Головна

Відомість підрахунку обсягів оздоблювальних робіт. | Відомість підрахунку обсягів робіт з покриття підлоги. | Вибір методів виробництва СМР і основних механізмів | Вибір машин, механізмів, їх обгрунтування | Калькуляція витрат праці |

Підрахунок обсягів робіт

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. D) У роботі
  4. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  5. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  6. I Актуальність дипломної роботи
  7. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.

Відомість розрахунку обсягів робіт Таблиця 1

 Найменування робіт  Формула підрахунку, ескіз, обгрунтування  Обсяг робіт
 Од. вим  Кількість
 1.  Попередня планування поверхні майданчика  До габаритам будівлі додається по 20 м з кожного боку: Fпл = Lпл * Bпл = (25 + 20) * (25,2 + 20)  м2  
 2.  Зрізування рослинного шару  Згідно СНиП 3.01.01-85 * родючий шар грунту глибиною 150 мм необхідно зняти і укласти в відвал: Fср = Fпл; Vср = Fср * hср = ??2034 * 0,1  м3  203,4
 3.  Розробка котловану. Грунт II групи.  Обсяг механізованої розробки грунту визначається за формулою: Ширина котловану Вн по нижнього основи визначається за формулою: Вн= Відстань між осями + прив'язка фундаменту до осей з боку вимощення + 0,3 + 0,3 = а + в + 0,6мВн = 25 + 0,5 + 0,6 = 26,1мДліна котловану по нижнього основи визначається аналогічно ширині: Lн = 25,5 + 0,5 + 0,6 = 26,6 мНаходім розміри верхніх підстав котловану. Для цього необхідно знати групу грунту і глибину розробки котлована.Для прикладу прийняти Н = 2 м, грунт - суглінок.Согласно СНиП Ш-8-76 (§3.21, табл. 9), відношення висоти укосу до його закладення: Н: х = 1: 0,5 х = Н х 0,5 = 2x0,5 = 1 мТакім чином, ширина верхнього підстави котлованаВв= 26,1 + 1 + 1 = 28,1 мАналогічно визначається довжина котловану по верхньому основанію.Lв= 26,6 + 1 + 1 = 28,6мVк= H / 6 [(2Lн+ Lв ) * Ун+ (2 Lв+ Lн) * Ув] = 0,3 / 6 [(2 * 28,1 + 26,1) * 28,6 + (2 * 26,1 + 28,1) * 26,6]  м3  2253,669
 3.  Розробка грунту вручну  Підчистка грунту основи регламентується СНиП III-8-91 і дорівнює 0,0175 від Vразр. гр. екс.Vр. гр = Vобщ * 0,0175 = 2253,669 * 0,1  м3  225,3669
 5.  Зворотне засипання котловану  Vо. з = V р. екс. + Vвр. - Vф. пл.- Vф. б.- Vп. п / k р. о = (2253,669-0,25) * 1,05 = 2366,08990% = 2366,089 * 0,9 = 2129,4810% = 2366,089 * 0,1 = 236,61здесь k po - коефіцієнт залишкового розпушення грунту, усереднено приймається k po.= 1,05  м3  
 ущільнення грунту  Vу. г = Vо. з = 2366,089  м3  2366,089
   У зв'язку з тим, що тгабаріти будівлі невеликі, вважаю недоцільно робити траншею    
           

 Початкові дані | Відомість підрахунку обсягів монтажних робіт
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати