На головну

Графічна частина КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  4. I частина. Збір і рух до першого привалу (30-35 хв.).
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальна частина

Графічна частина курсової роботи є технологічну схему приготування страви, кулінарного або кондитерського виробу, включеного в асортимент кулінарної продукції підприємства. Схема повинна бути виконана на одному стандартному аркуші. Окремі технологічні операції в схемі вказуються в дієслівної формі ( «Перебрати», «Промити» і т. Д.) І нумеруються, праворуч зверху вниз, одним і тим же операціям присвоюється однаковий порядковий номер.

Справа над штампом креслення поміщається специфікація операцій, в якій вказується її номер, найменування, кількість операцій даного виду, примітка. У примітці дається марка машини, теплового апарату або іншого обладнання, за допомогою якого виконується дана операція.

Зразок штампа і специфікації графічної частини курсового проекту представлений в додатках 8, 9.

Обсяг графічної частини курсової роботи науково-дослідного характеру визначається викладачем-керівником курсової роботи.

6. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Термін виконання та подання курсової роботи встановлюється, як правило, на період завершення вивчення студентами теоретичного курсу ТПОП. Видача завдання на курсову роботи здійснюється в період початку вивчення дисципліни ТПОП.

Індивідуальні консультації для студентів, що виконують курсову роботу, проводяться за розкладом, причому, на завершальному етапі - не рідше одного разу в тиждень. При необхідності викладач-керівник може проводити групові консультації поряд з індивідуальними.

Завершену курсову роботу студент представляє викладачеві-керівнику для перевірки за кілька днів до захисту. Про результати детальної перевірки змісту розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини курсової роботи керівник курсової роботи робить позначку на титульному аркуші курсової роботи із зазначенням виявлених недоліків. Курсова робота, допущена до захисту, підписується викладачем на штампах графічної частини і розрахунково-пояснювальної записки.

Захист курсової роботи проводиться в комісії, що складається з двох викладачів. Студент робить коротке повідомлення по темі, відповідає на питання викладачів.

Відмітки про захист курсової роботи робляться на титульному аркуші в заліково-екзаменаційної відомості, заліковій книжці студента та реєстраційному журналі кафедри. Захищені курсові роботи зберігаються на випускає кафедрі в межах встановлених термінів.

Курсова робота може бути видана студенту по вирішенню завідувача кафедрою для використання при виконанні інших курсових робіт та дипломного проекту, про що робиться відмітка в реєстраційному журналі.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

основний список

1. ГОСТ 53104- 2008 року «Послуги громадського харчування. Метод органолептичної оцінки якості продукції громадського харчування ».

2. ГОСТ 53106- 2008 року «Послуги громадського харчування. Метод розрахунку відходів і втрат сировини і харчових продуктів при виробництві продукції громадського харчування ».

3. ГОСТ 53105- 2008 року «Послуги громадського харчування. Технологічні документи на продукцію громадського харчування ».

4. ГОСТ Р 50762-2007 "Послуги громадського харчування. Класифікація підприємств громадського харчування".

5. ГОСТ Р 50763-2007 «Послуги громадського харчування. Продукція громадського харчування, що реалізується населенню »

6. ГОСТ Р 51740-2001 Технічні умови на харчові продукти. Загальні вимоги до розробки й оформлення.

7. СанПіН 2.4.5.2409-08 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до організації харчування учнів у загальноосвітніх закладах, установах початкової та середньої професійної освіти».

8. Голубєв В. Н. Довідник працівника громадського харчування / В. Н. Голубєв, М. П. Могильний, Т. В. Шленская; під ред. В. Н. Голубєва. - М .: Делі принт, 2002. - 590 с.

9. Могильний М. П. Технологія продукції в громадському харчуванні: довідковий посібник / М. П. Могильний. - М .: Делі принт, 2005. - 320 с.

10. Громадське харчування. Довідник кондитера / Под ред. М. А. Ніколаєвої, Н. І. Номофіловой. - М .: Економічні новини, 2003. - 640 с.

11. Ратушний А. С. Технологія продукції громадського харчування. У 2-х т. Т. 1. Фізико-хімічні процеси, що протікають в харчових продуктах при їх кулінарній обробці / А. С. Ратушний, В. І. Хлєбніков, Б. А. Баранов, Т. В. Журбрева, Л. В. Бабіченко, Е. Я. Троїцька, Л. М. Альошина, Н. С. Алекана; під ред. д-ра техн. наук, проф. А. С. Ратушного. - М .: Світ, 2004. - 351 с.

12. Ратушний А. С. Технологія продукції громадського харчування. У 2-х т. Т. 2. Технологія страв, закусок, напоїв, борошняних, кулінарних, кондитерських і булочних виробів / А. С. Ратушний, Б. А. Баранов, Н. І. Ковальов, Г. Н. Ловачева, Т. В. Жубрева, Е. Я. Троїцька, Н. Н. Лучкина, А. Н. Трегубова, Л. М. Альошина; під ред. д-ра техн. наук, проф. А. С. Ратушного. - М .: Світ, 2004. - 416 с.

13. Ратушний А. С. Зміни білків і інших азотистих речовин при кулінарній обробці продуктів / А. С. Ратушний, Е. В. Литвинова, Т. А. Іваннікова - М .: Видавничий центр Російського хіміко-технологічного університету імені Д. І . Менделєєва, 2000. - 104 с.

14. Рогов І. А. Хімія їжі. Кн. 1 / І. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. І. Дунченко, Н. А. Жеребцов. - М .: Колос, 2000. - 384 с.

15. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування / В. А. Ананіна, С. Л. Ахіба, В. Т. Лапшина і ін. - М .: Хлебпродінформ, 1996. - 619 с.

16. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування / С. Л. Ахіба, В. І. Бадрягін, В. Т. Лапшина і ін. - М .: Хлебпродінформ, 1997. - 560 с.

17. Збірник рецептур на торти, тістечка, кекси, рулети, печиво, пряники, пряники і здобні булочні вироби / В. Т. Лапшина, Г. С. Фонарьова, С. Л. Ахіба; під ред. А. П. Антонова. - М .: Хлебпродінформ, 2000. - 720 с.

18. Збірник нормативних технічних документів, що регламентують виробництво кулінарної продукції / Под ред. Ю. Н. Болдирєва. - М .: Хлебпродінформ, 2001. - 616 с.

19. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів / Под ред. В. Т. Лапшиной. - М .: Хлебпродінформ, 2002. - 639 с.

20. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування при загальноосвітніх школах / Под ред. В. Т. Лапшиной. - М .: Хлебпродінформ, 2004. - 639 с.

21. Довідник технолога громадського харчування / А. І. Мглинець, Г. Н. Лавачева, Л. М. Альошина та ін. - М .: Колос, 2000. - 416 с.

22. Фурс І. Н. Технологія виробництва продукції громадського харчування / І. Н. Фурс. - Мінськ: Нове знання, 2002. - 799 с .: іл.

23. Фонарьова Г. С. Довідник керівника громадського харчування / Г. С. Фонарьова, А. Д. Єфімов та ін. - М .: Легка промисловість і побутове обслуговування, 2000. - 663 с.

додатковий

1. Андрєєв А. Н. Виробництво здобних хлібобулочних виробів / А. М. Андрєєв. - СПб .: ГИОРД, 2003. - 480 с.

2. Безуглова А. В. Технологія виробництва паштетів і фаршів: навчально-практичний посібник / А. В. Безуглова, Г. І. Касьянов, І. А. Палагина. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Москва: ІКЦ «МарТ», 2004. - 304 с.

3. Васюкова А. Т. Рибні фарші з рослинними наповнювачами: посібник / А. Т. Васюкова, С. М. Алимов, А. І. Ноженко. - Київ: Фірма «ІКОС», 2005. - 160 с.

4. Васюкова А. Т. Організація виробництва і управління якістю продукції в громадському харчуванні: навч. посібник / А. Т. Васюкова. - М .: Дашков і К, 2006. - 206 с.

5. Забашта А. Г. Виробництво заморожених напівфабрикатів в тесті: довідник / А. Г. Забашта. - М .: Колос, 2006. - 551 с .: іл.

6. Ковальов М. І. Російська кухня: навч. посібник / Н. І. Ковальов, М. Н. Куткіна, Н. Я. Карцева. - М .: Ділова література, 2000. - 512 с.

7. Ковальов Н. І. Технологія приготування їжі / Н. І. Ковальов, М. Н. Куткіна, Кравцова В. А .; під ред. М. А. Ніколаєвої. - М .: Омега-Л, 2003. - 480 с.

8. Корячкіна С. Я. Нові види борошняних і кондитерських виробів. Наукові основи, технології, рецептури / С. Я. Корячкіна. - Орел: Праця, 2006. - 480 с.

9. Могильний М. П., Шрамко Е. В. Нові сировинні компоненти для виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів (характеристика, використання) / Под ред. М. П. Могильного. - М .: Делі принт, 2006. - 231 с.

10. Харчова хімія / А. П. Нечаєв, С. Є. Траубенберг, А. А. Кочеткова і ін .; під ред. А. П. Нечаєва. 3-е изд. - СПб .: ГИОРД, 2004. - 640 с.

11. Рецептури страв для харчування учнів освітніх установ міста Москви: довідник / Л. І. Сорокіна, В. Г. Александрова, Л. Л. Барсукова, І. В. Борисова. - М .: Изд. будинок «Ресторанні відомості», 2003. - 312 с.

12. Рогов І. А. Загальна технологія м'яса і м'ясопродуктів / І. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлін. - М .: Колос, 2000. - 368 с.

13. Збірник вишуканих рецептур ХХ століття для підприємств громадського харчування / Под ред. Р. П. Антонової. - СПб .: ПРОФІ-ІНФОРМ, 2004. - 136 с.

14. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів ближнього зарубіжжя / Л. Є. Годунова. - СПб .: ПРОФІ-ІНФОРМ, 2004. - 424 с.

15. Хімічний склад російських продуктів харчування: довідник / За ред. І. М. Скурихина, В. А. Тутельян. - М .: Делі принт, 2002. - 236 с.

16. Шленская Т. В. Санітарія та гігієна на підприємствах галузі / Т. В. Шленская, Е. В. Журавко. - М .: Колос, 2004. - 184 с.

17. Ловачева Г. Н., Мглинець А. І., Успенська А. І. Стандартизація і контроль якості продукції. - М.: Економіка. - 1991 - 239 с.

18. Журнал «Харчування і суспільство», «Ресторанні відомості», «Гастроном», «Трюфель» «Ресторатор».

19. www.restcon.ru

20. www.menu.ru

21. www.restoranportal.ru
Розробка технічної документації | Розрахунок харчової та енергетичної цінності нових і фірмових страв (виробів)

Розробка меню (виробничої програми) ___________ 8 | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПО ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ | ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | Вступ | Меню ресторану, кафе, закусочної і їдальнею відкритого типу | Меню торгового залу млинцевій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати