Головна

Організаційні фактори, що впливають на процес розробки управлінських рішень | ВИСНОВОК | Додаток 1. |

ВСТУП

  1. I. Вступ
  2. I. Вступ
  3. I. Вступ
  4. I. ВСТУП
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

Управлінські рішення можуть сильно впливати на життя багатьох людей, щонайменше, кожного з тих, хто працює з прийняла рішення керівником, і, можливо, кожного в організації. Деякі управлінські рішення буквально змінюють хід історії. Відповідальність за прийняття важливих організаційних рішень - важкий моральний тягар, що особливо яскраво проявляється на вищих рівнях управління. Однак керівники будь-якого рангу мають справу з власністю, що належить іншим людям, і через неї впливають на їхнє життя. Тому керівник, як правило, не може приймати непродуманих рішень.

мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу розробки управлінських рішень, в залежності від соціально-психологічних і організаційних чинників.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити наступні завдання:

1. виявити і описати соціально-психологічні чинники, що впливають на процес розробки управлінських рішень;

2. виявити і описати організаційні чинники, що впливають на процес розробки управлінських рішень;

3. дати організаційно економічну характеристику МУП «Дорожньо-будівельних та експлуатаційних робіт Радянського району міста Волгограда»;

4. провести аналіз чинників, що визначають соціально-культурну і організаційну специфіку розробки та прийняття управлінських рішень в МУП «Дорожньо-будівельних та експлуатаційних робіт Радянського району міста Волгограда»;

5. дати рекомендації щодо вдосконалення процесу розробки управлінських рішень в МУП «Дорожньо-будівельних та експлуатаційних робіт Радянського району міста Волгограда» з урахуванням соціально-культурних і організаційних чинників.

об'єктомдослідження є процес розробки управлінських рішень в МУП «Дорожньо-будівельних та експлуатаційних робіт Радянського району міста Волгограда».

предметом дослідження виступають соціально-психологічні та організаційні чинники, що впливають на процес розробки управлінських рішень в МУП «Дорожньо-будівельних та експлуатаційних робіт Радянського району міста Волгограда».

Методична основа. Теоретичною і методичною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних авторів в області дослідження, оцінки і розвитку професійно важливих якостей, а також психології і людських відносин: Майкл Мескон, Франклін Хедоурі, Пітер Друкер, Хелд К., Філіна Н. Б., Мендель А . В.

Проведені дослідження базуються на абстрактно-логічному методі, системному аналізі, методах порівняння, зіставлення і синтезу інформації.

У роботі широко використовувалися програмні продукти операційного середовища Windows 7: MicrosoftWord 2007, MicrosoftExcel 2007.

інформаційну базу дослідження склали матеріали спеціалізованих друкованих видань та нормативні документи Департаменту міського господарства адміністрації міста Волгограда і МУП «Дорожньо-будівельних та експлуатаційних робіт Радянського району міста Волгограда».

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 50 найменувань. В роботі присутній 6 таблиць. Зміст курсової роботи, включаючи список літератури та додатки, викладено на 57 аркушах машинописного тексту, в тому числі основний текст - на 47 аркушах.Курсова робота | Соціально-психологічні чинники, що впливають на процес розробки управлінських рішень
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати