Головна

ВИСНОВКИ

  1. III. Педагогічні висновки та пропозиції
  2. IV. Висновки і пропозиції.
  3. V. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  4. VI. Висновки.
  5. VIII. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  6. Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації
  7. Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації

В автомобільних двигунах внутрішнього згоряння у світі щорічно спалюється приблизно 2 млрд. нафтового палива. Одним з негативних факторів пов'язаних з масовим використанням автомобілів, є зростаючий негативний вплив їх на навколишнє середовище та здоров'я людини. Це зумовлено, насамперед, викидом значної кількості забруднюючих речовин та шумом, що супроводжує роботу автомобіля.

Джерелами викидів шкідливих речовин є відпрацьовані гази автомобільних двигунів, картерні гази, випаровування з системи живлення, підтікання пального і мастил у процесі роботи та обслуговування автомобілів, продукти зносу фрикційних накладок зчеплення та гальмових колодок, шин, а також дорожнього покриття.

Дуже шкідливою для здоров'я є етилова рідина через наявність у ній свинцю. Ця рідина летуча, і вже при 0 ° С виникають небезпечні для здоров'я людини концентрації цієї речовини в повітрі, тому робота з тетраетилсвинцем вимагає граничної обережності.

Для питного водопостачання в Україні використовуються поверхневі та підземні прісні води. Централізоване водопостачання на 80 % забезпечується за рахунок поверхневих вод, які мають антропотехногенне забруднення.

Підземні води більш захищені від зовнішніх факторів, а тому зазвичай характеризуються стабільним хімічним складом. Натомість в окремих регіонах за рахунок природних чинників або антропогенного впливу ці води мають некондиційний склад переважно за такими показниками, як жорсткість, загальна мінералізація, сульфати, сполуки заліза, марганцю, хлориди, рідше - за сполуками фтору та групи азоту. Низька якість вихідної води, насамперед поверхневих водойм, потребує від підприємств питного водопостачання застосування таких технологічних схем і споруд, які б забезпечували адекватний рівень очищення природної води для подальшого споживання.

Найпроблемніші за еколого-гігієнічним станом вододжерела виявлено у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Одеській областях.

Підвищення екологічних показників автотранспортних засобів можливе завдяки проведенню комплексу заходів щодо вдосконалення конструкції та режиму експлуатації. Екологічні показники автомобілів можна покращити, підвищивши їхню економічність, замінивши бензинові двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) дизельними та іншими заходами.

Найбільшого зниження токсичності ДВЗ автомобілів можна досягти завдяки використанню нейтралізаторів відпрацьованих газів. Нейтралізатор - це додатковий пристрій, який вводиться у вихлопну систему двигуна для зниження токсичності відпрацьованих газів.
Продукти згорання палива | РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати