Головна

| | | | Рівень складності | Вирівняти текст першого абзацу по лівій межі, заголовок тексту по центру. | Додати до першого абзацу тексту обрамлення і заливку. | Перевірити орфографію, встановити автоматичний перенос слів. (Пункт меню Сервіс) | Виконайте тренувальні завдання | Оформіть блок-схеми за всіма правилами ГОСТу. |

Технічне забезпечення

  1. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  2. II. Організаційно-методичне забезпечення олімпіади
  3. III НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  4. III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ
  5. III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ
  6. III. Забезпечення безпеки учасників і глядачів
  7. III. Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Описується і грунтується вибір складу технічних засобів.

Програмне забезпечення

Опісиваетсясовокупность програм, призначених для створення і налагодження

працездатності створюваної АСУ.

Робочий проект

опис програми

функціонування програми

Вказати призначення програми і привести опис функціонування програми

3.1.2 Логіка роботи програми

Розглядається укрупнений алгоритм. Описується структура програми. Розглядається логіка роботи кожного модуля.

Керівництво системного програміста

Вказати призначення і функції програми, умови для виконання програми. Описати дії з налаштування програми.

Керівництво оператора

Вказати послідовність дій оператора, що забезпечують завантаження, запуск, виконання і завершення програми.

Програма та методика випробування

вказують перелік перевірок, які підлягають включенню до програми випробувань.

висновок

Зробити висновки за результатами виконання завдання, підвести підсумки виконаної роботи, вказати шляхи вдосконалення створеної системи.

Техніка безпеки та пожежна безпека

Вимоги щодо забезпечення безпеки при установці, наладці, експлуатації та ремонті технічних засобів.Хід роботи | Поняття про жорсткість води.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати