Головна

Поняття зобов'язань підприємства, їх класифікація та оцінка | Структура довгострокових зобов'язань підприємства | Документальне підтвердження обліку довгострокових зобов'язань | Облік довгострокових позик | Облік довгострокових векселів виданих | Облік довгострокових зобов'язань з оренди | Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями | Облік відстрочених довгострокових зобов'язань | ДОДАТКИ |

Аналіз довгострокових зобов'язань

  1. B. Аналіз документів
  2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  5. SWOT - аналіз
  6. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".
  7. V Диригентсько-виконавський аналіз

Згідно методики, наведеної в першому розділі курсової роботи проведемо аналіз довгострокових зобов'язань ДП «Яготинський цукровий завод» за 2007-2008 роки.

Для цього проаналізуємо динаміку зміни та структуру довгострокових зобов'язань підприємства. Джерелом дослідження даних показників є фінансова звітність підприємства, а саме баланс (форма №1) за 2007-2008 роки.

Таблиця 3.1

Аналіз динаміки зміни та структури довгострокових зобов'язань ДП Яготинський цукровий завод за 2007-2008 роки

Стаття тис.грн питома вага,% Відхил.аз.
01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. абс. відн.
Довгострокові кредити банків 125,3 24,63 26,84 28,91 0,17
Довгострокові фінансові зобов'язання 25,6 35,4 15,9 5,48 7,58 3,41 -9,7 -0,38
інші довгострокові зобов'язання 326,3 306,2 69,89 65,58 67,68 -10,3 -0,03
всього 466,9 466,9 466,9 100,00 100,00 100,00 0,00

Рис. 3.2. Аналіз динаміки зміни та структури довгострокових зобов'язань

Таким чином, провівши аналіз довгострокової кредиторської заборгованості потрібно зазначити, що протягом досліджуваного періоду сума заборгованості залишилася незмінною, проте відбулися зміни в її структурі. Зокрема з рис.3.2. видно, що основну частку довгострокових зобов'язань підприємства складає інша довгострокова заборгованість. Станом на початок 2007 року вона становила майже 70% довгострокових зобов'язань. Проте протягом 2 років питома вага інших довгострокових зобов'язань в їх загальній кількості склала 67,6%, тобто зменшилася на 3%.

Наступним етапом аналізу заборгованості підприємства є її порівняння з дебіторською заборгованістю. (табл..3.2)


Таблиця 3.2

Порівняння дебіторської та кредиторської заборгованості

Стаття Тис, грн..
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009
Довгострокові кредити банків 125,3
Довгострокові фінансові зобов'язання 25,6 35,4 15,9
інші довгострокові зобов'язання 326,3 306,2
Довгострокова заборгованість 466,9 466,9 466,9
Короткострокова заборгованість 14863,5 17637,4 21042,2
Всього заборгованість 15330,4 18104,3 21509,1
Дебіторська заборгованість за товари 2326,3 2243,3 2554,4
Дебіторська заборгованість за бюджетом 109,8 - -
Дебіторська заборгованість інша 1215,5 1226,6
всього 3651,6 3466,3
відхилення 11678,8 17728,1

Згідно даної таблиці можна зробити висновок, що кредиторська заборгованість значно переважає дебіторську. Так на початок 2007 року дане відхилення склало 11678,8 тис.грн, на початок 2008 - 14638, а на початок 2005 року -17 728,1 тис.грн. Безумовно, даний показник є негативним для підприємства. Для підтвердження даних висновків доцільно розрахувати показники ринкової стійкості за 2008 рік. Так показник фінансової стійкості підприємства складає на кінець 2008 року - 0,26 (8032,7:30727), відповідно фінансової залежності - 0,74.

Коефіцієнт фінансового лівериджу становить = 0,38 (8032,7/(466,9+21042,2).

Це підтверджує нестійкий та нестабільний фінансовий стан підприємства та його залежність від кредиторів.Загальна характеристика діяльності підприємства | ВИСНОВОК
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати