Головна

Література

  1. Amp; Література
  2. Amp; Література
  3. IX. ЛІТЕРАТУРА.
  4. VIІІ. Література.
  5. VІ. Література.
  6. XI. Література.
  7. YIII. ЛІТЕРАТУРА.

Авторський колектив кафедри лінгводидактики та методики викладання іноземних мов

За заг. ред. канд. пед. наук, доцента С. В. Роман

Лекція № 2.

ЦІЛІ, ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

План

1. Цілі навчання іноземної мови (ІМ).

2. Зміст навчання ІМ. Система навчання ІМ.

3. Принципи навчання ІМ.

4. Методи і прийоми навчання ІМ.

Література

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання С. Ю. Ніколаєва - К.: Ленвіт, 2003 - C. 33.

2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник./Кол. авт. під кер. С. Ю. Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 2002 (1999). - С. 40 -55.

3. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник / Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. и др. - М.: Высш. школа, 1982, - Гл. 3 ,4. - С. 43 - 74.

4. Ніколаєва С. Ю Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2008. - 285с.

5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 2-12 класи. - Київ, Ірпінь, 2005.

6. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Французька мова. Іспанська мова. 2-12 класи. - К.: Шкільний світ, 2001.

7. Deutsch: Schulprogramm für die 2-12 Klassen // Deutsch. - Nr. 11(19), Juni, 2003.

8. Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2009. - 216 с.

 Принцип зв'язку навчання з життям, теорії з практикою | Цілі навчання іноземної мови в загальноосвітній школі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати