На головну

КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ І рецензування

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. Лабораторні роботи
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Протягом всього періоду написання курсової роботи студент може отримувати від керівника необхідні консультації з усіх питань досліджуваної теми. Однак слід нагадати, що керівництво та консультування не може бути перетворено в репетиторство і надання готових рішень.

Завдання керівника - сприяти формуванню наукового мислення, самостійності суджень, творчих навичок, розвитку письмовій та мовної культури, вмінню доповідати, роз'яснювати, сперечатися і відстоювати свої позиції, висувати аргументовані висновки і пропозиції.

Після представлення на кафедру курсова робота рецензується науковим керівником. У рецензії повинні бути виділені позитивні сторони курсової роботи і виявлені помилки, неточності, неправильні умовиводи і інші недоліки для виправлення.

Науковий керівник при перевірці курсової роботи зазначає помилки, неточності, вказує, в чому полягає їх суть, звертає увагу студента на інші моменти невідповідності виконання курсової роботи висунутим вимогам (чіткість формулювань, орфографічні та стилістичні похибки, якість оформлення). Після перевірки курсової роботи науковий керівник свої міркування викладає у вигляді рецензії на офіційному бланку інституту.

Рецензія включає в себе:

- Короткий аналіз позитивних сторін роботи;

- Детальний аналіз недоліків курсової роботи;

- Рекомендації автору курсової роботи, на що слід звернути особливу увагу при її усній захисту;

- Висновок керівника про те, що робота допускається або не допускається до захисту і що вона вимагає кардинальної (часткової) доопрацювання.

У разі невідповідності курсової роботи пропонованим вимогам, вона повертається студенту для повної або часткової доопрацювання. На доопрацювання відправляються також роботи, які механічно перенесені з першоджерел, підручників та іншої літератури. Допрацьована (або повторно виконана робота) перевіряється викладачем, ранеерецензіровавшім її, тільки в тому випадку, якщо до неї прикладена робота щодо виправлення зауважень щодо окремих питань теми. За умови усунення отриманих зауважень в результаті доопрацювання курсова робота може бути схвалена науковим керівником виразом "Допускається до захисту".

Після перевірки керівником курсової роботи студенту слід уважно ознайомитися з усіма зауваженнями (як в рецензії, так і посторінково), ізучітьіх, сформулювати на них правильні відповіді для захисту курсової роботи.

 Побудова таблиць | ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Волзький | МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПІДГОТОВКА І НАПИСАНИЕ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ВСТУП | ОСНОВНА ЧАСТИНА | ВИСНОВОК | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ | ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | ДОДАТОК 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати