Головна

Методи і прийоми навчання ІМ

  1. B. Соціологія та її методи повинні будуватися за зразком природничих наук
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  4. I. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ
  5. I. Организационно-методический раздел
  6. I. Организационно-методический раздел

Поняття «метод» означає шлях до поставленої мети. Метод трактується в широкому і вузькому смислі. В широкому смислі метод означає систему навчання. У вузькому - спосіб упорядкованої діяльності вчителя та учня на шляху до досягнення поставлених цілей навчання, тобто спосіб, що забезпечує взаємодію учня і вчителя. Учитель організує навчальну діяльність, учень її реалізує. Виходячи з цього, в методиці розрізняють методи-способи, що їх застосовує вчитель, і методи-способи, що їх застосовує учень.

Навчальний процес з ІМ включає три основні методичні етапи: етап презентації нового іншомовного матеріалу, етап тренування та етап практики в застосуванні засвоєного матеріалу в процесі спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності.

Учитель використовує наступні методи-способи: демонстрацію (показ); пояснення; організацію вправляння.

Учень застосовує такі методи-способи: ознайомлення з новим матеріалом та способами оперування з ним; осмислює нові мовні та мовленнєві явища; здійснює операції вправляння в різних видах мовленнєвої діяльності.

Застосування цих методів-способів як учителем, так і учнем спрямоване не лише на організацію та реалізацію навчальної діяльності, але й на управління нею. Воно реалізується завдяки здійсненню вчителем контролю за успішністю учнів в оволодінні ІМ, а з боку учнів - застосуванню ними самоконтролю та самокорекції.

Окрім методів, у навчальному процесі з ІМ використовуються різноманітні методичні прийоми. Прийоми - це елементарні методичні вчинки (дії), що спрямовані на виконання конкретного завдання на певному етапі уроку. Важливо уміти правильно застосовувати різні взаємозумовлені прийоми для підвищення ефективності навчання.

З боку вчителя, наприклад, під час семантизації нових лексичних одиниць можуть бути використані такі прийоми: назвати предмети, зображені на малюнках, заповнити пропуски в реченнях/тексті, розгадати кросворд тощо.

З боку учня це застосування таких прийомів: запис, креслення схеми, аналіз мовних і мовленнєвих явищ, порівняння, логічне розміркування, побудова за аналогією, імітація, відтворення за зразком або схемою та ін.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть компоненти системи навчання іноземної мови.

2. Визначте основні риси комунікативного методу навчання.

3. Назвіть компоненти змісту навчання.

4. Наведіть приклади методів та прийомів навчання.Зміст навчання іноземної мови | Лестницы, их виды и основные элементы
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати