На головну

Вступ | Історія виникнення і визначення виставкових заходів. | Цілі, завдання, функції та види виставкових заходів |

Аналіз ефективності виставкових заходів ТОВ «Кіа-Центр Кіров».

  1. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  2. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  3. I. Аналіз діяльності школярів
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  6. II. Оцінка аналізів сечі.
  7. II. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

У компанії ТОВ «Кіа-Центр Кіров» в якості комплексу просування використовують переважно три його інструменту це - реклама стимулювання збуту і зв'язки з громадськістю.

Ефективність реклами і стимулювання збуту стійко і істотно знижується, а ефективність персональних продажів - зростає зі зменшенням кількості покупок на ринку і збільшенням періоду оборотності товару.

Ефективність формування громадської думки залишається стабільно середньою величиною і слабо залежить від типу ринку.

Розподіляючи бюджет просування необхідно задіяти всі елементи комплексу просування для кожного продукту. Бюджет просувань розподіляється непропорційно ефективності засобів просування.

На частку найбільш ефективних засобів просування витрачаються відносно великі суми відповідно менш ефективні засоби комунікації отримують непропорційно менші кошти.

Також в результаті такого непропорційного розподілу бюджету ресурси багатьох потенційно ефективних засобів комунікацій не використовуються повністю.

ТОВ «Кіа-Центр Кіров» застосовує стимулювання споживачів, яке включає в себе демонстрації виставки поширення рекламних сувенірів.

Рекламні сувеніри робляться на замовлення спеціально для заохочення постійних клієнтів або завоювання нових. В якості рекламних сувенірів використовують: гаманці, фірмові пакети, ключниці, годинник і ін.

Крім того компанія застосовує заходи щодо стимулювання організованих споживачів та посередників. Це робиться для того щоб підтримувати ділові контакти залучати і купувати постійних клієнтів як кінцевих споживачів так і посередників.

Тут застосовуються знижки з використанням рекламних сувенірів, а так само організовуються виставки. Виставки дають можливість компанії демонструвати свої товари встановити нові ділові контакти поспілкуватися зі споживачами, знайти нових клієнтів.

Одним із способів просування продукції на ринок і укладення договорів є виставкова діяльність, в якій автосалон безпосередньо бере активну участь.

Таблиця 5 - Витрати ТОВ «Кіа-Центр Кіров» на участь у виставково-ярмаркових заходах та проданих авто за 2012-2015 рр.

 рік  Витрати на участь, руб.  Сума від проданих авто, руб.  Прибуток від проданих авто, руб.  Кількість проданих авто, шт.
 120 000  1 919 600  180 000
 140 000  1 799 600  160 000
 130 000  2 009 700  210 000
 100 000  2 479 900  250 000
 Разом  490 000  3 409 500  800 000

Примітка - Джерело: власна розробка

Як видно з таблиці 5 витрати мають меншу частку по відношенню до суми прибутку від продажу авто. Витрати на організацію виставок склали 39% а сума прибутку від проданих авто 61%. На 2015 рік припадає найбільша сума прибутку від проданих авто і найменші витрати на участь у виставках які склали 40% хоча проданих авто - 1. У 2013 році сума прибутку від проданих авто і витрат майже рівні. У 2012 р і 2014 р. суми прибутку від проданих авто перевищують суми витрат на організацію виставково-ярмаркової діяльності. У 2012 р на 43% а в 2014 р на 42%.

Виходячи з даних таблиці 5, розрахуємо ефективність виставково-ярмаркової діяльності ТОВ «Кіа-Центр Кіров» за формулою:

Еф. = Д / З

де Д - сума прибутку від проданих авто;

З - сума витрат на виставково-ярмаркову діяльність.

Розрахуємо ефективність від виставково-ярмаркової діяльності ТОВ «Кіа-Центр Кіров» за 2012-2015 рр .:

Еф. 2012 г. = 180000/120000 = 1.5

Еф. 2013 г. = 160000/140000 = 1.14

Еф. 2014 г. = 210000/130000 = 1.6

Еф. 2015 г. = 250000/100000 = 2.5

В результаті проведених розрахунків видно, що найбільший коефіцієнт ефективності від виставково-ярмаркової діяльності склав 2.5 в 2015 р Це означає, що на один витрачений рубль припадає 2.5 рубля отриманих від виставкових заходів. Це говорить про те, що виставково-ярмаркова діяльність 2015 р автосалон можна вважати найбільш ефективною. Найменший коефіцієнт ефективності від виставково-ярмаркової діяльності доводиться на 2013 р і становить 1.14. Це означає, що на один витрачений рубль припадає 1.14 рубля отриманих від виставкових заходів.

Однак метод розрахунку застосовується в автосалоні недостатньо точно відображає ефективність проведених виставково-ярмаркових заходів оскільки не використовується показник додаткового прибутку отриманий від проведених заходів який би дозволив провести порівняння з витратами на виставково-ярмаркову діяльність.

В цілому виставково-ярмаркову діяльність компанії ТОВ «Кіа-Центр Кіров» можна вважати задовільною оскільки вона не є збитковою.

Виходячи з отриманих розрахунків можна зробити висновок про те що виставкова діяльність ТОВ «Кіа-Центр Кіров» досить ефективна. Найбільша ефективність від виставкових заходів має місце в 2015 р Однак така велика величина в порівнянні з наступними роками пояснюється тим, що були клієнти з інших регіонів т. К. Була припинена діяльність офіційного дилера в сусідньому регіоні. У наступні роки ці клієнти були збережені і продажу автомобілів в сусідній регіон проводяться щомісячно. Цей ефект можна перенести і на рахунок виставки але не можна забувати про те що самі автомобілі будучи затребуваними і конкурентоспроможними на ринку самі сприяє своєму просуванню.


висновок

Участь в роботі виставок і ярмарків є ефективним засобом формування маркетингових комунікацій підприємств включає такі елементи комплексу маркетингових комунікації як: реклама (друкована щити виставки і т. Д.) Пропаганда особистий продаж (робота стендистів) стимулювання збуту (роздача сувенірів надання знижок і т. П .) що підкреслює значимість виставкової діяльності в системі рекламної політики підприємства адже в сучасних умовах вітчизняні підприємці нерідко розглядають виставки, як елемент чистої реклами без урахування що виставки здатні надати істотну допомогу і в формуванні політики ціноутворення і в розробці стратегії поширення продукції і в удосконаленні самого продукту .

У ярмарках і виставках широку участь приймають більшість автосалонів. Однак не всі фірми можуть брати участь в подібних заходах через відсутність необхідних фінансових ресурсів.

Одним із способів просування продукції на ринок та продажу автомобілів є виставкова діяльність в якій ТОВ «Кіа-Центр Кіров» безпосередньо і активно бере участь. Для того щоб оцінити ефективність від участі підприємства у виставковій діяльності були визначені зведені витрати на ці заходи і ефект отриманий від них в грошовій сумі укладених договорів. Виходячи з отриманих розрахунків можна зробити висновок про те що виставкова діяльність ТОВ «Кіа-Центр Кіров» досить ефективна. Найбільша ефективність від виставкових заходів має місце в 2015 р Однак така велика величина в порівнянні з наступними роками пояснюється тим що були налагоджені зв'язки з сусідніми регіонами. Т. е. Були знайдені нові ринки для реалізації продукції. В подальшому ці зв'язки були збережені і продажу автомобілів в сусідні регіони здійснюються щомісяця. Цей ефект можна перенести і на рахунок виставки але не можна забувати про те що самі автомобілі будучи затребуваними і конкурентоспроможними на ринку самі сприяє своєму просуванню.

Прикладом не миттєвого ефекту від виставкової діяльності підприємства можуть бути результати за 2010 р коли в результаті кожної виставки були проведені ділові переговори про можливі поставки продукції РУП «БЗТДіА». Але в підсумку самі договору поставок були укладені пізніше і тому в якості ефекту від виставок вони не враховувалися т. К. Після закінчення певного часового періоду важко віднести укладені контракти до результатів тієї чи іншої експозиції.

Автор курсової роботи пропонує ТОВ «Кіа-Центр Кіров» кілька рекомендацій щодо вдосконалення заходів пов'язаних з участю у виставках:

1. Розглянути можливість розширення площі експозиції для розміщення більшої кількості автомобілів. Адже більше 70% відвідувачів виставки - це потенційні клієнти. Отже для підвищення їх обізнаності про продукцію необхідно представити якомога більше автомобілів.

2. Використовувати експозицію як полігон для маркетингових досліджень провести дослідження для вивчення переваг і побажань потенційних покупців.

Автор курсової роботи вносить пропозицію щодо використання мобільного стенду. З огляду на що найдорожчим при організації виставки є обладнання виставкового стенду та експозиції, покупка спеціалізованого виставкового обладнання дозволить скоротити витрати на їх організацію. Виставкові елементи і конструкції (включаючи електрообладнання подіуми вітрини і т. Д.) Спеціалізованого виставкового обладнання легко розбираються і збираються транспортуються і використовуються багаторазово.

Використання спеціальних виставкових елементів і конструкцій вироблених багатьма фірмами і дозволяють швидко і надійно зібрати стенди будь-якої конфігурації і призначення дозволить брати участь у виставках менш ефективних від яких раніше підприємство відмовлялося при недостатньою окупності.


Список використаної літератури:

1 Абрамов Г. п. Маркетинг: питання і відповіді / Г. п. Абрамов. - М .: Агропромиздат 2005. - 158 с.

2 Амблер Т. Практичний маркетинг / Т. Амблер. - СПб: Видавництво «Пітер» 2005. - 612 с.

3 Басовский А. е. Маркетинг: Курс лекцій / А. е. Басовский. - М .: ИНФРА 2000. - 584 с.

4 Білоусова С. н. Маркетинг / С. н. Білоусова. - Ростов - на Дону: «Фенікс» 2001. - 348 с.

5 Валько А. а. Особливості реклами на зовнішньому ринку / А. а. Валько // Маркетинг реклама і збут. - 2009. - № 5 - С. 28-30

6 Голубков Е. п. Основи маркетингу / Е. п. Голубков - Мінськ: Видавництво «Финпресс» 1999. - 270 с.

7 Голубков Е. П. Маркетингові дослідження: теорія методологія і практика - 2-е видання перероблене і додаткове / Е. п. Голубков. - М .: Видавництво «Финпресс» 2009 - 464 с.

8 Ковальков Ю. а. Ефективні технології маркетингу / Ю. а. Ковальков. - М .: Фенікс 2006. - 250 с.

9 Котлер Ф. Основи маркетингу: пер з англ. - 2-е європ. изд. / Ф. Котлер. Москва: Видавничий дім «Вільямс» 2009. - 944 с.

10 Кріе А. Внутрішня торгівля / А. Кріе - М .: Прогрес 2008. - 140 с.

11 Котлер Ф. Маркетинг / Ф. Котлер. - СПб: Пітер 2009. - 943 с.

12 Мазманова Б. Стимулювання персоналу зайнятого продажами / Б. мазманова // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2009. - №2 - С.12-18

13 Тарілко В. в. Розрахунок економічної ефективності маркетингової політики підприємства / В. в. Тарілко // Маркетинг реклама і збут. - 2010. - № 3 - С. 59-62.

14 5К, 7Р, 4С: основні концепції маркетингового комплексу. [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://ipnalog.ru/art/55814-5r-7r-4s-osnovnye-koncepcii-marketingovogo-kompleksa

15 CRM - бізнес на лояльності. [Електронний ресурс]. Режим доступу -http: //loyaltymarketing.ru/articles/2006/07/23/crm

16 Багиев Г. л., Тарасевич В. м., Анн Х. Маркетинг: Підручник для вузів; Під загальною ред. Багиева Г. л.-М .: Видавництво «Економіка», 1999.-703с.

17 Введення в маркетинг, 5-е видання .: Пер. з англ .: Уч. сел. - М .: Видавничий дім «Вільямс», 2000.-640с.

18 Вікіпедія - вільна енциклопедія. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://ru.wikipedia.org

19 Газета «Автодрайв» № 27 (136) від 17 липня 2012 року.

20 Демидов Н. Бренди віялом // Експерт. - №12. - 2008 ..)

21 Єгорова М. М., Логінова Є. Ю., Швайко І. р Маркетинг. Конспект лекцій

22 Журнал Відомості. [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://www.vedomosti.ru/newspaper

23 Зефірова Ю. і., Битви за лояльність, [Електронний ресурс] // Маркетинг в Росії і за кордоном // №4, 2003р елетронній. версія журналу. - Режим доступу: http://www.dis.ru

24 Ідея бізнесу - автосервіс для жінок http://ideibiznesa.biz/avtobiznes

25 Інструменти Digital-маркетинг. [Електронний ресурс]. Режімдоступа - http://www.automarketolog.ru/stati/internet_marketing/effektivnye_instrumenty_digital_marketing

26 Дослідницька та консалдінговая компанія «Gartner». [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://www.gartner.com/

27 Як управляти маркетингом власного бізнесу: фактори, що впливають на поведінку покупця [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ify.ru

28 Конференція «Цифровий маркетинг на автомобільному ринку». [Електронний ресурс]. Режим доступу - AutoMarketolog.ru

29 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент - СПб: Пітер Ком, 1998.-896.

30 Кембел Д. та ін. Стратегічний менеджмент. Пер з англ. - М .: ТОВ «Видавництво Проспект», 2003.

31 Малих В. в. Управління маркетингом торгової фірми. - М .: Изд-во «Іспит», 2000. - 192 с.

32 Маркетингові комунікації - сучасний інструмент управління бізнесом. [Електронний ресурс]. Режімдоступа - http://www.vpg.ru

33 Маркетолог №6 / 12. Основи лояльності. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://marketolog.ru.

34 Офіційні сайти ТОВ «Кіа-Центр Кіров», «Кіа Моторс Рус». [Електронний ресурс]. Режим доступу - www.kia.ru, www.kia.kirov.ru

35 Офіційний сайт Volkswagen. [Електронний ресурс]. Режим доступаhttp: //www.volkswagen.ru

36 Процесний підхід до розвитку дилерських мереж. [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://www.m-economy.ru

37 РІА "РосБізнесКонсалтинг". [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://www.rbc.ru/company.shtml

38 Стаття «Jaguar визнаний« Чемпіоном Клієнтського Обслуговування »(CustomerServiceChampion»). [Електронний ресурс]. режим доступу - http://legavto.ru

39 Стаття в журналі «Управління автобизнесом», серпень 2012

40 Стаття Революція автомобільного маркетингу. [Електронний ресурс]. Режим доступу -http: //www.automarketolog.ru/stati/internet_marketing.

41 Теорія маркетингу / Под ред. М. Бейкер. - СПб .: Питер, 2002.

42 Токарев, Б. е. Методи збору і використання маркетингової інформації [Текст]: навч-практ. посібник / Б. е. Токарев. - М .: МАУП, 2001. - 256 с.

 SWOT - аналіз автосалону ТОВ «Кіа-Центр Кіров». | Челябінськ 2012
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати