Головна

Подієвий туризм у світі | Спортивний подієвий туризм в Америці | Висновки | Список використаної літератури |

Розділ 1. Теоретичні основи подієвого туризму

  1. II. Основи дидактики
  2. II. Розділ "Операція видалення зубу".
  3. III. Розділ "Травматологія щелепно-лицевої ділянки".
  4. IV розділ
  5. IХ розділ
  6. VІ розділ

Зміст

ВСТУП...4

Розділ 1. Теоретичні основи подієвого туризму...6

1.1. Поняття про подієвий туризм...6

1.2. Подієвий туризм у світі...9

Розділ 2. Подієвий туризм у америці...16

2.1. Спортивний подієвий туризм в Америці...16

2.2. Фестивальний туризм в Америці...27

Висновки...33

Список використаної літератури...35

додатки...58

ВСТУП

Подія, видовище із давніх часів є потужним спонукальним чинником до подорожі. Олімпійські змагання у Давній Греції кликали в дорогу десятки тисяч охочих з усього Середземномор'я, сучасні Олімпійські Ігри збирають сотні тисяч вболівальників із усього світу. Сонячне затемнення раніше викликало паніку, виверження вулкану - страх, а нині ці природні явища і стихійні лиха набули здатності приваблювати до місць, де вони відбуваються любителів гострих відчуттів. Туристична індустрія ж здавна навчилася використовувати людську цікавість і перетворювати її на прибуток.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Туристично-рекреаційна галузь - сфера економічної діяльності яка динамічно розвивається. Основою розвитку є платоспроможний попит на відпочинок. Але жорстка конкуренція між підприємствами туристичного бізнесу, глобалізаційні процеси в суспільстві та одвічна проблема економіки: обмежені ресурси й необмежені потреби споживачів є рушійними силами, які формують нові пропозиції на ринку туристичних послуг. На цьому фоні значний інтерес представляє подієвий туризм. При правильній організації його ресурсний потенціал є необмеженим. З огляду на відмічене, дослідження розвитку подієвого туризму є актуальним.

Комплексному теоретико-практичному дослідженню питань організації й розвитку подієвого туризму в сучасних умовах розвитку економіки присвятили свої праці такі відомі вчені: А. Бабкін, М. Біржаков, Ю. Блохіна, Е. Богданова, Д. Ісмаєв, М. Кабушкін, Г. Карпова, В. Квартальнов, А. Кирилов, О. Костюк, Ю. Кузнецова, М. Ліндстром, Р. Олльє, Х. Прінгл, І. Смаль, І. Шаповалова та ін.

Разом з тим, незважаючи на наявність значного наукового доробку з цих питань, дослідженнями не охоплено окремі напрями організації та регулювання розвитку подієвого туризму як на державному, так і регіональному рівні.

У процесі наукового дослідження використовувалася сукупність методів, серед них: узагальнення та наукової абстракції, системно-структурного підходу, аналізу і синтезу, прогнозування.

Об'єкт дослідження - туризм в Америці.

Предмет дослідження - подієвий туризм в Америці.

Мета дослідження - аналіз теоретичних аспектів сутності подієвого туризму та його розвитку в Америці;

Постановка завдання: визначення сутності подієвого туризму, організаційних особливостей та перспектив розвитку.

Розділ 1. Теоретичні основи подієвого туризму

 Список використаної літератури | Поняття про подієвий туризм
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати