загрузка...
загрузка...
На головну

Вступ | Історія SWOT-аналізу | Поняття і сутність SWOT-аналізу | Технологія SWOT-аналізу |

Аналіз факторів внутрішнього середовища компанії «The Coca-Cola Company».

  1. Засоби підтримки служб експлуатації компанії Computer Associates
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  4. I. Аналіз діяльності школярів
  5. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  6. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  7. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації

Внутрішнє середовище організації - частина загального середовища, яка перебуває в рамках організації: людські ресурси, технічні ресурси, комерційні ресурси, фінансові ресурси. Внутрішнє середовище чинить постійний і безпосередній вплив на функціонування організації. Розглядаючи внутрішню середу підприємства «Кока-кола», її можна оцінити з точки зору комплексу маркетингу: товар, ціна, розповсюдження та стимулювання продажів.

Товарна політика компанії випливає виходячи з технологічних можливостей виробництва, думки покупців про очікувані вигоди від даного товару, наявності на ринку аналогічних товарів. Продукція компанії є різні напої: безалкогольні газовані напої, напої на основі різноманітних фруктових соків, газована вода і навіть фруктового чаю. Продукція «Кока-кола» випускається в різних упаковках обсягами 0,2 літра (ж / б і скляна пляшка); 0,33 літра (ж / б); 0,5, 1, 1,5 літра (пластикова пляшка).

Завдяки активній рекламній діяльності компанії, а так само ефективної маркетингової обробці товару продукція «Кока-кола» відноситься експертами до таких видів безалкогольних напоїв, попит на які не сильно залежить від температури навколишнього середовища. Що стосується ступеня новизни продукції, то вона різна для різних видів напоїв, вироблених компанією. Вже протягом багатьох років склалося що найбільш старими і популярними напоями компанії є кока-кола, фанта і спрайт. Тому компанія розробляє нові різновиди напоїв не пов'язані з вже існуючими. Це проводиться для збереження вже досягнутого частки ринку та завойовування нових сегментів. Продукція компанії «The Coca-Cola Company» високі стандарти до смаку і по технології. Це пояснюється тим, що репутація компанії дуже висока і грає одну з головних ролей в компанії. Компанія приділяє багато уваги репутації і просування свого бренду. Наприклад компанія «The Coca-Cola Company» є офіційним спонсором Олімпійських ігор в Сочі 2014 року. З 14 листопада у компанії стартувала акція, де зібравши потрібну кількість балів (22 бали) на кришках пляшок, можна отримати плюшевого ведмедика [13].

Вивчаючи фінансові показники компанії можна зробити висновок, що в цілому показники стабільні. На 31.12.2008 року дохід від реалізації продукції збільшився на 1 570,0 млн. Руб. або на 8,7% і на 31.12.2009 року склав 21 133,0 млн. руб. Динаміка зміни даного показника за останні 3 роки говорить про відсутність стабільного зростання товарообігу компанії, що підтверджується незначному спадом доходу від реалізації в 2009 році, темп зростання в якому склав 56%. Підсумковий фінансовий результат на 31.12.2008 року істотно перевищує його значення на початок року, чистий прибуток збільшився на 297 млн. Руб. або на 42,5% і на кінець 2009 року склала 347 млн. руб. Даний зростання обумовлене, перш за все, меншими витратами з виплати відсотків і податку на прибуток, а також за рахунок зростання доходу від іншої діяльності. Рівень оборотності активів залишився на колишньому рівні 0,8, при цьому дана оборотність є адекватною галузі, в якій функціонує підприємство. Разом з тим, необхідно відзначити зростання показника оборотності запасів на 1,7%, значення якого на 31.12.2008 року дорівнює 16,8 раз на рік або близько 3-х тижнів, що є досить високим показником ефективності основної діяльності. Співвідношення рівня оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості говорить в цілому доброю ліквідності компанії і адекватному побудові її грошових потоків, при цьому дана динаміка щорічно стабільно збережуться. За 2008 рік чистий рентабельність активів склала 16% і збільшилася в порівнянні з минулим роком на 4%.

Разом з тим в динаміці зміни даного показника за останній рік видно певне зростання, рівень чистої рентабельності на кінець 2008 годп дорівнював 18% (18-20, це рентабельність вище середнього). Дана компанія має широку мережу дистриб'юторів, і використовує всі можливості для ефективного використання активів. Коефіцієнт поточної ліквідності компанії в розрахунку за 2009 рік дорівнює 1,06, що говорить про високу ймовірність своєчасного і повного виконання її поточних зобов'язань. Однак, якщо враховувати фактор сезонності даного сегмента харчової промисловості, річний коефіцієнт можливо підняти до рівня 1,2. Крім того, немає помісячного розкладки коефіцієнта, який є більш важливим показником, ніж річна середня. Співвідношення фінансових зобов'язань до власного капіталу 1 до 2, що є нормальним показником, достатнім для виконання своїх зобов'язань.
 Аналіз коефіцієнта покриття довгострокових активів і запасів, показав, що довгострокові активи покривають довгострокові зобов'язання, але в майбутньому рекомендується збільшити даний коефіцієнт більше 1, для збільшення прибутковості і зменшення ризику дефолту. У компанії спостерігається стійка тенденція до збільшення чистого грошового потоку. У 2008 році приріст склав 21,6%, а у 2009 році - 27%. Чистий оборотний операційний капітал формується все в більшому обсязі. Тобто гроші в компанії не заморожені, а знаходяться в обороті. У компанії немає проблем з затоварюванням і платежі постачальникам не перевищують

Складання SWOT-аналізу діяльності компанії «The Coca-Cola Company»

Проведемо SWOT - аналіз підприємства «Coca-Cola» (таблиця 7).

 Внутрішнє середовище  Сильні сторони  Слабкі сторони
   1) популярність і поширеність торговельної марки «Кока-кола»;  1) нестійкий фінансовий стан підприємства;
   2) широкий асортимент продукції;  2) недостатньо високий рівень кваліфікації кадрів;
   3) популярність ринку, розвинена збутова система;  3) стандартні методи просування продукції на різних ринках;
   4) товар конкурентоспроможний і користується масовим попитом кінцевих споживачів завдяки якості;  4) не проводяться маркетингові дослідження з вивчення нових каналів збуту;
   5) хороша рекламна підтримка;  5) недостатня прихильність споживача до торгової марки Кока-Кола.
 Зовнішнє середовище  можливості  загрози
   1) країни, що розвиваються конкурентні відносини;  1) високий рівень інфляції;
   2) проведення маркетингових досліджень по вивченню нових каналів збуту;  2) висока конкуренція на ринку з випуску безалкогольних напоїв;
   3) зниження рівня податкового навантаження;  3) нестабільність політики оподаткування підприємства;
   4) скорочення чисельності безробітних.  4) низька платоспроможність населення не дає можливості розгортати бізнес, більш того, це позначається на рентабельності.

Таблиця 7. SWOT- аналізу діяльності підприємства «Кока-кола»

За допомогою вище наведеної таблиці 7 можна зробити висновки про потенціал розвитку компанії «The Coca-Cola Company» в Росії, що криють в усуненні слабких сторін, вмілому використанні можливостей і обліку загроз. Таким чином, з метою залучення нових клієнтів можливі наступні рекомендації:

1) Використовувати можливості:

* Найбільш якісніше використовувати можливість установки торгового обладнання для залучення нових клієнтів і тим самим винищувати з каналів збуту конкуруючі фірми - виробники;

* Скоротити чисельність безробітних.

2) Посилити слабкі сторони:

* Застосувати нові методи просування наших послуг, тобто знайти нові канали збуту, попередньо усунувши збої в постачаннях торгового обладнання;

* Працівників підприємства слід направити на підвищення кваліфікації.

3) Усунути загрози:

* Товар - ретельніше готувати персонал компанії та пропозиції для клієнтів, в майбутньому можливий пошук за пропозицією на ринок нових товарних груп не перетинаються зі справжньою, для уникнення залежності єдиного постачальника.

За проведеним SWOT-аналізу, можна зробити висновок, що компанія «The Coca-Cola Company» займає лідируючу позицію на ринку безалкогольних напоїв. Все це завдяки доцільному використанню сильних сторін і ринкових можливостей. А також вмілому протиборства своїм слабким сторонам і зовнішнім загрозам. Компанія «The Coca-Cola Company», використовуючи агресивну систему реклами і забезпечуючи близькість до покупців, дозволяє собі встановлювати ціну, які будуть вище, ніж у інших конкурентів-виробників. Компанія «The Coca-Cola Company» робить упор на популярність, якості, і зручності свого напою. Компанія проводить єдину цінову політику, яка приносить їй стабільні прибутки. Велика ймовірність того, що компанія так само в майбутньому займатиме становище лідера на ринку.

висновок

На підставі наведених досліджень можна сміливо стверджувати, що SWOT-аналіз це невід'ємна частина аналізу функціонування організації. За допомогою якого можна і потрібно спрогнозувати майбутню діяльність організації і точно визначити найкращу подальшу стратегію.

Я вважаю, що мета даної роботи успішно розкрита. Але на практичному прикладі повністю розкрити суть SWOT-аналізу компанії «The Coca-Cola Company» не вийшло.

Компанія «The Coca-Cola Company» вже більше ста років як функціонує на ринку. Протягом цього часу вона без безперервно просуває і поширює свій бренд, свою продукцію, піднімає свою репутацію, і навіть не думають зупинятися. Результатом такої трудомісткої роботи стало всесвітнє визнання, що дозволило компанії «The Coca-Cola Company» зайняти лідируючі позиції на ринках в більшості країнах на планеті Земля. Даний результат забезпечений, завдяки, що не малим витратам на піар, просування бренду на ринку, стимулювання споживачів за допомогою реклами та акцій. Так само компанія є одним з головних спонсорів різних заходів світового класу. Наприклад Олімпійські ігри Сочі-2014.

Маючи такі успіхи компанія «The Coca-Cola Company» не думає зупинятися на досягнутому, а навпаки продовжує розвиватися все далі. Наприклад, її продукцію на даний момент можна придбати в будь-якому магазині, починаючи від звичайних автоматів і закінчуючи супермаркетами

Список літератури

1. Адаменкова С. І. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства (фірми). - М .: "Финпресс", 2008.

2. Акмаева Р. І. Стратегічне планування і стратегічний менеджмент. - М .: "Фінанси і статистика" 2009.

3. Буров В. Н. та ін. Стратегічне управління фірмами.

4. Васильєва З. А Структурована модель SWOT-аналізу. // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2010 року.

5. Винокуров В. А. Організація стратегічного планування на підприємстві. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2008.

6. Голубков Е. П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. - М .: "Финпресс", 2011 року.

7. Мельник А. В. Процес стратегічного планування із застосуванням розширеної SWOT матриці // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2009.

8. Орлов А. І. Менеджмент. М .: 2008.

9. Симкин Л., Дібб С. "Практичний посібник з сегментації ринку", 2003.

10. Фатхутдінов Р. А. Стратегічний менеджмент. - М .: 2007.

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company

12. http://www.coca-colacompany.com

13. http: \\ www.coca-cola.ru

 Аналіз факторів зовнішнього середовища компанії «The Coca-Cola Company». | Визначення витрати робочої рідини і вибір насоса
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати