЬ. РОБОТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ДОРОГИ | ПОНЯТТЯ Про РЕГУЛЮВАННІ НАВАНТАЖЕННЯ, вагонів і ЛОКОМОТИВНИХ ПАРКІВ | ПЕРЕДОВІ ПРИЙОМИ І МЕТОДИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА | В ПЕРІОДИ РЕМОНТНИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА перегоні | ЗАВДАННЯ І ВІДИАНАЛІЗА. АНАЛІЗ поїзного положення | АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ | АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ НОРМ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ | Баланс зародження і поглшгііп |

Анали! графіка руху поїздів

  1. D. Секти, що вийшли з анабаптистських руху
  2. Delphi программалау ортасини? графікали? м?мкіндіктері
  3. I. Прийом і відправлення поїздів
  4. I. тенденція або напрямок руху показників захворюваності
  5. II. Рух поїздів на одноколійних перегонах
  6. II. Прийом і відправлення поїздів
  7. II. Прийом і відправлення поїздів

Таблиця 39 9 Дорора


відділення ± до

показник


11 юль


Липень


І і т д

 Липень Всього пройшло поїздів в середу "

ньому в добу ... -

З них за розкладом. . . . -
 Відсоток проходження по зв'яз
 ню ... .. -

Середньодобове запізнення, поездо-ч З них з причин:

Неприйняття станціями. . . . ¦ неправильне регулювання Дй"

спетчера ... -

невидержка перегінних часів

ходу ... -

ремонт локомотивів ... попередження про обмеження

швидкості ... -

ремонт шляху ... ¦

Неприйняття сусідніми відділеннями


1070 1000

95,0 110

20 10

б

10 10 30


+140 -1-100

+ 1.0 -60

- 18
 _ 2

+5-5

-3

- 10

- 10


1200 1180

08,170

103

5 5 15


+80 +60

+3,1

-30

- 9

- 1

+2-2

-2 -5 -5


310 290

94,5 20

3 2


+ 10 0

-2,1

+5

о

про про

+4


періодичний аналіз виконання графіка руху поїздів полягає в узагальненні результатів добових аналізів і складанні декадних і місячних звітів про виконання графіка руху поїздів в цілому по відділенню (форма ДО-12).

Облік виконання графіка руху пасажирських поїздів ведеться не по диспетчерських дільниць (як для вантажних поїздів), а в межах відділення та дороги: звіти про виконання графіка пасажирських поїздів складаються окремо по приміським, місцевим і далеким поїздам.

При аналізі виконання графіка руху поїздів важливе значення має правильне визначення причин запізнень поїздів. Наприклад, через запізнення поїздів, викликаних ремонтом колії на перегонах, в пунктах обороту деякі поїзди виявляються не забезпеченими локомотивами і їх затримку відносять на локомотивну службу, хоча першопричиною порушення графіка є затримка поїздів з вини служби колії.

Приклад аналізу графіка руху поїздів по дорозі і відділенням наведено в табл. 39.9.

За результатами періодичного аналізу робиться економічна оцінка виконання графіка і відповідальності окремих служб за його порушення. Оскільки запізнення поїздів виражаються в по-ездо-годинах, а вартість 1 поездо-ч відома, можна підрахувати додаткові витрати відділення або дороги, пов'язані з невиконанням графіка.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Матеріали XXV з'їзду КПРС. М., Политиздат, 1976. 256 с.

2. Автоматизація оперативного планування роботи станцій (з вико
 ням техніки дорожніх обчислювальних центрів). М., «Транспорт», 1971. 128 с.

3. Експлуатація залізниць. М., «Транспорт», 1974. 470 с. Авт .: Акулі-
 ничево В. М., Боровий Н. Е., Кир'янова О. С, Повороженко В. В. та ін.

4. Баранов А. М., Козлов В. Є., Фельдман Е. Д. Розвиток
 пропускної н провізної здатності одноколійних ліній. Праці ЦНДІ МПС,
 вип 280, М, «Транспорт», 1964, 196 с.

5. Бєлєнький М. І., Силаєв II. І. Економіка експлуатаційної
 роботи на залізницях. М, «Транспорт», 1975. 296 с.

6. Б е р н г а н д К. А. Технічна маршрутизація залізничних пере
 візок. Праці ЦНДІ МПС, вип. 119. М., Трансжелдориздат, 1956, 243 с.

7. Заглядімов Д. П., Петров А. П., Сергєєв Е. С, буя
 нов В. А. Організація руху на залізничному трансгшрте. М., «Тран
 спорт », 1971. 528 с.

8. 3 у б к о в І. І., У г р ю м о в А. К, Савіних Н. Г. Організація
 руху на залізничному транспорті М., «Транспорт», 1975. 240 с.

9. 3 в е р е в Н. П., Полікарпов А. А. Статистика залізничного
 транспорту. М, «Транспорт», 1976. 416 с.

10. Інструкція по визначенню станційних і межпоездной інтервалів. М,
 «Транспорт», 1971. 35 с.

П. Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях СРСР. М, «Транспорт», 1967. 190 с.

12. До а р ет н і до в А. Д., Воробйов Н. А. Графік руху поїздів. М, «Транспорт», 1969. 280 с.

13 Організація руху на залізничному транспорті. М., «Транспорт, 1969. 472 с. Авт: Ф П. Кочнев, Б. М, Максимович, К. К. Тихонов, Г. І черпаючи-Мордик.

14. Кир'янова Про Сі ін. Місцева робота на залізницях. М,
 «Транспорт», 1975. 184 с.

15. Методичні вказівки з розрахунку парку локомотивів. М., 1975. 64 с.
 (ЦНІЇТЕІ МПС).

16 Мулюкін Ф, П. Економіка залізничного транспорту. М, «Транспорт», 1975. 416 с.

17. Наукова організація експлуатаційної роботи залізниць. М,
 «Транспорт», 1976. 207 с.

18. Оперативне планування експлуатаційної роботи (перша черга
 АСУЖТ), під загальною редакцією Л. П. Тулупова. М "« Транспорт », 1977. 207 с

19 Павловський І. Г. Підвищення продуктивності рухомого сос
 тава. М., «Транспорт», 1973. 114 с.

20 Петров А. П. План формування поїздів. М., Трансжелдорізда> -,
 1950. 483 с.

21. Петров А. П. Експлуатація залізниць із застосуванням електро! -
 ронной обчислювальної техніки. М., «Транспорт», 1969. 192 с.

22. П ет р о в А. П. АСУ на транспорті. М., «Знання», 1973. 64 с.


23 Платонов Л. І. П инмодрісчпне що пронісся мл сорт промочити до пан-
 піях М., Трапсжелдоріздат, 195Г> 221 с.

24 Правила технічної експлугпацні залізниць Союча СС.1> М
 «Транспорт», 1976. 157 с.

25 Правила тягових розрахунків для поїзної роботи. М, «Транспорт» 1%!)
 319 з II-

26 Керівництво з технічного нормування маневрової роботи. М.,
 «Транспорт», 1972. 60 с.

27. Сергєєв Е. С. Технічний план роботи залізниць. М., Транс-
 желдоріздат, 1948. 146 с.

28. З о р г е е в Е. С. Планування системи показників використання ва
 гонного парку Праці ІКТП М., «Транспорт», 1975 175 с.

29. З о р г е е в Е. С. Питання аналізу, планування і прогнозування
 експлуатаційних показників транспорту. Праці ІКТП, вип. 33. М., «Тран
 спорт », 1972, 278 с.

30. Сергєєв Е. Сі ін. Методичні питання планування і прогнив
 зирования показників використання тоннажу транспорту. Праці ІКТП, вип.
 56, М, «Транспорт», 1976, 219 с

31. Сьомін К. Ф. Організація продажу білего »на залізничних на
 правліннях. М., «Транспорт», 1976 52 с.

32 С м е т а н і н А.'І. Технічне нормування експлуатаційної роботи
 залізниць. М., «Транспорт», 1969 143 с.

33 Сотников І. Б. Експлуатація залізниць (в прикладах н заду
 чах). М., «Транспорт», 1972 232 с.

34 С к у м б і н М. К. Наукова організація праці у приміських залізничн
 Рожников Пермське книжкове видавництво, 1969 146 з

35 Довідник експлуатування. За редакцією Н. А. Гундобіна. М.,
 «Транспорт», 1971. 704 с.

36 Технологія роботи дільничних і сортувальних станцій. За редакцією
 їй І. Г. Тихомирова М., «Транспор!», 1973 271 з

37 Типовий технологічний процес роботи сортувальної станції. М.,
 «Транспорт», 1976 103 с.

38. Типовий технологічний процес вант станції. М., «Транспорт»,
 1976.

39. Типовий технологічний процес роботи вокзалів. М, «Транспорт»,
 Тисяча дев'ятсот шістьдесят сім 68 с.

40. Типовий технологічний процес огляду, безвідчіпного ремонту і
 екіпіровки пасажирських вагонів М., «Транспорт», 1975, 96 с.

41. Теоретичні основи контейнерної транспортної системи СРСР. праці
 ІКТП під ред С. С. Ушакова та М. Д. Ситника. М "« Транспорт », 1975. 239 с.

42 Тихонов В В., Таулін Б. А. Автомати і машини пасажирсько
 го господарства. М, «Транспорт», 1976. 376 с.

43 Статут залізниць Союзу РСР. М, «Транспорт», 1974 104 с.

44 Шабалін Н. Н. Оптимізація. процесу переробки вагонів на стан
 циях. М, «Транспорт», 1973. 182 с.

45. Економічний довідник залізничника, під загальною ред. Б. І. Ша-Фіркин М., «Транспорт», 1971. 808 с.

46 Журнали «Залізничний транспорт», «Вісник Всесоюзного науково-дослідного інституту залізничного транспорту» та ін.


ЗМІСТ

Стор. Від авторів, ...,., ... * ¦ - 3

 Вступ ... ..., 14.4

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИХ ДОРОП

Глава 1 Загальні поняття про експлуатаційній роботі

1.1. Наука про експлуатацію залізниць ... 8

1.2. Основні принципи організації руху ... .. 10

1.3. Поняття про потяг та супроводжуючих його перевізних документах.
 Класифікація поїздів ... ... 11

1.4. Поняття про систему кодування інформації ... 12

1.5. Основні показники експлуатаційної роботи ... 14

глава 2 Управління желечнодорожним транспортом

2.1. Принципи управління. ... ...,. 16

2.2 Управління та відділення дороги ... ... 17

2.3. Завдання служб руху, вантажної і пасажирської ... 18

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

РОБОТА ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

глава 3 Загальні відомості

31. Призначення станций... , 21

3.2. Управління станцією. ... ..., 25

3.3. Технічно-розпорядчий АКГ ... ... 27

глава 4 Технологічний процес роботи станції

4 1. Завдання і зміст технологічного процесу ... 28

4.2. Характеристика вагоно-і поездопотоков ... 29

4.3. Спеціалізація парків і шляхів ... ... 31

4.4. Розробка і7 у1вержденіе 1еліологіческого процесу ... 33


Стор. глава 5

маневрова робота

5.1. Основні поняття Маневрові локомотиви ... 35

5.2. Види маневрів і способи їх виконання ... ... 38

5 3. Основні положення теорії мгпн'нроі ... ... 42

5.4. Нормування маневрових операцій ... ... 47

5.5. Організація маневрової роботи ... ... 51

глава в Обробка поїздів на проміжних станціях

6 1. Операції і технічне оснащення. Опорні проміжні станції ... 54
 6 2. Прийом, відправлення і пропуск ІВС. чдоі ... ... 56

6.3. Робота зі збірними поїздами ... ... 59

6.4. Організація безотцепочіих і ошепочних спершись! ... ... 64

Глава!

Обробка транзитних поїздів на участноімх і сортувальних станціях

7.1. Потяги, що проходять станцію без перерабожі ... ... 65

7.2. Потяги з переломом норми маси (ваги) і групові. . .69

7.3. Прискорені поїзди для перевезення живності, швидкопсувних і дру
 ших вантажів ... 70

7.4. Сполучені поезда... 71

глава 8

Технологія перерабожі ватноп на сортувальних і дільничних станціях

8.1. Принципи організації розформування н формування постів. . 72

82. Обробка складів але прібьпін ... ... 73

83. Розформування і формування поїздів на льпяжіих нушх. ... 78
 8 4. Устаткування сортувальних юрок ... ... 82

8.5. Нормування гіркових операцій ... ... Н4

8 6. Технологія роботи горки... 86

8.7. Шляхи інтенсифікації роботи гірок ... ... 90

8.8. Накопичення вагонів на склад. Закінчення формування поїздів. . 92

8.9. Обробка сосгавов перед відправленням ... ... 93

глава 9 Організація роботи технічної контори

9.1 Призначення технічних контор ... 91

9.2. Устаткування технічної контори ... ... 95

9.3. Визначення призначення плану формування, маси і довжини одиниць
 рухомого состава... 98

9.4. Організація роботи технічної контори ... 101

9.5. Автоматизація підготовки натурних листів і обліку наявності вагонів

в сортувальному парку. ... ... 107

9.6. Техніка безпеки в роботі операторів технічної контори. 108

глава 10

Взаємодія елементів станційної технології к ритмічність роботи станцій

10.1. Узгодженість роботи станцій і прилеглих ділянок. взаємо
 дію окремих ланок станції ... ... 109


Стор.

10.2. Забезпечення взаємодії станційних процесів. . . . .111

10.3. Елементи мережевого планування в технології роботи станцій. .117

10.4. Передовий досвід станції Любліно-Сортувальне ... '22

10 5. Добовий план-графік роботи станції ... ... 124

10.6. Норми часу на операції з вагонами, ... 127

глава 11

Технологія обробки місцевих вагонів на дільничних, вантажних і сортувальних станціях

11.1. Операції, що виконуються з місцевими вагонами. . . . . 128

11.2. Технологія роботи з місцевими вагонами ... ... 129

11.3. Технологія обробки рефрижераторних поїздів і ізотермічних
 вагонов... 135

11.4. Особливості роботи вугільновантажних, наливних і портових станцій. 138

11.5. Обробка вагонів на під'їзних коліях. Об'єднані транспорт
 ні господарства промислового транспорту ... ... 141

11.6. Диспетчерське керівництво місцевої роботою ... ... 143

глава 12

Оперативне планування і керівництво роботою станції

12.1. Оперативні плани і їх зміст ... ...,. 145

12 2. Інформація про підхід поїздів ... ... 147

12.3. розрахунок поездообразования... 148

12.4. Використання ЕОМ для складання оперативних планів. . , 151

12.5. Виконання оперативних планів ... ... 154

глава 13 Механізація і автоматизація

виробничих процесів


 157 159

13.1. Основні направления...

13.2. Механізація і автоматизація процесів в парках станції

13.3. Засоби збору і передачі інформації ... ...

13.4. Автоматизовані системи управління для станцій і вузлів як
 основна частина АСУЖТ ... ... 163

глава 14 Облік і аналіз роботи станції

14.1. Значення обліку роботи станції ... ..., 166

14.2. Первинна документація станційної звітності ... 167

14.3. Основні форми сгаьціонной звітності ... . 170

14.4. Облік простою вагонів на станціях ... ... 173

14.5. Облік вагонообігу і вагонних парків ... 178

14.6. Звітність з навантаження і вивантаження ..., .180

14.7. Аналіз роботи станції ..., ... ... 181

глава 15 Робота станції в зимових умовах

15.1. Особливості роботи і підготовка станції., ...,. 182

15.2. Техлшшгія роботи в зимових умовах ... . 185

15.3. Організація снігоборотьби ... 186


Стор. глава 16

Забезпечення безпеки руху поїздів на станціях

16.1. Заходи щодо забезпечення безпеки руху ... 188

16.2. Організація контролю за виконанням вимог безпеки дви
 вання. 194

глава 17 Організація роботи залізничних вузлів

17.1. Поняття про технологію роботи вузла. Спеціалізація станцій. I .196

17.2. Організація вагонопотоків, руху поїздів і розвезення місцевого
 груза... 193

17.3. Оперативне керівництво роботою вузла ... ... 200

17.4. Організація злагодженої роботи транспортних вузлів ... 201

17.5. Вузлові обчислювальні центри (УВЦ) ... ... 202

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛГОНОПОТОКОВ

глава 18 Основи організації вагонопотоків

18.1 Поняття про організацію вагонопотоків і плані формування по
 їздові ... 203

18 2. Зміст і показники плану формування ноечдоі ... 207
 18.3. Визначення розміру н. пономонжон і вибір їх раціонального на
 правління ... 20!)

18.4 Послідовність складання плану формування поїздів. . 214

18.5 Взаімосвя-зь плану формування і графіка руху поїздів. ме
 ри підвищення транзшпоаі вагопопотокоа ... 215

глава 19 Організація ваюнопотоков з місць навантаження

19.1. Значення маршрутизації. Календарне планування та згущення
 навантаження ... ... ... ... 217

19.2. Визначення ефективності маршрутів з місць навантаження ... 219

19.3. Види маршрутів. Розробка плану відправницького і ступінчастою
 маршрутизації перевезень ... ...,. 220

19.4. Квартальне і місячне планування навантаження маршрутів. . . 229

19 5. Особливості маршрутизації перевезень масових 1рузов ... 230

глава 20

Розробка плану формування поїздів на технічних станціях

20.1. Основні принципи... ..., 231

20.2. Процес накопичення вагонів і заходи скорочення його продовж
 ності 233

20.3 Економія вагоно-годин при проп-уске вагонів через сортувальну

або дільничну станцію без переробки ... . 239

20.4. Виділення призначення спеціалізації по умовах прискорення обороту ваюнов і скорочення собівартості перевезень ... 240

.547


Стор.

20.5.Розробка плану формування одноГрУппних поїздів методом ана; 242
літичних зіставлень. . . ',, "" ",,"' ", -,«, », -, '" метпппм яй-

20.6. Розробка плану формування одноГРУппних поїздів методом ^ат ^ ^
 солютной розрахунку ... поїздів на ЕОМ.'256

20.7.Поняття про розрахунок плану формували ** А ... ^

До & ЕГ ^ ш ^ : : '-1%

20.10. Маршрутизація порожніх вагонопот н... ... 263

20.11. Дільничні і збірні поїзда ... ... "264

20.12. Швидкі і прискорені вантажні поїзди. ^ - Мелкімі'отправкамі і
 ; 20.13. Поняття про плани формування 'гСи * 264
 'Платформ з контейнерами. . . ованія Подорожнійому розвитку і

20.14. Перевірка відповідності плану Форміка '* г < 266

переробної спроможності станцій '... «.» -

глава 21

Забезпечення виконання й ^^ АГГ коригування плану формування

21.1. Контроль і аналіз виконання плану ^ пнГфопміоован!«Е д'Ален '^

21.2. Оперативне коректування плану фор ^іроВ1"шя- Формування далечінь ^
 них наскрізних поїздів понад план. ..., «->

РЛЧДЕЛ Чет »ЕРТИЙ

Графік руху поїздівр И Пропускна СПОСОБНОСТЬ залізніих ДОРІГ

глава 22

Загальні поняття про ГРа*ике і розклад руху *1 посзл °в

22.1. Графік і розклад - основа зксплУатаціонной Работ «їв«« «Х

К2 ^^^ ™ ^^^^^ - - -держаніе ^
 графика... 974.

22.3. Класифікація графіків і умови і * пРімеіе1ШЯ... ... ^

22.4. Розклад руху поїздів ... ... ' ^ А \

22.5. Основні питання теорії графіка ... ...

глава 23 Розрахунок елементів графіка дв "жен»я пое"ів

23.1. Елементи графіка ...,. ' "' * П ^ з

8! -г ^ "Д" ж% Гн% е ^ ° «д .- ^" про перегонам; стоянки
 поїздів на станціях і їх продовжите ^1"... 2ад

23.4. Розрахунок станційних інтервалів -... ... Одд

23.5. Розрахунок інтервалів між поїздами в 11акете... ...

23.6. Забезпечення вимог безпеки ™ * Расчете ^ Рвався. . <Я1

глава 24

Пропускна і провознай здатність залізничних лінії

24.1. Основні поняття ... - " '--- <- - -

24.2. Пропускна здатність перегонів і ) астка - - - ¦; °

24.3. Пропуск позздов через трудне-йиій (обмежує) одноколійний ^
 перегін ..., ..- ¦¦ ' "' '*'"


Стор.

24.4. Вплив стоянок поїздів по технічним потребами на пропускну
 здатність перегонів. . 324

24.5. Пропускна здатність ділянки по перегонам при непараллельное
 графіку. 326

24.6. Поняття про розрахунок пропускної здатності станції ... ... 331

24.7. Поняше про розрахунок пропускної спроможності на ЕОМ ... ... 339

глава 25

Збільшення пропускної спроможності залізничних ліній

25.1. Організаційно-технічні меропріяшя і заходи временною ха
 рактера ... . 340

25.2. Реконструктивні меропріяшя ... ... 342

Г л а в а 26 Обслуговування іоелдов локомотінамі

26.1. Основи експлуатації поїзних локомомшоі; снемема обслужмплміі
 поїздів локомотивами ... ... 345

26.2. Організація праці і відпочинку локомопіших брш лд ... ... 347

26.3. Узгодження стоянок наскрізних поїздів і локомслііон на екппшях

їх оборота... 349

глава 27 Організація місцевої роботи ділянки і району

27.1. Поняття про місцеву роботі і основи її організації. . . - 353

27.2. Способи обслуговування місцевої роботи проміжних станцій. . 358

27.3. Збірні поїзда, їх спеціалізація і організація роботи на ділянці.
 Курсування збірно-роздавальних вагонів ... ... 360

27.4. План-графік місцевої роботи і порядок його складання. . . . 364

27.5. Вибір оптимального варіанту місцевої роботи ... ... 367

глава 28 Складання графіка руху поїздів

28 1 Вихідні дані ... ... 371

28.2. Порядок складання графіка ... ... 373

28.3. Прокладка на графіку пасажирських поїздів ... 374

28.4. «Вікна» в графі руху для будівельних і ремонтних робіт. 376
 28 5. Порядок прокладки на графіку вантажних поїздів в ув'язці з оборо
 тому локомотивів і роботою станцій ... ... 378

28 6. Ув'язка графіка руху з планом формування поїздів. ,. 381

28 7 Варіантні графіки руху поїздів ... . 3 & 1

28 8 Поняття про складання графіка руху поїздів за допомогою ЕОМ.

Шляхи вдосконалення графіків руху 382

28. у Показники графіка і його економічна оцінка. ... 398

розділ п'ятий ОРГАНІЗАЦІЯ ПАССАЖИРСКОГО РУХУ

глава 29 Основи організації пасажирського руху

29 1. Вимоги до організації пасажирських перевезень ... ... 391

29.2. Види пасажирських перевезень і класифікація пасажирських поїздів 392


Г


Стор.

29.3. Технічні засоби пасажирських перевезень і швидкості пасажир
 ських поїздів ... ... ... едо

29.4. состви пасажирських поїздів і їх формування ... о »»

29.5. основы планування пасажирських перевезень ... - ™!

29.6. Показники та технічне планування пасажирського руху. , 41м

29.7. Керівництво пасажирським рухом. ... 40о

Г лав а 30

Організація далекого і місцевого пасажирського руху

30.1. Встановлення маси і швидкості пасажирських поїздів ... 408

30.2. Визначення числа і призначення пасажирських поїздів ... 41) 9

30.3. Ор1анИзация безпересадочних повідомлень ... 412

30.4. Складання розкладу пасажирських поїздів і розрахунок потрібного
 кількості складів і вагонів ... ... 413

30 5 Узгодження пасажирських поїздів з іншими видами транспорту. . 4 ^ 1
 30.6. Обслуговування пасажирських поїздів. . , ... 421

глава 31

Організація приміського пасажирського руху

31.1. Особливості приміського руху і його організації ... 423

31.2. Розрахунок числа пршородних поїздів і розподіл їх за часом
 суток... 426

31.3 Графік руху поїздів і пропускна здатність приміської
 лінії, ... ..,. . - 428

Г лава 32 Організація роботи пасажирських станцій

32 1. Технологічний процес станцій ... ... 4Н

32.2. Обробка транзитного поїзда ... ... 435

32 3. Операції по прибутті потягу на кінцеву станцію ... 437

ЗМ. Обробка складів на шляхах технічного парку або иа пасажир

ської тс> цтаческой станції ... ... 438

32 5. Операції по відправленню далеких і місцевих поїздів. Обробка при
 Городня складів ... ... 442

32.6. Добовий план-графік і керівництво роботою станції, ... 443
 32 7. Технологічний процес роботи вокзалу ... 444

РАЗДРЛ ШОСТИЙ

УПРАВЛІННЯ РУХОМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

глава 33 Основи управління дніженіем

33.1. Поставили ц форми управління рухом ... 455

33.2. Державний план перевезень - основа роботи залізниць.
 Переклад вантажопотоків в вагонопоток,, .., .., 458


Стор. глава 34

Технічне нормування експлуатаційної роботи

34.1. Завдання технічного нормування ... ... 4Г> Я

34.2. Визначення технічних норм рабою.! дороги і відділень. . . 45У

34.3. Зростає регулювальних завдань на здачу (прийом) порожніх вагонів. 4М

34.4. Планування норм передачі поїздів по стикових пунктах. . . 465

глава 35 Показники використання [рутових ваюнов

35.1. Парки вантажних вагонів, їх облік, перепису вагонів ... 470
 35 2. Робота відділення, дороги, мережі. Коефіцієнт місцевої роботи. . . 472
 35 3. Пробіжи вагонів. Коефіцієнт порожнього пробі! А ... 474

35.4. Статична і динамічна навантаження вагона ... 477

35.5. Рейси вагона: повний, навантажений і порожній ... 478

35 6. Оборот вагону і його розчленування на складові елементи. оборот

місцевого і порожнього вагонів ... ... 431

35.7. Середньодобовий пробіг і продуктивність вагона ... 488

35 8. Шляхи прискорення обігу вагона, підвищення середньодобового пробе-

га і продуктивності ваюна ... ... 490

35.9. Розрахунок норм робочого парку вантажних вагонів ... 492

глава 36 Показники використання локомотивів

36.1. Парки локомотивів, облік і аналіз їх роботи ... ... 495

36 2. Пробіжи локомо1івов. Коефіцієнт допоміжного пробігу. . 497

36.3 Середня маса і склад поїзда ... ... 498

36.4. Бюджет часу використання локомотивів ... ... 499

36 5. Середньодобовий пробіг і продуктивність локомотивів. . . 500

36.6. Розрахунок потрібного парку поїзних локомотивів ... ... 500

глава 37 Оперативне планування експлуатаційної роботи

37.1. Завдання оперативною планування експлуатаційної роботи. збір

і обробка інформації про рух поїздів ... ... 503

37.2. Складання су Iочного і змінного планів поїзної і вантажної рабо
 ти відділення ... ... 504

37.3. Використання ЕОМ для опера 1івного планування експлуатаційних
 ної роботи доріг і відділень. Робота обчислювального центру
 дороги... 505

37.4. Поняття про регулювання навантаження, вагонних і локомотивних парків. 507

глава 38 Диспетчерське керівництво рухом поїздів

38 1. Диспетчерська система і її структура ... ... 510

38 2. Роль, права і обов'язки поїзного диспетчера ... ... 512

38.3. Графік виконаного руху ... ... 515

38.4 Диспетчерський керівництво роботою ділянки ... ... 518

38.5. Керівництво рухом поїздів на ділянках з диспетчерською цін
 централізації. . 523

38.6. Передові прийоми і методи диспетчерського керівництва. . . 526

38.7. Організація пропуску поїздів в періоди ремонтних і будівельник
 них робіт на перегонах ... ... ..,.,. 527


 Стор.

Г л а в а 39

Аналіз експлуатаційної роботидирекції залізничних перевезень

39.1. Завдання і види аналізу. Аналіз поїзного положення. . . . . ' 528

39.2. Аналіз стану безпеки руху та виробничої дні
 щшлины... 531

39.3. Аналіз виконання технічних норм роботи відділення. . . 532

39.4. Аналіз виконання плану формування і графіка руху
 поїздів ... ... ... 539

Список літератури ... ...,,. 542

Додаток 1. План-графік роботи парної сторони сортувальної станції

додаток II Фрагмент графіка руху поїздів ...

Додаток III. Приміський зонний непаралельних графік. ,,

ДМИТРО ПЕТРОВИЧ ЗАГЛЯДІМОВ, ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ, ЄВГЕНІЇ СТЕПАНОВИЧ СЕРГЄЄВ, ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Буян

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Рецензенти Г. С. Іванніков, Г. В. Коваленко, А. І. Кошторисна, В. М. Тужилкін, Я. Д. Фарберов, А. М. Фефелов

редактор І. Ю. Епгель Обкладинка художника Г. П. Казаковцева

технічний редактор Н. І. Первоаа коректор А. І. Конєва ІБ № 1580

 Здано в набір 21.12.77 Підписано до друку 12.09.78 Т-14164

Формат паперу 60х901/ 1в. тип № 2. Гарн. літературна. Печ. іимі'-ия.

Печ. л. 35.34 (1 вкл.) Уч.-изд. л. 40.85 Тираж 30 000 екз. Зак. ДПА. 2222 Ціна I р. 70 к. Изд Л'8 1-1-2 / 4 № 7404

Вид-во «ТРАНСПОРТ», 107174, Москва, Басманний тупий., 6а

 Московська друкарня № 4 Союзполіграфпрома

при Дер / ірственном комітеті СРСР

у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі,

м Москва, І-41, Б. Переяславська, 4 (1Елементи обороту ваго | H) Відноситься до другої половини цього Закону 1 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати