Головна

РОЗДІЛ 1. Особливість волейболу та його значення в фізичному розвитку учнів. | Волейбол як основний засіб фізичного виховання. | Анатомо-фізіологічні особливості волейболістів. | Верхня передача двома руками | Верхні передачі назад за голову. | Верхня передача в стрибку | Нестандартний інвентар застосовуваний при технічним прийомам у волейболі та фахівці котрі працювали над даною темою | Методика навчання верхньої передачі у волейболі |

Контрольний експеремент

  1. Експерементальий метод у психології
  2. КОНТРОЛЬНИЙ БЛОК
  3. Контрольний диктант
  4. Контрольний огляд БТР-70 на привалах.
  5. Контрольний огляд БТР-70 перед виходом.
  6. Контрольний тест

У першій групі в експерименту брали участь 10 учнів, експеримент проводився з листопада по 14 березня, учням було запропоновано вправи по загальній методиці та вправи котрі виконувались за тією методикою, яка була запропонована мною.

Учням був даний комплекс різновидів вправ для перевірки їхніх умінь при виконанні верхньої передачі у волейболі , проводилися наступні вправи:

- передача м'яча в трійках.

- передача в парах.

-передача над собою.

-через сітку.

-над собою з заданою висотою,

- передача в обруч, який тримає партнер.

- передача в кільце.

- передача м'яча на підвішений жердину.

Для передачі м'яча в обруч ,він повинен бути підвішеній на висоті 3 метрів,так як і передача в кільце ,передачі м'яча на підвішену жердину повинні бути на відстані 5-6 метрів та висотою заданою вчителем,передача в жердину повинна виконуватися с різних сторін .

Таблиця №3 Перша група котра займалася по стандартній методиці

Ф. И. О. 1 вправа 2 вправа 3 вправа
1)Логвіненко
2)Гафаров
3)Колесник
4)Гриненко
5)Федосов
6)Поддубний
7)Копанишин
8)Автаев
9)Агарков
10)Гудковский

Таблиця №4. Друга група ,яка займалася по нестандартному навчанню.

На 4 таблиці показані результати учнів,котрі займалися по стандартній методиці. В другій групі брали участь 10 учнів,котрим були запропоновані наступні вправи:

- передача м'яча над собою.

- передача м'яча через сітку.

- передача м'яча в трійках.

- передача м'яча в колі.

Для передачі м'яча над собою учень не повинен був виходити за межі кола, для передачі через сітку ,відстань між учнем та сіткою,повинен бути 2 метри ,при передачі м'яча в обруч ,котрий тримає партнер ,відстань повинна буди 5 метрі,позначка для передачі м'яча повинна бути на відстані 5-6 метрів.

Ф. И. О. 1 вправа 2 вправа 3 вправа
1)Бершов И. Д.
2)Нестерец О. А.
3)Фурсова В. В.
4)Силина С. В.
5)Магдик Т. О.
6)Чотий Е. Р.
7)Драган. Т. В.
8)Кудин А. Н.
9)Макаров А. Д.
10)Скалдин В. А.

Метою цього експерименту було, то що доцільно і ефективно виконувати вправи та займатися по тій методиці ,котра була запропонована мною ,чим по стандартній методиці. Учням було запропоновано різновиди вправ, які вони повинні були виконувати ,в даному експерименті брали участь дві групи в кожній по десять учнів,можна сказати ,що більшого успіху у верхніх передачі здобула друга група ,котра займалася по запропонованій мною методиці.

Вправи по нестандартному обладнанню

Згідно з даними таблицями можна зробити наступний висновок: що учням 5 -б класу, котрим було запропоновано два варіанти, для покращення умінь верхньої передачі у волейболі .

Перша група виконувала вправи зі стандартним обладнанням та виконувати звичайні вправи, друга групі з нестандартним обладнанням . Дивлячись на підсумок експерименту можна сказати, що учні які займалися по нестандартному обладнанню, підготувалися технічно краще до здачі контрольних нормативів, ніж ті учні які займалися за стандартними вправами, доцільність використовування нестандартного обладнання в школі для кращої результативності верхньої передачі практично на кожному уроці , призводить для покращення технічних прийом, так як ми бачимо, що такі вправи приносять кращий ефект і якщо таке обладнання буде використовуватися майже кожному уроці, то вміння і навички учнів зростуть до вдосконалення.

Волейбол є однією з основних i невід'ємних частин змісту уроків фізичної культури i факультативних занять, фізкультурно - оздоровчих заходів i спортивних розваг в режимі шкільного дня, позакласної роботи з фізичного виховання школярів.

Заняття волейболом в школі сприяють: формуванню рухової функції; всебічному гармонійному розвитку рухового апарату і всіх систем організму; вихованню свідомого ставлення до фізичних занять, формуванню здорової особистості. Окрім головних завдань, передбачених фізичним вихованням,волейбол виховує такі фізичні якості, як спритність, силу, швидкість, витривалість, гнучкість; формують правильну поставу, виховують наполегливість, сміливість, силу волі. Перераховані завдання уточнюються залежно від віку учнів, їх фізичного стану, здоров'я та рівня фізичної підготовленості. Волейбол в нашій країні є одним з наймасовіших засобів фізичного виховання. Великий вибір фізичних вправ i методів їх застосування, що складають зміст волейболу, дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток всіх основних функцій організму залежно від рухових можливостей тих, хто ним займається. Великий діапазон використання засобів i методів волейболу робить його доступним людям різного віку, роду діяльності i фізичної підготовленості. Найбільш важливими для відбору волейболістів можна вважати довжину і масу тіла, довжину руки і ноги, окружність грудної клітки, функціональну довжину руки. Функціональні показники, такі як життєва ємкість легень, станова сила і сила кистей рук відображають дію специфічних тренувальних навантажень. Щоб дитина успішно займалася волейболом, головну увагу при відборі дітей звертають на антропометричні дані, розміри кінцівок, кисті, стоп ніг, маса тіла. У волейболі для чіткості верхньої передачі ,застосовують різновиди вправ ,для покращення технічного елементу ,застосовують , низкі та короткі передачі,передачі за голову ,передачі над собою ,передачі у довж сітки.

В експериментальній частині курсової роботи ,мною був проведений експеримент в котрому приймали учать 2 групи по 10 учнів в кожній.

Мета цього експерименту полягала в тому ,що потрібно було виявити краще застосування різних методик .

Першій групі в котрій приймали учать 10 учнів ,була запропоновані вправи по загальній методиці:передача в колі над собою, запропонована передача в парах через сітку ,передача в трійках. Другій групі в котрій приймали участь теж 10 учнів ,виконували по нестандартній методиці та виконувати нестандартні вправи. Дивлячись на підсумок експерименту можна сказати, що учні які займалися по нестандартному обладнанню, підготувалися технічно краще до здачі контрольних нормативів, ніж ті учні які займалися за стандартними вправами, доцільність використовування нестандартного обладнання в школі для кращої результативності верхньої передачі практично на кожному уроці , призводить для покращення технічних прийом, так як ми бачимо, що такі вправи приносять кращий ефект і якщо таке обладнання буде використовуватися майже кожному уроці, то вміння і навички учнів зростуть до вдосконалення.

 Розділ 2 Експериментальна частина | Организация культурно-досуговой деятельности с подростками
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати