Головна

М. в. Самардак, а. в. Пєтухова, Е. ф. Капустіна, | ВСТУП | ЇХ КОНСТРУКЦІЯХ І кресленні | РОЗТАШУВАННЯ, НАЗВА І ПОЗНАЧЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ | розрізи | ОСНОВНІ НАПИСИ | НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ НА РОБОЧИХ кресленні | ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ І димарів | ОФОРМЛЕННЯ ЧЕРТЕЖА |

І ПОРЯДОК ЙОГО ВИКОНАННЯ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  3. I. Організація практики та порядок її проходження.
  4. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  5. II. Обов'язки чергового диспетчера ЕДДС і порядок його дій
  6. II. Організація виконання курсової роботи
  7. II. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ І ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У процесі виконання завдання студент отримує початкові відомості про конструкції будівлі, знайомиться з особливостями оформлення креслень будівлі, набуває навиків по їх читання і складання. Графічна частина полягає в кресленні основних зображень будівлі - плану, розрізу, фасаду, а також одного з вузлів.

Креслення виконується на аркуші формату А1. Основні зображення викреслюються в масштабі 1:50, вузли - в масштабі 1:20.

Креслення будівлі рекомендується виконувати в наступному порядку:

а) нанести лінії обріза, рамку, прямокутник основного напису;

б) виконати компоновку креслення, т. е. намітити оптимальні положення всіх зображень;

в) викреслити зображення в наступному порядку: план, розріз, фасад, будівлі; вузли;

г) виконати надписи;

д) обвести креслення.

Варіанти завдань «Креслення будівель» дивись Додаток 1.

Варіанти креслень вузлів конструкцій дивись Додаток 2.

креслення плану

1. Креслення плану починають з нанесення координаційних осей несучих конструкцій (стін, колон і т. Д., Малюнок 8). Поздовжня координаційна вісь А і поперечна вісь I розташовуються паралельно відповідно горизонтальною і вертикальною рамкам листа так, щоб залишилося достатньо місця для нанесення розмірів, позначень та інших написів.

Прив'язка стін до координаційних осей дана в варіантах будівель. Викреслюють контури всіх зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок, колон.

2. Проводиться розбивка віконних і дверних прорізів у зовнішніх і внутрішніх стінах, перегородках, показується відкривання дверей.

3. розставляти сантехнічне та побутове обладнання.

4. Наносяться необхідні розмірні лінії.

5. Проставляються розмірні числа, виконуються написи.

 КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКІВ | креслення розрізу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати