На головну

ОСНОВНА ЧАСТИНА

  1. I ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  2. I частина. Збір і рух до першого привалу (30-35 хв.).
  3. I. Загальна частина
  4. I. ОСНОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСВІТИ РУХОВОГО ДОСВІДУ.
  5. I. Теоретична частина
  6. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА
  7. II ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

4.4.1. Основна частина курсової роботи повинна містити дані, що відображають сутність, методику та основні результати виконаної роботи.

4.4.2. Основна частина повинна включати:

- Вибір напрямку дослідження, що включає обґрунтування прийнятого напрямку дослідження, методи вирішення задач і їх порівняльну оцінку, опис обраної або розробку загальної методики проведення дослідження;

- Теоретичне (бібліотечне) дослідження, що включає визначення характеру і змісту теоретичних досліджень, методи і інструменти дослідження, методи розрахунку;

- Експериментальне (практичне) дослідження об'єкта за обраною темою, що включає обґрунтування необхідності проведення експериментальних робіт, експериментальні роботи, розрахунки, вимірювання, аналіз, узагальнення та оцінку результатів дослідження, в тому числі оцінку достовірності результатів, висновки і пропозиції щодо направлення подальших робіт;

- Узагальнення і оцінку результатів дослідження, шляхи основних напрямків вдосконалення конкретних сторін досліджуваного об'єкта, що включають розробку конкретних рекомендацій з оцінкою достовірності отриманих результатів та обґрунтуванням їх ефективності та практичного використання.

4.4.2. Основну частину, яка поєднуватиме текст, ілюстрації та таблиці, слід ділити на розділи й підрозділи, які можуть містити пункти і підпункти, які відображатимуть закінчену інформацію.

4.4.3. Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів.

У першому розділі основної частини:

- Доцільно розглянути теоретичні та методологічні питання досліджуваної теми на основі зібраних літературних та інших даних;

- Коротко дати аналіз досліджуваної проблеми в її стані на сьогоднішньому етапі;

- Відобразити власну позицію з досліджуваного питання у вигляді висновків, сформульованих в його кінці.

Необхідно показати високий рівень знання теорії по темі, що вивчається на основі опрацювання різних джерел даних. При цьому слід виявити особливості поглядів, підходів і думок різних авторів, систематизувати, виконати аналіз і сформулювати свою точку зору з обґрунтуванням перевагу свого підходу з питань даної теми.

Аргументи, які підтверджують вірність свого підходу, доцільно підкріпити аналізом статистичних даних з щорічників, журналів, газет та інших джерел, в тому числі з джерел внутрішнього середовища фірми.

За обсягом перший розділ повинен складати не більше 30% від всієї роботи.

Другий розділ основної частини курсової роботи є її аналітичним етапом. У ньому представлений глибокий і конкретний аналіз обраної теми з використанням певних методів та інструментів його вивчення, освоєних студентом під час навчання у вузі (облік, статистика, прогнозування, економічний аналіз, і ін.).

На початку другого розділу основної частини розглядається більш детально і глибоко обрана тема курсової роботи. Проводиться аналіз розвитку і впливу на сучасну ринкову економіку.

Результати аналізу повинні бути наочно відображені в ілюстративній формі у вигляді таблиць і малюнків у відповідних місцях тексту або в додатках.

Аналіз повинен бути досить повним, об'єктивним у відображенні сторін діяльності об'єкта відповідно до обраного предметом дослідження (темою). При цьому повинні бути виявлені фактори, що впливають на результати діяльності об'єкта дослідження.

В кінці другого розділу основної частини обов'язково повинні бути сформульовані висновки за результатами аналізу. У цих висновках відображаються гідності, розкриваються недоліки об'єкта дослідження і їх причини з досліджуваної теми, які є симптомами проблем. За цих симптомів можливе виявлення самих проблем в їх взаємодії. Виявлення проблем - це вже половина успіху. Надалі досить буде сформулювати завдання, які необхідно вирішити для усунення проблем, намітити шляхи (стратегії) їх рішення, вибрати з цих стратегій найбільш оптимальні, давши обгрунтування цього вибору.

Обсяг другого розділу основної частини становить орієнтовно 40% від всієї роботи.

У третьому розділі основної частини студент розробляє основні напрями вдосконалення деяких конкретних сторін досліджуваного об'єкта на підставі:

- Теоретичних підходів і прогресивних здобутків світової практики, відображених в першому розділі;

- Отриманих результатів аналізу у вигляді висновків до другого розділу;

- Своїх ідей.

Ці напрямки представляють у вигляді алгоритмів, моделей, схем функціонування і розвитку процесів і структури об'єкта. Вони є вихідними даними для розробки проекту щодо вдосконалення обліково-аналітичної діяльності досліджуваного об'єкта.

В кінці третього розділу повинні бути сформульовані конкретні рекомендації у вигляді проекту, бізнес-плану, управлінського або організаційного рішення по предмету дослідження, найбільш повно підтверджують високу практичну цінність курсової роботи.

Обсяг третього розділу повинен становити не менше 20% від всієї роботи. Слід пам'ятати, що це найважчий етап роботи, незважаючи на його менший обсяг у порівнянні з попередніми главами.ВСТУП | ВИСНОВОК

Волзький | МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПІДГОТОВКА І НАПИСАНИЕ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ | ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ | Побудова таблиць | КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ І рецензування | ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | ДОДАТОК 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати