На головну

Дайте оцінку якості будь-якого електронного засобу навчання, використовуючи оціночний лист якості.

  1. C III Дайте повний розгорнуту відповідь
  2. Common Facilities - спільні кошти
  3. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  4. I. Засоби для наркозу.
  5. I. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
  6. II. 11. Наведіть принципову схему установки і поясніть, як в лабораторній роботі визначали чутливість осцилографа.
  7. II. 9. Поясніть принцип дії електронного осцилографа.

Оціночний лист якості

Оцінює (ПІБ, посада, звання) __________________________________________________

Дата ________________________________________________________________________________

Оцінка (+ +; + -; -) або бали __________________________________________________________

1. Технічний рівень (відповідність технічним вимогам до Есон навчального призначення).

1.1. Прогін програми {запуск, введення даних, управління, виведення інформації).

Наявність автозавантаження _________________________________________________________________

Надійність роботи ___________________________________________________________________

Можливість демонстраційного прогону (із зазначенням параметрів) __________________________

Можливість повтору необхідних кадрів програми _____________________________________

Можливість скасування введення ________________________________

1.2. Можливість підключення периферійного обладнання для:

- Роздруківки інформації, зображеної на екрані;

- Роздруківки результатів обробки інформації;

- Введення, вимірювання, виведення і візуалізації інформації про реально перебіг процесу.

2. Ергономічний рівень (відповідність ергономічним вимогам навчального призначення).

2.1. сервіс користувача

Простота доступу до інформації _________________________________________________________

Прийнятність для користувача комбінацій натискання клавіш ________________________________

Наявність інтерактивного діалогу ________________________________________________________

Наявність можливості підказки, коментарі _____________________________________________

2.2. Якість подання інформації на екрані.

Виконання ергономічних вимог до подання інформації _________________________

Чіткість зображення __________________________________________________________________

Оптимальність розподілу інформації на екрані, дизайн _________________________________

Підсумкова оцінка ________________________________________

3. Педагогічний рівень (відповідність педагогічним вимогам).

3.1. Цілі використання, методи навчання з використанням.

Обгрунтованість вибору педагогічних цілей використання і змісту навчального матеріалу

____________________________________________________________________________________________

Наявність нових організаційних форм і методів навчання, підтримуваних засобами інформаційних технології ______________________________________________________________________

Освітня цінність (відповідність дидактичним вимогам) ________________________

3.2. Форма подання навчального матеріалу

(Текст, графіка, таблиці, картинки, відео-, аудіоінформація, анімація) _______________________

Оптимальність взаємозв'язку між формою подання навчального матеріалу і його змістом
 _____________________________________________________________________________

3.3. Психолого-педагогічний вплив.

Формування мислення, формування навчального досвіду самостійного придбання знань, умінь, навичок, придбання навчального досвіду експериментально-дослідної діяльності, інше _________________________________________________________________________

4. Рівень інтерактивності.

4.1. Можливість організації режиму діалогової взаємодії з розвиненими засобами спілкування.

Наявність різноманітних засобів ведення діалогу, можливість задавати питання в довільній формі, при наявності «ключового» слова, у формі з обмеженим набором символів

_____________________________________________________________________________________
 Наявність різних рівнів складності (складності) при викладі навчального матеріалу
 ___________________________________________________________________________________
 Можливість вибору варіанту змісту навчального матеріалу ______________________________

Можливість вибору режиму роботи ______________________________________________

Можливість введення і обробки параметрів реально протікають процесів ________________________________________________________________________________ 4.2 Можливість забезпечення зворотного зв'язку.

Прийом і видача варіантів відповіді _______________________________________________________

Наявність можливості аналізу помилок, їх корекції ________________________________________

Наявність можливості діагностики помилок за результатами навчальної деятельности________________________________________________________________________________

Ведення електронного журналу кожного учня ___________________________________________

Можливість контролю траєкторії навчання ______________________________________________

Надання викладачеві можливості вибору індивідуальних навчальних воздействий_________________________________________________________________________________

підсумкова оцінка

Наявність емпіричних або критеріальних даних про підвищення ефективності процесу

навчання та / або розвитку особистості учня _______________________________________

Досяжність поставлених педагогічних цілей ______________________________________

Підсумкове висновок експерта (узагальнене враження, його особливості)
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ЗАВДАННЯ | Лабораторна робота №4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати