Головна

РОЗДІЛ І | Сутність і механізм майнового страхування | Класифікація майнового страхування | Класифікація страхування кредитів | Проблеми майнового страхування в Україні | РОЗДІЛ ІІІ | Зміни в обсягах премій ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отриманих від громадян за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн. | Зміни в обсягах страхових виплат з видів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., тис. грн. | Зміни в аналітичних даних страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр. | Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема |

Чисті страхові премії за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування в Україні, тис. грн.

  1. II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації
  2. II. Римський період (середина І ст. до н. е. - IV ст. н. е.).
  3. Авіація України у період відродження її державності
  4. Аналіз майнового стану підприємства.
  5. Аналіз складу витрат за всіма видами діяльності.
  6. Аналіз суми прибутку за видами реалізованої продукції.
  7. Безперервну (безперервно-перебіжну), періодичну (рекурентну) і нападоподібно-прогредієнтну (у формі шубів).
Показники Роки
Всього добровільні види 7884237,2 7703046,2 5970082,9 11359817,9 11488806,1 9345720,6
Страхування залізничного транспорту 25077,4 18712,6 58006,7 68805,0 54511,0 41941,5
Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 3448112,1 3064987,5 1800307,1 3243068,8 3270423,0 3059813,4
Страхування повітряного транспорту 18443,7 18202,3 2863,5 5575,5 9649,8 11079,6
Страхування водного транспорту 33909,8 28211,3 8596,4 32615,4 22812,7 21326,9
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 378596,7 801675,9 657462,3 948702,4 965656,2 860404,2
Страхування від вогневих ризиків 930997,5 1156295,8 1015813,4 1830040,0 1649286,7 1250366,3
        Продовження таблиці 2.1
Страхування іншого майна 1489866,3 1680822,1 1027353,8 2606524,6 2489676,7 2045130,4
Страхування кредитів 744296,6 256445,2 185209,6 498020,7 683963,5 388209,1
Страхування інвестицій -14,7 2,0 -40628,1 4,9 6168,4 9,5
Страхування фінансових ризиків 905077,3 755681,4 1257832,3 2098397,2 2401323,2 2019078,3
Страхування судових витрат 2,0 0,6 0,2 0,4 9,1 2730,1
Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій -90127,5 -77990,6 -2734,3 28063,0 -64674,2 -354368,7
Всього обов'язкові види 202790,5 234611,2 199738,4 311364,0 271303,6 307666,5
Авіаційне страхування цивільної авіації 202253,3 222931,6 200501,0 255271,8 223652,7 265759,5
Страхування засобів водного транспорту 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Страхування врожаю с/г культур 433,4 11633,5 -923,3 0,0 0,0 1,3
Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура) 0,0 0,0 0,0 34580,6 0,0 -1,3
Страхування тварин 52,0 46,1 72,7 12,7 47,9 58,3
Страхування предмета іпотеки 0,0 0,0 0,0 21498,9 47603,0 41698,7
Страхування будівельно-монтажних робіт 51,8 0,0 87,8 0,0 0,0 0,0
Всього майнового страхування 8087027,7 7937657,4 6169821,3 11671181,9 11760109,8 9653387,0
Частка добровільних видів, % 97,5 97,0 96,8 97,3 97,7 96,8
Частка обов'язкових видів, % 2,5 3,0 3,2 2,7 2,3 3,2

В цілому той факт, що частка добровільних видів страхування значно переважає частку обов'язкових, говорить про необхідність перегляду державної політики щодо формування переліку обов'язкових видів страхування. Але загалом, за результатами 2014 року на майнове страхування припадала майже половина (49,2%) всіх страхових премій, що є позитивним явищем для ринку майнового страхування України.

Що стосується структури чистих страхових виплат (див. табл. 2.2) зі страхування майна, то більша їх частина, а точніше - майже всі виплати (99,5%), також здійснювалися за добровільними видами страхування, особливо за страхуванням наземного транспорту, збільшившись у 2014 році порівняно з 2013 роком загалом на 97 740,4 тис. грн.

Таблиця 2.2Системи страхування майна | Страхові виплати з видів майнового страхування за 2009-2014 рр., тис. грн.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати