На головну

Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. | Основні положення методики вивчення інтенсифікації та інновацій у молочному скотарстві | Виробничі ресурси господарства та їх використання | Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності молочного скотарства | Упровадження індустріальної технології та прогресивних форм організації виробництва молока |

Поглиблення спеціалізації і впровадження комплексної механізації виробництва

  1. Аналіз активної частини основних фондів індексним методом та її вплив на обсяг виробництва
  2. Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва
  3. Аналіз валової продукції ( обсягу виробництва) індексним методом
  4. Аналіз виробництва продукції за обсягом, асортиментом і якістю
  5. Аналіз виробництва продукції за обсягом, асортиментом і якістю

Для комплексної механізації тваринництва передбачається механізація всіх технологічних процесів на фермах, у тому числі і найбільш трудомістких - приготування і роздавання кормів, доїння корів і первинної обробки молока, видалення і транспортування гною.

Найбільш економічний ефект досягається при комплексній механізації виробництва, так як механізація окремих виробничих операцій або процесів найсучаснішою технікою не дає великого ефекту. Комплексна механізація можлива при впровадженні раціональної системи машин на основі техніко-економічних розрахунків, застосування прогресивної технології виробництва, наукової організації праці.

Підвищення рівня комплексної механізації забезпечується реалізацією системи машин для комплексної механізації тваринництва.

Реалізація системи машин сприятиме підвищенню продуктивності праці (на молочних фермах у 3-4 рази; на відгодівля великої рогатої худоби у 8-12 разів), механізації біля 50 операцій, що виконуються вручну, впровадженню нових технологічний процесів.

Необхідні умови впровадження інтенсивних технологій у тваринництво:

забезпечення дефенційованої годівлі високоякісними кормами;

застосування прогресивних систем утримання тварин;

використання високопродуктивних порід тварин;

комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів[11].

Таблиця 12

Динаміка рівня інтенсивності, результату та економічної ефективності інтенсифікації виробництва молока ТОВ «Журавка»

Показник 2011 р 2012 р 2013 р 2011 р у % до 2013 р.
Витрати виробництва на 1 корову, грн. 270,4 208,7 270,6 0,2
Удій молока від 1 корови, кг 192,7 205,4 262,5 69,8
Повна собівартість 1 ц молока, грн 179,03 264,1 225,9 46,9
Ціна реалізації 1 ц молока, грн 180,4 230,9 50,5
Прибуток на 1 ц молока, грн 2,39 2,40 2,55 0,21
Рівень рентабельності, % 11,2 10,3 12,3 х
Окупність додаткових витрат, грн - 1,02 1,23 -

Проаналізувавши рівень інтенсивності, результату та економічної ефективності інтенсифікації виробництва молока на підприємстві ТОВ «Журавка» в динаміці, слід зазначити, що витрати на виробництва на 1 корову в звітному році по відношенню до базисного збільшилось на 0,2 грн

Удій молока від 1 корови збільшилось на 69,8 кг . Прибуток на 1 ц молока становить 2,55 грн.

Рівень рентабельності підприємства в 2013 році становить 12,3%. Окупність додаткових витрат складає 1,23 грн

 Економічна ефективність виробництва молока | Розвиток кормової бази та підвищення рівня годівлі корів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати