Головна

Система оцінки курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Google_protectAndRun ( "render_ads.js :: google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); Житлові будинки з каркасними безрігельной системами
  3. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  4. I Актуальність дипломної роботи
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальні вимоги до курсової роботи

Захист включає в себе загальну бесіду за змістом роботи, дискусію з проблем, яких торкається в роботі, а також відповіді на запитання, запропоновані комісією і студентами групи з метою доповнити і закріпити отримані в результаті дослідження теми знання.

Оцінка курсової роботи виставляється комісією. За результатами захисту робота може бути оцінена як відмінна, добра, задовільна або незадовільна.

Параметри оцінки представлені нижче:

· Використання теоретичного матеріалу;

· Аналіз практичного матеріалу;

· Висновки і висновок;

· Правильність оформлення;

· відповіді на запитання

· Відгук наукового керівника

· Додаткові параметри оцінки роботи - на розсуд наукового керівника.

Захист випускної кваліфікаційної роботи

Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи встановлюється вченою радою факультету. Рекомендується наступна процедура:

· Усне повідомлення учасника (7-8 хв.)

· Питання членів ДАК і присутніх на захисті

· Відгук наукового керівника в усній або письмовій формі

· Відгук рецензента в письмовій формі

· Відповідь автора випускної кваліфікаційної роботи на питання і зауваження

· Дискусія

· Заключне слово автора

 Випускної кваліфікаційної) роботи | Критерії оцінки ВКР бакалавра

Випускної кваліфікаційної) роботи | Рекомендації до виконання курсової або випускної кваліфікаційної роботи | Приклади бібліографічного опису | Вимоги до мови і стилю курсової | Критерії оцінки магістерської дисертації | в рекламному фармацевтичному дискурсі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати