Головна

РОЗДІЛ І | Сутність і механізм майнового страхування | Класифікація майнового страхування | Класифікація страхування кредитів | Системи страхування майна | Чисті страхові премії за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування в Україні, тис. грн. | Страхові виплати з видів майнового страхування за 2009-2014 рр., тис. грн. | Проблеми майнового страхування в Україні | Зміни в аналітичних даних страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр. | Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема |

Зміни в обсягах премій ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отриманих від громадян за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн.

  1. II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації
  2. II. Римський період (середина І ст. до н. е. - IV ст. н. е.).
  3. А)гостра прогресуюча, б) відносна стабілізація, в) остаточні зміни.
  4. Авіація України у період відродження її державності
  5. Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції
  6. Аналіз майнового стану підприємства.
  7. Аналіз причин зміни поголів'я тварин і продуктивності однієї голови
Показники 2013 до 2009 2014 до 2009 2014 до 2013
Абсолютна зміна % Абсолютна зміна % Абсолютна зміна %
Всього добровільні види 3848,5 85,9 1259,9 28,1 -2588,6 -31,1
Страхування наземного транспорту 2647,1 73,6 439,2 12,2 -2207,9 -35,4
Страхування майна від вогневих ризиків 822,8 132,0 660,5 106,0 -162,3 -11,2
      Продовження таблиці 3.3
Страхування іншого майна громадян 378,6 146,6 160,2 62,0 -218,4 -34,3
Всього обов'язкові види 57,5 - 88,7 - 31,2 54,3
Страхування предмета іпотеки 57,5 - 88,7 - 31,2 54,3
Частка добровільних видів, % -0,7 - -1,5 - -0,8 -
Частка обов'язкових видів, % 0,7 - 1,5 - 0,8 -
Всього майнового страхування 5120,6 77,0 1130,8 17,0 -3989,8 -33,9
Частка громадян у майновому страхуванні, % 3,9 - 7,5 - 3,7 -

Найбільш високі темпи росту спостерігалися у страхуванні майна від вогневих ризиків та страхування іншого майна громадян, склавши у 2014 році по відношенню до 2009 року 106% та 62,0% відповідно, але знизившись після 2013 року. Незважаючи на те, що темп росту надходжень премій зі страхування наземного транспорту у 2013 році був майже вдвічі меншим, ніж інші майнові види страхування, абсолютний приріст першого більш, ніж 2 рази перевищив приріст надходжень премій зі страхування майна: 2647,1 тис. грн. проти 1201,4 тис. грн. І хоча протягом 2009 - 2014 рр., відмічається зменшення частки (див. табл. 3.4) страхування наземного транспорту з 80,3% у 2009 р. до 69,3% у 2014 р., саме даний вид страхування лишається превалюючим у структурі майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний». Загалом, висока частка страхування наземного транспорту пояснюється необхідністю укладання такого договору при придбанні рухомого транспортного засобу в кредит.

Таблиця 3.4

Структура премій зі страхування майна громадян у ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за період 2009 - 2014 рр., %

Показники Роки 2014 до 2009 Абс.
Страхування наземного транспорту 80,3 76,1 73,6 74,9 74,5 69,3 -11,1
Страхування майна від вогневих ризиків 13,9 17,2 19,5 18,2 17,2 22,0 8,1
Страхування іншого майна громадян 5,8 6,7 6,9 6,9 7,6 7,2 1,4
Страхування предмета іпотеки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 1,5
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0    

При оцінці динаміки страхових виплат зі страхування майна громадян (див. табл. 3.5 та 3.6) можна відслідкувати, що за 2009 - 2013 рр. виплати здійснювалися лише за добровільними видами страхування, і до 2013 року була тенденція зростання сум страхових виплат, які у 2014 році знизилися. Зокрема, з 2009 по 2013 рік суттєво зросли виплати зі страхування майна від вогневих ризиків, перевищивши у 2013 р. аналогічний показник 2009 р. більш, ніж у 13 разів і склавши 467,5 тис. грн., але знизившись у 2014 році до рівня 96,9 тис. грн. А от страхові виплати зі страхування іншого майна громадян у 2014 році. І загалом протягом 2019 - 2014 рр. частка виплат, здійснених громадянам, на 5 - 10% перевищувала їх частки у зібраних преміях зі страхування майна.

Таблиця 3.5РОЗДІЛ ІІІ | Зміни в обсягах страхових виплат з видів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., тис. грн.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати