На головну

Критерії оцінки ВКР бакалавра

  1. I. Критерії поразки хвилею тиску
  2. II. Критерії поразки тепловим випромінюванням
  3. II. Загальні поняття оцінки
  4. II. Загальні поняття оцінки
  5. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).
  6. II. Приклад розрахунків оцінки ефективності роботи лікаря педіатра дільничного
  7. III. 3. Критерії оцінки педагогічних інновацій

«Відмінно»:Виставляється при повному дотриманні всіх вимог, що пред'являються до бакалаврської роботи.

u глибоке знання наукової літератури по темі і вміння викласти історію вивчення проблеми;

u вміння реферувати наукову літературу;

u вільне володіння методикою лінгвістичного / літературознавчого аналізу та вміння самостійно аналізувати фактичний матеріал;

u володіння науковим стилем мовлення;

u вміння аргументовано захистити основні положення і результати роботи.
"добре":Виставляється, якщо при наявності виконаної на високому рівні теоретичної частини роботи, дослідницька частина і висновки недостатньо переконливі, хоча автор чітко викладає матеріал і результати своєї роботи.

u знання наукової літератури по темі і вміння викласти основні етапи
 вивчення проблеми;

u вміння реферувати наукову літературу і самостійно аналізувати фактичний матеріал;

u поодинокі (негрубі) стилістичні і мовні похибки;

u вміння захистити основні результати роботи.
«Задовільно»:Виставляється при частковому дотриманні вимог, що пред'являються до випускної кваліфікаційної роботи, при цьому автор неповно розкриває суть проблеми, дослідницька частина виконана недостатньо ретельно

u недостатньо глибоке знання наукової літератури по темі;

u недостатнє вміння реферувати наукову літературу та аналізувати фактичний матеріал;

u стилістичні і мовні помилки;

u посередня захист основних положень роботи.

«Незадовільно»:Виставляється, якщо не дотримані всі основні вимоги, що пред'являються до роботи.

u незнання наукової літератури по темі;

u недостатнє вміння реферувати наукову літературу та аналізувати фактичний матеріал;

u грубі стилістичні і мовні помилки;

u невміння аргументовано захистити основні положення роботи.Система оцінки курсової роботи | Критерії оцінки магістерської дисертації

Випускної кваліфікаційної) роботи | Рекомендації до виконання курсової або випускної кваліфікаційної роботи | Приклади бібліографічного опису | Вимоги до мови і стилю курсової | Випускної кваліфікаційної) роботи | в рекламному фармацевтичному дискурсі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати