На головну

Ґрунтовий покрив

  1. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
  2. Залученими оборотними засобами є кредити банків, якими покривається нестача власних оборотних засобів.
  3. Основні заходи із покращення ґрунтового покриву. Рекультивація земель.
  4. Покриви тіла
  5. Рослинний покрив
  6. Сучасний стан ґрунтового покриву України.

Ґрунтовий покрив у межах Галицького району неоднорідний. Основні типи ґрунтів на лівобережжі Дністра - опідзолені чорноземи, темно-сірі ґрунти, а на правобережжі - дерново-підзолисто глеєві.
Сірі опідзолені ґрунти сформовані на карбонатних лесоподібних суглинках. Вони поділяються на кілька підтипів: світло-сірі, сірі, темно-сірі.
Світло-сірі опідзолені ґрунти зустрічаються на високих плато та їх схилах. За механічним складом ці ґрунти переважно пилувато-легкосуглинисті, але трапляються середньо- та важко-суглинисті відміни. Ґрунти бідні на поживні елементи та гумус: у верхньому горизонті його вміст дорівнює 1,8-2,7%; мають високу кислотність.
Сірі опідзолені ґрунти розвинулись на менш розчленованих формах рельєфу, ніж світло-сірі, від яких відрізняються відсутністю елювіального горизонту, більш гумусовані. Вміст гумусу в орному шарі складає 1,9-3,0%, реакція ґрунтового розчину кисла (рН=4,3-4,9).
Темно-сірі опідзолені ґрунти сформувались на лесоподібних суглинках під покривом лісової та трав'янистої лучно-степової рослинності в умовах достатнього атмосферного зволоження. Залягають вони на вододілах і використовуються переважно як орні землі. За механічним складом ґрунти легко- та середньосуглинисті. В орному шарі міститься 2,6-2,8% гумусу. Ґрунти середньокислі.
Опідзолені чорноземи розміщені на плакорах і пологих схилах південних експозицій в умовах глибокого залягання ґрунтових вод. Сформувались на лесоподібних карбонатних суглинках. За механічним складом ці ґрунти пилувато-, легко- або середньосуглинисті. Вміст гумусу в верхньому горизонті - 3,4-4,4%. Реакція ґрунтового розчину слабокисла.

На заплавах і двох надзаплавних терасах Дністра та Лімниці поширені лучні ґрунти. Вони сформувалися на алювіальних відкладах річкових заплав та делювію, в умовах високого (2-3м) рівня ґрунтових вод. Ці ґрунти часто затоплюються під час паводків. Лучні ґрунти мають досить високу природну родючість, вміст гумусу в середньому 3%, реакція ґрунтового розчину середньо- або слабокисла.

2.4 Кліматичні особливосі

У Галицькому районі зима м'яка з частими відлигами, літо тепле. Пересічна температура січня -4, -4,5 оС, липня +18,+19,9 оС. Період з температурою понад +10 оС складає 155-170 днів. Безморозний період 150-155 днів, сума активних температур 2500-2600 оС. Перші приморозки на ґрунті можливі в жовтні, останні - у травні. Період з середньою добовою температурою повітря вище 0 оС триває від 10 березня до 25 листопада - 01 грудня, а теплий період року із середньою добовою температурою повітря вище 10оС - від 25 квітня до 5 жовтня.
Сніговий покрив внаслідок відлиг нестійкий і малопотужний, утворюється наприкінці листопада, сходить наприкінці березня (тривалість до 115 днів). Його висота від 15 до 40 см. Глибина промерзання ґрунту - 34 см, максимальна - 83 см.

Річні суми опадів коливаються від 600 до 800 мм. Максимальна кількість опадів (близько 70%) припадає на теплий період року. Найбільш дощові місяці - літні. Опади випадають у вигляді злив, які іноді призводять до катастрофічних паводків на Дністрі та його допливах.
Коефіцієнт зволоження, який визначається відношенням місячної кількості опадів до величини можливого випаровування, складає близько 1,1%, що є достатнім.
Серед несприятливих кліматичних явищ - зливи, град, заметілі, заморозки.

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ДИСКОМФОРТ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДЕЙ

3.1 Підтоплення територій сіл і сільгоспугідьДані про дохід окремих працівників за листопад 201_р. | Поняття зобов'язань підприємства, їх класифікація та оцінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати