Головна

Гальмівний рентгенівське випромінювання | Атомні рентгенівські спектри | Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною | в медицині |

Порядок роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Організація практики та порядок її проходження.
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Заземлите вимірювач.

Підключіть до вимірника блок детектування за допомогою кабелю і роз'єму, зазначених у технічній документації на блок детектування.

Встановіть перемикач вибору полярності в положення, відповідне полярності вхідних сигналів (для позитивних імпульсів «+», для негативних «-»).

Підключіть вимірювач до мережі змінного струму напругою 220В і частотою 50Гц.

Натисніть кнопку МЕРЕЖА на передній панелі, при цьому повинен загорітися світлодіод верхньої шкали «В» і множника «X1». Прогрійте його протягом 15-20 хвилин.

Натисніть кнопку РОЗРЯД на 1-2с, при цьому скинуться показання вимірювального приладу. (Примітка. Установка електричного нуля вимірювального приладу здійснюється змінним резистором «УСТ. О »через отвір у верхньому кожусі вимірювача.).

Встановіть необхідний режим роботи. При вимірюванні середньої швидкості рахунку по першому каналу встановіть перемикач ВИМІР в положення I, по другому каналу- в положення II. При вимірюванні різниці швидкостей рахунку між першим і другим каналами перемикач ВИМІР встановіть в положення Д.

Для перекладу показань вимірювача в справжнє значення вимірюваної величини іонізуючого випромінювання, на вході блоку детектування, необхідно користуватися градуювальними характеристиками, наведеними в технічній документації на застосовувані блоки детектування.

Примітка. Для виключення статистичної погрішності установки порогів при роботі з блоками детектування БДБ2, БДМГ-41, БДМГ-41-01, БДМГ-41-03 і БДМГ-08Р в місці розташування блоків детектування створіть потужність дози, що відповідає очікуваної порогової швидкості рахунку на УІМ2- 3.

 Завдання. | Виконання роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати