Головна

МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Курсова робота - одна зі складових частин програми навчання у ВНЗ. Її виконання передбачає розвиток у студента здатності самостійного письмового мислення і залучення його до самостійного наукового дослідження. Виконання курсової роботи розвиває вміння творчого використання набутих знань з теоретичних дисциплін, дозволяє удосконалювати навички літературного викладу своїх думок (критично оцінювати чужі) з використанням великої кількості загальнонаукової і спеціальної літератури. При цьому курсова робота, на відміну від інших, письмово виконуваних в період навчання робіт реферативного характеру, вимагає не тільки поглиблення теоретичних знань шляхом вивчення значної кількості рекомендованої літератури, а й додатки цих знань в конкретне дослідження на прикладі обраного для цього конкретного об'єкта. Вимоги, що пред'являються до виконання курсової роботи, дають студенту хороші можливості виробити навички та вміння самостійно здійснювати підбір наукової літератури, публікацій та періодичних видань, вивчити нормативно-правову і законодавчу базу регулювання умов функціонування об'єкта, яка була обрана для вивчення і написання курсової роботи.

Курсова робота є самостійною творчою роботою студента і вона може виконуватися на прикладі конкретного об'єкта: фірми, акціонерного підприємства, фінансових, банківських та інших структур.

Тематика курсових робіт, запропонована кафедрою, є приблизною. З цього випливає, що студенту надається можливість не тільки вибрати тему, але і запропонувати власний варіант з подальшим погодженням його з керівником курсової роботи.

Успіх багато в чому буде залежати від ступеня продуманості підходу до організації роботи над курсовою темою. Вдало обрана тема, складений план її викладу дозволяють написати цікаву, самостійну роботу, в якій будуть відображені реально відбуваються у функціонуванні об'єкта дослідження. Її висновки і рекомендації можуть виявитися дуже цінними для господарської практики.
Волзький | ПІДГОТОВКА І НАПИСАНИЕ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВСТУП | ОСНОВНА ЧАСТИНА | ВИСНОВОК | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ | ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ | Побудова таблиць | КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ І рецензування | ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | ДОДАТОК 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати