На головну

Заява.

Прошу дозволити мені підготовку випускної кваліфікаційної роботи на тему _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

і призначити керівником ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________ «____» _____________ 20 ___ г.

 (підпис студента)

керівник _________________________________________

______________________ «____» _____________ 20 ___ г.

 (Підпис керівника)

м __________________

додаток №3

Додаток 6

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Арзамаський державний педагогічний

інститут імені А. П. Гайдара »

факультетфізико математичний

Напрям підготовки 080500.62 - Менеджмент ______________________________

випускає кафедра «Математичного аналізу і прикладної інформатики»

 УТВЕРЖДАЮзаведующій випускає кафедройШіроков Лев Васильович «_____» ________________ 20___ р(Дата)

завдання

На випускну кваліфікаційну роботу

Студента ________ групи _________________ форми навчання ____________

_____________________________________________________________________________________

(П. І. Б.)

1. Тема випускної кваліфікаційної роботи: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Мета дослідження: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Завдання дослідження: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Очікуваний результат:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Співкерівник / Консультант по роботі (призначається при необхідності):

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(П. І. Б., посада, науковий ступінь, звання)

6. Термін здачі закінченої випускної кваліфікаційної роботи

«___» ____________________ 20__ р

7. Завдання склав:

___________________________________________________________________________

 (П. І. Б., посада, науковий ступінь, звання)

________________________________________________________________

____________________

(Підпис керівника)

«___» _____________ 20__р.

8. Завдання прийняв до виконання:

___________________________

 (підпис студента)

«___» _____________ 20__р.


Додаток 7

ПЛАН-ГРАФІК

підготовки випускної кваліфікаційної роботи на тему:

студента _____ курсу _____________________ форми навчання

___________________________________________________________________________

(П. І. Б.)

 роботи, що виконуються  Термін виконання  Відмітка про виконання
 1.  Пошук літератури та інших джерел, їх попереднє вивчення, підготовка списку джерел    
 2.  Формування плану дослідження, його змісту і структури    
 3.  Написання введення, вивчення джерел    
 4.  Аналіз обраної для дослідження конкретної проблеми    
 5.  Написання першого розділу    
 6.  Формування плану вирішення практичного завдання    
 7.  Написання другого розділу    
 8.  Формування висновків і практичних рекомендацій. написання укладення    
 9.  Доопрацювання тексту випускної кваліфікаційної роботи    
 10.  Оформлення випускної кваліфікаційної роботи    
 11.  Подання випускної кваліфікаційної роботи на кафедру    
 12.  Підготовка повідомлення і ілюстративних матеріалів для захисту    
 13.  Вивчення відкликання і рецензії. Підготовка відповідей на зауваження    


Тематика випускних кваліфікаційних робіт | Мета і завдання програми

ВСТУП | Зразок титульного аркуша випускної кваліфікаційної роботи | Календарний графік виконання окремих етапів написання дипломної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати