Головна

РОЗДІЛ 1. Особливість волейболу та його значення в фізичному розвитку учнів. | Волейбол як основний засіб фізичного виховання. | Анатомо-фізіологічні особливості волейболістів. | Верхня передача двома руками | Верхні передачі назад за голову. | Розділ 2 Експериментальна частина | Контрольний експеремент |

Нестандартний інвентар застосовуваний при технічним прийомам у волейболі та фахівці котрі працювали над даною темою

  1. II. Робота над темою уроку
  2. активів в результаті інвентаризації
  3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
  4. Анатомо-фізіологічні особливості волейболістів.
  5. Взаємозв'язок економічного становища із технічним потенціалом на підприємстві
  6. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ З ВИБОРЧОЮ СИСТЕМОЮ
  7. Визначимось з теоретичними положеннями за даною темою.

Учитель фізичної культури знаходиться в постійному пошуку шляхів підвищення ефективності уроку. Вирішальна умова кардинального поліпшення якості навчально-тренувальних занять з волейболу - систематичне і раціональне застосування різного спеціального устаткування, про який багато говорять, але в практику воно впроваджується повільно. Дане обладнання так і називатиметься нестандартним, поки не налагоджене його серійне виробництво і немає спеціальної методичної літератури з описами, кресленнями та рекомендаціями щодо його застосування у навчально-тренувальній роботі.

Блок обручів

Чотири капронових металевих гімнастичних обруча діаметром 80 см на відстані 120 см один від одного кріплять тонким капроновим шнуром і ізоляційною стрічкою до двох капронових мотузки товщиною 8 мм, розташованим паралельно. З обох сторін мотузки прикріплюють гачками до волейбольним стійок, висота яких може регулюватися. За допомогою цього тренажера можна виконувати такі вправи для навчання передачі двома руками зверху і її вдосконалення:

1. Передачі м'яча в парах: один виконує передачу над обручем, інший - в обруч.

2. Передачі м'яча в обруч, закріплений на різних висотах.

3. Передачі м'яча двома руками знизу в обруч.

4. Передачі м'яча в обруч, стоячи в колонах на різних сторонах майданчика. Після передачі виконав її гравець переміщається в кінець своєї колони.

5. Стоячи в парах: один партнер виконує передачу м'яча двома руками зверху в обруч, другий - прийом двома руками знизу над собою, потім передачу м'яча двома руками зверху в обруч партнеру і т. д.

6. Передачі м'яча в парах в русі вздовж обручів в парах: один виконує передачу двома руками зверху над обручами, інший - в обручі.

7. Передача м'яча двома руками зверху в обруч, сидячи на підлозі.

Так само за допомогою блоку обручів можна виконувати й інші вправи: перекиди в обручі, лазіння через обручі, метання м'яча в ціль і т. п.

Обруч на жердині:

Це просте пристосування можна швидко встановлювати і прибирати. Жердину протягують крізь осередки сітки, а кільце служить мішенню для відпрацювання передач м'яча на точність.

Передача м'яча в баскетбольний кошик

Вправа виконується з різних кутів для влучення . Можна виконувати з різних вихідних положень , при виконуванні вправи треба звертати на повне розгинання ліктьових суглобах.

Американський тренер Стефанії Шлютер у своїй книзі «Велика Волейбольна Статистика: для тренерів, медіа та вболівальників» пропонує прекрасні поради для вчителів , як підвищити ефективність власних вправ і як застосовувати вправи, розроблені іншими. «Багато починаючі тренери не розуміють, що кращі вправи, які вони можуть використовувати - це вправи, придумані ним самим, створені спеціально для даної команди. Концепції вправ, їх ідеї можуть бути запозичені в інших тренерів, але рідко ці вправи будуть повністю задовольняти специфічним вимогам команди іншого вчителя». Виходить, вчителю для того, щоб підвищити ефективність своїх вправ, необхідно:

- визначити область проблем у підготовці команди і окремих гравців, які він має намір вирішувати;

- змоделювати тренувальну ситуацію, яка ідентична ігрової ситуації; при якій виникає дана проблема у Вашої команди;

- пояснити гравцям, в чому полягає їхня проблема, запропонувати гравцям рішення даної проблеми або шляхи її вирішення;

- поставити перед командою конкретну мету і завдання на кожен етап;

- удосконалювати командну взаємодію, використовувати зворотний зв'язок з гравцями;

- Інструкції (як підготуватися до вправи і виконувати його до кінця); Деякі вправи передбачають елемент змагання (ведення рахунку), у той час як інші пропонують кілька варіантів їх виконання, залежно від рівня підготовленості гравців. Всі вправи супроводжуються схемами їх виконання, які показують волейбольний корт, напрямок руху гравців і м'яча (так-же представлені схеми для визначення позицій гравці.

В своїх працях доктор педагогічних наук, професор Марков Костянтин Костянтинович, пономарьов Василь Вікторович: кандидат педагогічних наук, доцент Мезенцева Наталія Володимирівна кажуть про те, що основними методиками навчання у волейболі в даний час є традиційна методика навчання рухових дій, що спирається на заучування рухових дій в суворо регламентованих умовах, методика рухового навчання на основі ключових точок, якими є короткі, стислі інструкції, що даються тренером , методика навчання по ігровому методу, заснована на грі і виходить із спрощених форм гри, поступово підвищують свою складність і методика навчання «12 кроків», що пропонує шлях від простого до складного і імітує послідовність прийомів в реальних ігрових ситуаціях. Їхні методики використовують розумову діяльність спортсменів у навчальне тренувальному процесі, що не дозволяє реалізувати існуючі протиріччя між варіативними вимог гри і завчанням типових рухових навичок у стандартних умовах на тренуванні.

4. установлено, що в підлітковому віці формуються елементи теоретичного мислення, здатність міркувати гіпотетико-дедуктивна (від загального до конкретного), посилюється роль слова в сприйнятті елементів, деталей рухів. Ці особливості розвитку дітей 9-11 років дозволяють розраховувати на успішне використання методики навчання, які активізують розумову і мотиваційну складову процесу навчання.

5. Розроблено й обґрунтовано методику навчання рухових дій у волейболі, найважливіші компоненти, якої:

- формування інтересу до вивчення техніки основних рухових дій у волейболі та освоєння теоретичних знань;

- рішення загальної навчальної задачі - гри у волейбол, що дозволяє учням виявити найбільш важливі приватно-практичні складові досліджуваних елементів техніки волейболу, їх інтегрування в загальну гру;

- моделювання за допомогою спеціальної тренажерної моделі узагальнених, ігрових рухових дій з пошуком раніше не використаних способів вирішення поставлених завдань; - розвиток уміння контролювати й оцінювати досліджувані руху.

6. був розроблений комплекс оперативно-педагогічного контролю процесу рухової підготовки юних волейболісток, який містить наступні основні блоки (теоретична підготовленість, технічна підготовленість, уміння диференціювати свої рухові дії із збереженням рівноваги, дозуванням потрібних зусиль, діями в безопорному положенні та розвиток базових фізичних якостей), дозволяють усвідомлено і мотивовано управляти навчально-тренувальним процесом.

7. Доведено ефективність розробленої методики, аналіз результатів педагогічного експерименту показав статистично достовірну динаміку експериментальних тестових показників. Дана методика навчання рухових дій відрізняється ефективністю у формуванні мотивів і інтересу, що переноситься з результату на спосіб його досягнення. Педагогічний процес, побудований на основі теорії навчальної діяльності, поглиблює і розширює знання про сутність елементів техніки волейболу та закріплює вміння керувати своїми рухами.

 Верхня передача в стрибку | Методика навчання верхньої передачі у волейболі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати