Головна

РОЗДІЛ І | Сутність і механізм майнового страхування | Класифікація майнового страхування | Класифікація страхування кредитів | Системи страхування майна | Чисті страхові премії за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування в Україні, тис. грн. | Страхові виплати з видів майнового страхування за 2009-2014 рр., тис. грн. | Проблеми майнового страхування в Україні | РОЗДІЛ ІІІ | Зміни в обсягах премій ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отриманих від громадян за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн. |

Зміни в аналітичних даних страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр.

  1. III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
  2. А)гостра прогресуюча, б) відносна стабілізація, в) остаточні зміни.
  3. А. ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
  4. Адміністратор бази даних та його функції.
  5. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лекції.
  6. Алгоритм роботи файлу бази даних
  7. АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Показники 2013 до 2009 Абс. 2014 до 2009 Абс. 2014 до 2013 Абс.  
 
Загальний обсяг відповідальності (страхової суми) за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн. 1 930 082,0 1 167 941,7 -762 140,3  
Сума виплачених страхових відшкодувань за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн. 1 524,8 1 837,6 312,8  
Кількість договорів страхування, од. 15 813,0 5 971,0 -9 842,0  
Кількість страхових випадків, од. 137,0 4,0 -133,0  
Частота страхових випадків -0,01 -0,01 0,00  
Максимальна страхова сума за окремим потерпілим об'єктом страхування, тис. грн. 49 830,5 -3 101,2 -52 931,7  
Максимальне страхове відшкодування за окремим об'єктом страхування, тис. грн. -74,6 164,9 239,5  
Збитковість страхової суми -0,001 -0,001 0,001  

Усереднене значення страхової суми з майнового страхування ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» протягом 2009 - 2014 рр. становить 78,2 тис. грн., що на 72,7 тис. грн. перевищує середню величину страхових відшкодувань. У динаміці загальний обсяг відповідальності товариства має стрімку тенденцію до зростання. Кількість договорів страхування по майновому страхуванню, що укладені ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» також суттєво збільшувалася протягом 2009 - 2013 рр. (збільшення на 15 813 договорів), але у 2014 році порівняно з 2013 кількість договорів зменшилася на 9 842. Значення показника величини ризику щодо збитковості страхової суми є на ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» коливається в межах від 0,001 до 0,003, що є свідченням практичної відсутності ризику збитковості загальної страхової суми майнового страхування СК. Частота збитку виражає частоту настання певного виду страхового випадку. Усереднене значення цього коефіцієнта в страховій компанії дорівнює 0,002, що свідчить про незначний характер виникнення збитків за усією сукупністю застрахованих об'єктів. Але діяльність страхової компанії в майбутньому пов'язана в високими ризиками недоотримання доходів внаслідок превалювання Донецького та Луганського регіонів у надходженнях валових премій (близько 90% усіх премій) в умовах ведення військових операцій в цих регіонах. І таке зниження надходжень премій негативно позначиться на платоспроможності компанії.

 Зміни в обсягах страхових виплат з видів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., тис. грн. | Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати