Головна

Инструкциялық картаны орындау бойынша кепіл-кеңестер

  1. Азақстан территориясы бойынша шаңды дауылдың таралуы, шаңды дауылдың қалыптасуына қолайлы синоптикалық жағдайлар.
  2. Акциялар бойынша дивиденттерді есептеу тәртібі.
  3. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЕМХАНАЛАРЫНЫҢ МӘЛІМЕТТЕРІ БОЙЫНША ЭНДОКРИНОЛОГИЯЛЫҚ АУРУШАҢДЫҚҚА ТАЛДАУ ЖАСАУ
  4. БӨЖ орындау жоспары
  5. Бағалы қағаздар бойынша проценттерді есептеу тәртібі.
  6. БАӨЖ бойынша тапсырмалар мазмұны
  7. Банк қызметкерлері еңбек-ақылары бойынша эртүрлі ұсталымдар мен шегерімдер есебі

Практикалық жаттығудың мақсаты қылмыстық іс жүргізу субъектілерінің мәртебесін айқындайтын іс жүргізу құжаттарын жасақтау бойынша тәлімдерді қалыптастыру болып табылады.

Студенттерге тапсырма ретінде үш іс жүргізу құжаттарын жасақтау және екі бақылау сұрағына жауап қайтару тапсырылған.

Бақылау сұрақтарына студенттердің жауабы жеке парақтарда немесе практикалық жаттығуларға арналған дәптерлерінде көрсетілуі тиіс. Жауаптар барынша қысқа және толық болғаны дұрыс.

Іс жүргізу құжаттарын жасақтау барысында студенттер тиісті құжаттардың бланкаларымен, сондай-ақ сәйкесті құжаттардың осы құралда берілген толтырылған үлгілік нұсқаларымен танысулары қажет. Одан бөлек студенттер солардың шарттарына сай құжаттардың бланкаларын толтыратын қылмыстардың фабулаларымен танысулары және қандай да болмасын іс жүргізу құжатына енгізілуі тиіс оқиғалық немесе фактілік мән-жайларды айқындап алулары керек. Қылмыстық істің фабуласы әдістемелік нұсқаулықта келтірілген (Қосымшаны қараңыз).

Тәжірибелік жаттығудың қорытындысы бойынша студенттер инструкциялық картаның тапсырмасына сәйкес өздерінің аты-жөнін және оқу тобының индексін көрсете отырып жазбаша жұмыс тапсырады.

Сезіктіні ұстау туралы

ХАТТАМА

___ «___»___2014 ж.

(жасақталған орны)

Хаттама жасақталған уақыт ___ сағ ___ мин

Тергеуші___

алдын ала тергеу немесе анықтама органының атауы сыныптық шені, атағы фамилиясы аты-жөні

___

ҚР ҚІЖК-нің 132 бабына сәйкес «___»___2014 ж. ___ сағ ___ мин. азамат___ қылмыс жасады деген сезікпен ұстадым.

1. Фамилиясы, аты, әкесінің аты___

2. Туған күні___

3. Туған жері ___

4. Тұрғылықты немесе тіркелген жері___

телефоны___

5. Азаматтығы___

6. Білімі___

7. Отбасылық жағдайы, отбасы құрамы___

8. Жұмыс немесе оқу орны___

телефоны___

9. Әскери міндеттілігі___

(әскери есепте қай жерде тұрады)

10. Бұрынғы соттылығы ___

(қашан және қай сотпен ҚР ҚК-нің қай бабымен сотталған, жазаның түрі және мерзімі, қашан босатылған)

11. Төлқұжаты немесе жеке басын куәландыратын өзге құжаты___

___

12. Сезіктінің жеке басы туралы өзге де мәліметтер___

___

Ұстаудың негіздері___

ҚР ҚІЖК-нің 132-бабында қарастырылған ұстау негіздері

___

___

Маған ҚР ҚІЖК-нің 68-бабында көзделген сезік келтірілген адамның құқықтары, соның ішінде қорғаушы шақыру және соның қатысуымен жауап беру құқығым түсіндірілді. Оған сәйкес мен құқылымын:

1) ұстауды жүзеге асырған адамнан өзіме тиесілі құқықтар туралы дереу түсіндірме алуға;

2) өзіме не үшін күдік келтірілгенін білуге;

3) өз бетімше немесе өзімнің туысқандарым немесе сенім білдірген адамдарым арқылы қорғаушы шақыруға;

4) таңдаған немесе тағайындалған қорғаушымен жауап алу басталғанға дейін оңаша және құпия жолығуға;

5) өзім бас тартқан жағдайларды қоспағанда, қорғаушым қатысып отырған кезде ғана түсініктеме мен айғақ беруге;

6) өзіме қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы туралы қаулының, ұстау хаттамасының және бұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулының көшірмелерін алуға;

7) түсініктеме мен айғақ беруден бас тартуға;

8) дәлелдер ұсынуға;

9) өтінішті, оның ішінде қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішті және қарсылықты мәлімдеуге;

10 ) ана тілімде немесе өзім білетін тілде айғақ пен түсініктеме беруге;

11) аудармашының тегін көмегін пайдалануға;

12) тергеушінің немесе анықтаушының рұқсатымен өзімнің өтінішім бойынша немесе қорғаушымның не заңды өкілімнің өтініші бойынша жүргілетін тергеу әрекеттеріне қатысуға;

13) өзімнің қатысуыммен жүргізілген тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен танысуға және хаттамаларға ескертпелер беруге;

14) тергеушінің, анықтаушының , прокурордың және соттың әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдеріне шағым беруге;

15) өзімнің құқықтарым мен заңды мүдделерімді заңға қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен қорғауға.

Сонымен қатар маған ҚР Конституциясының 77-бабына сәйкес мен өзіме-өзім, жұбайыма және заңменбелгіленген шектегі жақын туыстарыма қарсы айғақ беруге міндетті емес екендігім түсіндірілді.

Сезікті: ___

Қолы

«___» ___2014 ж. ___ сағ ___ мин.

Өзінің ұсталуы бойынша ___

(сезіктінің фамилиясы, аты-жөні)

төмендегілерді мәлімдеді___

___

Сезікті: ___

(қолы)

Қорғаушы: ___

(қолы)

Қатысқан айғақтар:

1. ___

(айғақ адамның фамилиясы, аты-жөні және тұрғылықты жері)

2. ___

(айғақ адамның фамилиясы, аты-жөні және тұрғылықты жері)

ҚР ҚІЖК-нің 135, 230, 232 және 233 баптарына сәйкес сезікті ___

___

(фамилиясы, аты-жөні)

жеке тінту жүргізілді.

Ұсталған адамға жеке тінту жүргізілгенге дейін сезіктіге және өзге қатысушыларға ҚР ҚІЖК-нің 232, 233 баптарында бекітілген тінту мен алуды жүргізудің тәртібі түсіндірілді.

Сонымен қатар куәгерлерге ҚР ҚІЖК-нің 86-бабында бекітілген олардың құқықтары, міндеттері және жауаптылықтары түсіндірілді.

Сезікті: ___

(қолы)

Қорғаушы: ___

(қолы)

Куәгерлер:

1. ___

(қолы)

2. ___

(қолы)

Сезікті___

(фамилиясы, аты-жөні)

жеке тінту барысында мынадай нәрселер табылып, алынды___

___

(алынған заттар мен құжаттардың тізі олардың саны, өлшемі, салмағы немесе жеке белгілері нақты көрсетіліп)

___

Сезіктіге жеке тінтуді жүргізген

тергеуші (анықтаушы) ___

(қолы)

Сезіктіні ұстау және жеке тінтудің аяқталуының барысында оның жүргізілуіне қатысушы тұлғалардан мәлімдемелер түскен жоқ.

Сезікті ___

(қолы)

Куәгерлер:

1. ___

(қолы)

2. ___

(қолы)

Өзге қатысушылар: болған жоқ.

Хаттаманы тергеуші дауыстап оқыды.

Хаттама бойынша ескертпелер жасалған жоқ.

Сезікті ___

(қолы)

Куәгерлер:

1. ___

(қолы)

2. ___

(қолы) Өзге қатысушылар: болған жоқ.

Тергеуші ___

(қолы)

Сезікті ___қамауда ұстау үшін жіберілді___

(фамилиясы, аты-жөні)

___

(қамауда ұстау орнының атауы)

Сезікті ___

(фамилиясы, аты-жөні)

ұсталғандығы туралы хабарлама прокурорға жіберілді___

___

(прокуратура органының атауы)

«___» сағат «___» минут «___»___2014 ж.

Сезікті ___

(фамилиясы, аты-жөні)

ұсталғандығы туралы хабарлама берілді___

(нақты кімге хабарланды)

Тергеуші ___

(қолы)

Хаттаманың көшірмесін «___» ___ ж. алдым.

Сезікті ___

(қолы)

Қорғаушы ___

(қолы)

 Инструкциялық картаны орындау бойынша кепіл-кеңестер | Айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы

Ақтау 2014 | Алғысөз | Инструкциялық картаға тапсырма | Жәбірленуші деп тану туралы | Сезіктіні ұстау хаттамасы | Айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулы | Жәбірленуші деп тану туралы қаулы | Инструкциялық картаны орындау бойынша кепіл-кеңестер | Мүліктік залалды және моральдық шығынды өтеу туралы | Азаматтық талапкер деп тану туралы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати