На головну

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

5.1.1. Виклад тексту і оформлення курсової роботи, в загальному випадку, виконують відповідно до вимог ГОСТ.

5.1.2. Обсяг курсової роботи, вичерпно висвітлює зміст теми, становить, як правило, 30 - 40 машинописних сторінок формату А4 (210 х 297 мм).

5.1.3. Після схвалення курсової роботи науковим керівником її необхідно зброшурувати в жорсткій папці.

5.1.4. Текст повинен бути виконаний будь-яким друкованим способом на одному боці аркуша білого односортной паперу із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення ЕОМ через 1,5 інтервали; шрифт - Times New Roman; розмір шрифту - 14.

5.1.5. Розмір лівого поля - 20 - 30 мм, правого поля - 10 мм, верхнього і нижнього полів - 20 мм. Виноски і підрядкові примітки повинні друкуватися кеглем не менше 10.

5.1.6. Дозволяється використовувати комп'ютерні можливості акцентування уваги на певних термінах, формулах, теоремах, застосовуючи шрифти різної гарнітури.

5.1.7. Помилки, описки, вписування в текст і т.п. можна виконувати чорними чорнилами, пастою або тушшю після, якщо необхідно, підчищення або зафарбовування.

5.1.8. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього тексту. Щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного зображення.

5.1.9. Прізвища, назви установ і т.п., назва виробів і інші імена власні в роботі наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову курсової роботи з додаванням (при першій згадці) оригінальну назву.

5.1.10. Скорочення російських слів і словосполучень в роботі - по ГОСТ 7.12.

5.1.11. Сторінки курсової роботи нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у центрі верхньої частини аркуша без крапки.

5.1.12. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. Номер на титульному листі не проставляють. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих аркушах, і інші роздруківки з ЕОМ включають до загальної нумерації сторінок.

5.1.13. Абзаци в тексті починають з відступом, рівним 4 - 5 знаків.

5.1.14. Ілюстрації, таблиці і роздруківки з ЕОМ на аркуші формату A3 враховують як одну сторінку.

 ВИСНОВОК | ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ

Волзький | МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПІДГОТОВКА І НАПИСАНИЕ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ВСТУП | ОСНОВНА ЧАСТИНА | Побудова таблиць | КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ І рецензування | ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | ДОДАТОК 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати