На головну

Вступ | Цифровий друк на сучасному поліграфічному ринку | Аналіз стану і тенденцій розвитку цифрового друку | проектування виробництва | Промзаданіе на випуск продукції | вибір обладнання | Технічні характеристики | Пожежна безпека поліграфічних підприємств | Друкарська машина |

розрахунок площі

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  3. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  4. I. 4. Закон Біо - Савара - Лапласа і його застосування до розрахунку магнітних полів.
  5. I.1 Розрахунок w (X) при заданій масі (або обсязі) компонентів розчину
  6. I.1. Розрахунок вартості сировини
  7. I.4. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань, що підлягають включенню до кошторису.

Qпл = Sпл. * Доп,

де Qпл - Потреба у виробничій площі, Sпл- Габаритна площа обладнання, Кп - Коефіцієнт допоміжного обладнання.

Для друкарської машини:

Qпл = (0,760 * 0,992) * 4 = 2,8 м2

Для ручної гільйотини:

Qпл = (0,68 * 0,68) * 4 = 1,85 м2

Для електричного степлера:

Qпл = (0,25 * 0,25) * 4 = 0,25 м2

Для біговщіка-перфоратора:

Qпл = (0,38 * 0,5) * 4 = 0,76 м2

Розрахунок виробничої площі:

Qпл = 2,8 + 1,85 + 0,25 + 0,76 = 5,66 м2

схема виробництва

висновок

В даному курсовому проекті були розглянуті три видання для яких були розраховані основні показники, підібрано оптимальне обладнання, яке дозволить отримати найкращі результати друку при мінімальних витратах. Також була представлена ??докладна інформація щодо поточного стану цифрового друку. Розрахована також площа приміщення і досліджена безпеку життєдіяльності для проектованого виробництва.

Список літератури

1. Р. Г. Могінов, В. В. Лихачов. Проектування поліграфічного та пакувального виробництва. Методичні вказівки по курсовому проектування для студентів, які навчаються за напрямом 260500 - Технологія поліграфічного виробництва. Москва, МДУП імені Івана Федорова, 2011 року.

2. Могінов Р. Г. Проектування поліграфічного виробництва: Навчальний посібник. Москва, МДУП імені Івана Федорова, 2005.-194 стор.: Ил.

3. Міжгалузеві норми часу і виробітку на процеси поліграфічного виробництва (затв. Постановою Мінпраці РФ від 22.07.1996 N 46). 22 липня 1996 р

4. Норми витрачання основних поліграфічних матеріалів: М. - МДУП, 2003.

5. Куликов Г. Б. Безпека життєдіяльності. МДУП імені Івана Федорова, 2010 року.

6. http://www.printdaily.ru/reviews/2134

7. http://www.petrobumaga.ru/catalog/7

 Розрахунок завантаження по друку | курсових робіт з дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати