Головна

Техніко-економічна оцінка

  1. II. Оцінка аналізів сечі.
  2. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
  3. III. Державної кадастрової оцінки сільськогосподарських УГІДДЯМИ в суб'єктах Російської Федерації.
  4. III. Оцінка компетенцій випускників при виконанні і захисту дипломних робіт
  5. III.3. Оцінка результатів навчання
  6. IV. Контроль і оцінка роботи студентів. Підведення підсумків педагогічної практики.
  7. IY. Оцінка епідеміологічної значимості груп населення

Техніко-економічна оцінка проекту житлового освіти здійснюється шляхом зіставлення техніко-економічних показників (ТЕП) проекту і проекту, прийнятого за еталон (проект-аналог).

За еталон (проект-аналог) прийнятий проект студента ___.

ТЕП порівнюваних проектів наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

ТЕП порівнюваних проектів

 № п / п  найменування показника  Одиниця виміру  Величини показників проекту  Величини показників проекту-аналога
 I. Загальні ТЕП
   Площа території всього тому числі:Житлова територія- Площа забудови (житлові будинки)- Проїзди, тротуари, господарські площадкі- спортивні площадкі- майданчики для ігор та відпочинку площа під озелененнямТериторія установ соціального, обслуговуючого і культурно-побутового призначення, - Дитячих садов- шкіл- культурно-побутових учрежденійі т.д.Автостоянкі для тимчасового зберігання автомобілів у об'єктів обслуговування та житлових зданійАвтостоянкі для постійного зберігання індивідуального транспорту м2(Га) м2(Га) м2(Га) м2(Га) м2(Га) м2(Га) м2(Га) м2(Га) м2(Га) м2(Га) м2 (М / місць) м2 (М / місць)    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Чисельність населення  чол.    
 Житловий фонд м2 про. пл.    
 Рівень житлової забезпеченості м2 про. пл. / чол.    
 Забезпеченість місцями: - в дитячих учрежденіях- в школах- в об'єктах торгівлі та т. Д.  місць    
   
   
 II. планувальні показники
 Щільність населення (брутто)  чол. / га    
 Площа території на одного жителя м2 про. пл. / чол    
 Щільність житлового фонду (брутто) м2 про. пл. / га    
 щільність забудови %    
 Поверховість житлової забудови (середньозважена)  поверхів    
 ступінь озеленення %    
 Ш. Вартісні показники
 Загальна вартість будівництва мікрорайону (кварталу), всього: У тому числі: - житлового фонду-громадських будівель- благоустрою і озелененія- зовнішніх інженерних мереж Питома вартість строітельствана 1-го жітеляна 1 м2 жив. фондан 1 га території  тис. руб. тис. руб.тис. руб.тис. руб.тис. руб. руб.руб.руб    
   
   
   
   
   
   
   
висновки:За поданим проектом ефективність використання території під забудову вище (нижче) ніж за проектом прийнятому за еталон (аналог) т.к.: - коефіцієнт забудови за даним проектом дорівнює ___; - коефіцієнт забудови по проекту аналогу дорівнює ___;

- Щільність жив. фонду (брутто) за даним проектом дорівнює ___ м2 про. пл. / га;

- Щільність жив. фонду (брутто) за проектом-аналогу дорівнює ___ м2 про. пл. / га;

- Щільність населення за даним проектом дорівнює ___ чол. / Га;

- Щільність населення по проекту-аналогу дорівнює ___ чол. / Га.

Представлений проект є більш (менш) економічним в порівнянні з проектом-аналогом т.к .:

- Вартість будівництва на 1-го жителя за проектом вище (нижче) на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і становить ___ грн. / Чол .;

- Вартість будівництва на 1 м2 жив. фонду за проектом вище (нижче) на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і становить ___ руб. / м2 про. пл .;

- Вартість будівництва на 1 га території за проектом вище (нижче) на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і становить ___ грн. / Га;

- Річні експлуатаційні витрати на 1-го жителя за проектом вище (нижче)

на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і складають ___ грн. / рік. чол .;

- Річні експлуатаційні витрати на 1 м2 жив. фонду за проектом вище (нижче) на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і складають ___ руб. / Рік. м2 про. пл .;

- Річні експлуатаційні витрати на 1 га території за проектом вище (нижче) на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і складають ___ руб. / Га;

- Наведені витрати на 1-го жителя за проектом вище (нижче) на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і складають ___ руб. / Чол .;

- Наведені витрати на 1 м2 жив. фонду за проектом вище (нижче) на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і складають ___ руб. / м2 про. пл .;

- Наведені витрати на 1 га території за проектом вище (нижче) на ___% в порівнянні з проектом- аналогом і складають ___ руб. / Га.

 вартість будівництва |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати