Головна

РОЗДІЛ І | Сутність і механізм майнового страхування | Класифікація майнового страхування | Класифікація страхування кредитів | Системи страхування майна | Чисті страхові премії за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування в Україні, тис. грн. | Страхові виплати з видів майнового страхування за 2009-2014 рр., тис. грн. | Проблеми майнового страхування в Україні | РОЗДІЛ ІІІ | Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема |

Зміни в обсягах страхових виплат з видів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., тис. грн.

  1. А)гостра прогресуюча, б) відносна стабілізація, в) остаточні зміни.
  2. Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції
  3. Аналіз майнового стану підприємства.
  4. Аналіз причин зміни поголів'я тварин і продуктивності однієї голови
  5. Аналіз фінансових результатів товариства ПП «Аскон» Якимівського району Запорізької області за 2012-2014 рр.
  6. Антропогенні зміни в природі та їх екологічне значення
  7. Антропогенні зміни поверхні літосфери
Показники 2013 до 2009 2014 до 2009 2014 до 2013
Абс. % Абс. % Абс. %
Всього страхування майна громадян 1755,7 81,4 1327,4 61,5 -428,3 -10,9
Страхування наземного транспорту 1106,6 58,9 823,9 43,9 -282,7 -9,5
Страхування майна від вогневих ризиків 434,7 1325,3 64,1 195,4 -370,6 -79,3
Страхування іншого майна громадян 214,4 87,3 439,4 178,8 225,0 48,9
Частка добровільних видів, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього майнове страхування 1524,8 52,4 1837,6 63,1 312,8 7,1
Частка громадян у виплатах з майнового страхування, % 14,1 - -0,7 - -14,8 -

Оцінка рівня виплат громадянам з майнових видів страхування (див. табл. 3.7), дає змогу відмітити високий рівень збитковості страхування іншого майна громадян, значення якого, крім 2010 року, перевищувало гранично допустиме значення у 60%.

Таблиця 3.7

Рівень виплат зі страхування майна громадян у ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., %

Показники Роки 2013 до 2009 Абс. 2014 до 2009 Абс.
Страхування наземного транспорту 52,2 25,7 39,0 43,9 47,8 66,9 -4,4 14,7
Страхування майна від вогневих ризиків 5,3 8,7 11,4 11,9 32,3 7,5 27,1 2,3
Страхування іншого майна громадян 95,2 39,1 93,5 142,6 72,3 163,7 -22,9 68,6
Всього зі страхування майна громадян 48,2 23,6 37,4 44,8 46,7 59,8 -1,5 11,6

Так, у 2009 р. рівень виплат становив 95,2%, у 2011р. - 93,5%, у 2013р. - 72,3%. Абсолютний рекорд відмічається у 2014р., в якому виплати превалювали над надходженнями премій на 63,7%.

Також на даний час актуальним для ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» є питання визначення ризиків, що супроводжують рух грошових потоків страховика, і методів управління ними. Найповніше питання оцінки ризику враховуються та оцінюються на основі ризик-менеджменту. Основні показники ризикованості діяльності обраного страховика безпосередньо розраховано на основі даних страховика представлені в табл. 3. 8 та 3.9.

Таблиця 3.8     Аналітичні дані страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр. Роки 2 304 547,7 4 748,0 25 953 0,02 50 515,9 464,9 0,002
3 066 688,0 4 435,2 35 795 0,02 103 447,6 225,4 0,001
2 713 749,0 3 915,9 30 629 0,02 33 677,3 255,9 0,001
2 130 025,0 3 160,9 27 313 0,02 33 677,3 105,3 0,001
1 770 121,0 2 685,1 24 705 0,03 33 977,3 126,9 0,002
1 136 606,0 2 910,4 19 982 0,03 53 617,1 300,0 0,003
Показники Загальний обсяг відповідальності (страхової суми) за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн. Сума виплачених страхових відшкодувань за всіма укладеними договорами майнового страхування, тис. грн. Кількість договорів страхування, од. Кількість страхових випадків, од. Частота страхових випадків Максимальна страхова сума за окремим потерпілим об'єктом страхування, тис. грн. Максимальне страхове відшкодування за окремим об'єктом страхування, тис. грн. Збитковість страхової суми

 

Таблиця 3.9Зміни в обсягах премій ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отриманих від громадян за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн. | Зміни в аналітичних даних страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати