Головна

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Рекомендації до виконання індивідуальної курсової роботи | Рекомендації до виконання комплексної курсової роботи. | ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ТА КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | Тематика індивідуальних курсових робіт | ПРИКЛАД ЗМІСТУ КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ | СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Зміни у складі власного капіталу ПАТ "Сентендре", тис. грн. |

Дані про дохід окремих працівників за листопад 201_р.

  1. Аналіз впливу на собівартість окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності
  2. Базою оподаткування ПДФО є: загальний місячний оподатковуваний дохід
  3. Валовий дохід і націнка
  4. Вимоги до окремих частин пояснювальної записки
  5. Витяг з Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва. Баланс. Форма 1-м станом на 31 березня 201_р.
  6. Витяг зі звіту про фінансові результати умовного підприємства за 201_р.
  7. Відомості про засновників, посадових осіб та інших працівників ТОВ
Табельний номер Прізвище, ім'я, по-батькові працівника Посада Нарахована заробітна плата, грн. Примітка  
Петренко Іван Петрович Генеральний директор 5000 + 5*К Має звання Героя України
Смичок Вікторія Юріївна Головний бухгалтер 3850 - 5*К Є одинокою матір'ю двох дітей у віці до 18 років
Хоменко Іван Вікторович Начальник відділу збуту 3500 +10*К -
Візна Оксана Ярославівна Менеджер відділу збуту 1300 - 7*К -
Кміть Михайло Григорович Начальник складального цеху 2800 + 5*К Пенсіонер
Мостинський Андрій Олександрович Робітник складального цеху 2000 + 2*К Має трьох дітей у віці до 18 років
Обчислити фонд оплати праці підприємства за листопад 201_р., розрахувати обсяги нарахувань та утримань ЄСВ (клас професійного ризику виробництва - 41), а також податку на доходи фізичних осіб. Відобразити в бухгалтерському обліку операції з нарахування та виплати заробітної плати.

8. Комплекс завдань з теми "Облік зобов'язань"

Завдання 8.1.

ТзОВ "Автолев" уклав з банком договір про отримання довгострокового кредиту строком на 2 роки. Загальна сума кредиту 200000 + К*1000 грн. Процентна ставка 25 % річних. Проценти нараховуються і сплачуються щокварталу. Кредит погашається рівними частинами щокварталу із сплатою відповідних процентів.

Завдання 8.2.

Згідно з первинними документами з обліку зарплати і доплат за над нормовану роботу, а також наказом за преміювання працівників за жовтень була нарахована зарплата:

- адміністративному персоналу - 20000 + К*100 грн.;

- працівникам основного виробництва - 30000 + К*100грн.;

- працівникам службі збуту - 25000 + К*100 грн.

При цьому зарплату заплановано виплатити:

- із каси підприємства - 30%;

- із перерахування на картрахунки - 50%;

- готовою продукцією - 15%;

Депонована зарплата - 5%.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 8.3.

У лютому ТзОВ "Буд" придбало у ТзОВ "Автолев" авто на загальну суму 60 000 + К*1000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%). ТзОВ "Автолев" погодилось прийняти від ТзОВ "Буд" простий вексель на суму 60 000 + К*1000 грн. грн. під 5+К*0,5 % річних з терміном погашення до 31 травня. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 8.4.

ТзОВ "Техноплюс" (за умови попередньої оплати) реалізувало товар вартістю 420 + К*100 грн. (в т.ч. ПДВ 20%). Вартість наданих послуг із транспортування товарів склала 196 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).

Під час приймання товарів покупцем виявлено нестачу з вини ТзОВ "Техноплюс" в сумі 100 + К*10 грн. Складено відповідний акт.

ТзОВ "Техноплюс" визнав свою вину і у цьому звітному періоді погасив пред'явлену йому претензію: а) шляхом доставки товарів; б) грошовими коштами і відображено коригування сум ПДВ.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку ТзОВ "Техноплюс".

Завдання 8.5.

Засновник ТзОВ "Техноплюс", що знаходиться на звичайній системі оподаткування надав своєму підприємству поворотну фінансову допомогу в сумі 20000 + К*1000 грн. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 8.6.

У ТзОВ "Буд" - кредиторська заборгованість у сумі 84000 грн. у тому числі: ТзОВ "Автолев" - 60000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%) та ТзОВ "Технолюкс" - 24000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).

Протягом кварталу підприємством здійснені такі господарські операції:

- отримане від постачальника та оплачене обладнання (форма розрахунків - безготівкова) - 60000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).;

- отримані спеціальні інструменти, зараховані на баланс як інші необоротні матеріальні активи (отриманий короткостроковий вексель) - 12000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).;

- придбано комп'ютерну програму за готівку - 2400 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).;

- оплачено мобільному операторові за послуги зв'язку (форма розрахунків - безготівкова) - 600 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).

Після закінчення терміну позовної давності списана в дохід підприємства прострочена кредиторська заборгованість перед ТзОВ "Автолев" та ТзОВ "Технолюкс". Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 8.7.

Підприємство ТзОВ "Технолюкс" орендує будівлю у підприєм­ства ТзОВ "Буд" для офісу (оби­два підприємства є платниками податку на прибуток і ПДВ). За договором оперативної оренди ТзОВ "Технолюкс" заборгував орендну плату за два місяці у сумі 60000 грн. (у тому числі ПДВ 20%). Договором також передбачено стягнення пені у розмірі 0,01% за кожен день прострочення. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства ТзОВ "Технолюкс".

Завдання 8.8

Акціонерам підприємства нараховані дивіденди в розмірі 400*К грн. Частина цієї суми в розмірі 150*К грн. вони направляють на придбання акцій додаткового випуску.

Відобразити в бухгалтерському обліку підприємства операції з виплати та реінвестування дивідендів.

Решта суми 250*К виплачено:

- грошовими коштами - 100*К грн.;

- ТМЦ - 60*К грн. із ПДВ (фактична собівартість без ПДВ - 40*К грн.);

- основними засобами - 90*К грн. із ПДВ (первісна вартість без ПДВ 60*К грн., знос - 55*К грн). Відобразити господарські операції з нарахування та сплати дивідендів в обліку акціонерного товариства.

9. Комплекс завдань з теми "Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства"

Завдання 9.1.

ТзОВ "Автолев" передає автомобіль (залишкова вартість 30000 грн., справедлива вартість 25000+100*К грн.) ТзОВ "Буд" в обмін на склад (залишкова вартість 40000 грн., справедлива вартість 35000+100*К грн.). Крім того ТзОВ "Автолев" здійснює доплату за обмін в сумі 6000 (без ПДВ). Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.2.

На ПП "Фармплюс" надійшов товар в кількості 200 одиниць. Вартість товару згідно накладною становить 6000 грн. в.т.ч. ПДВ 20%. Працівником підприємства було вкрадено товари в кількості К одиниць. Він визнав вину і відшкодував суму завданого збитку шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства. Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.3.

ТзОВ "Автосервіс" уклало договір про ремонт 6 автомобілів на суму 24000 грн. (в.т.ч ПДВ). Термін виконання замовлення 3 місяці. В першому місяці було відремонтовано 3 автомобілі, в другому - 1 автомобіль, в третьому - 2 автомобілі. Собівартість наданих послуг становить 16000+К*100 грн. Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.4.

Підприємство безоплатно отримало програмне забезпечення вартістю 600 + К*100 грн. (термін експлуатації 3 роки). Витрати з установлення та налаштування програмного забезпечення склали 250 грн. Через 6 місяців прийнято рішення про списання програмного забезпечення. Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.5.

7 березня 20__р. з метою придбання 1000 облігацій ТзОВ "Мандарин" номіналом 20 + К грн. із 12% річних (термін погашення 1 рік) ПАТ "Гарден" передало передає автомобіль (первісна вартість становить 35200 + К*100 грн., сума нарахованого зносу на момент передачі 30000 + К*100 грн.) Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.6.

Підприємство придбало патент на винахід, для чого в банку було взято кредит у розмірі 2000 грн. під 25% річних. Вартість придбаного патенту - 2000+К*100грн., у т.ч. ПДВ 20%. Оплата послуг патентного повірника - 180+К*10 грн. Інші витрати, пов'язані з реєстрацією патенту - 120+К*10 грн.

Завдання 9.7.

Між підприємствами ТзОВ "Буд" та ТзОВ "Агро" укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТзОВ "Буд" поставляє товари ТзОВ "Агро" на суму 36000 + К*100 грн., у тому числі ПДВ. За даними бухгалтерського обліку ТзОВ "Буд", балансова вартість реалізованого товару становить 25000 + К*100 грн. ТзОВ "Агро" виписує простий вексель на ім'я ТзОВ "Буд" на суму затверджену в договорі. Вексель погашено шляхом перерахунку коштів ТзОВ "Агро" на банківський рахунок ТзОВ "Буд". Відобразити в обліку ТзОВ "Буд" господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.8.

Протягом кварталу ТзОВ "Буд" здійснено такі господарські операції:

- нараховано амортизацію виробничого обладнання - 1500 + К *100грн.;

- нараховано амортизацію приміщення офісу - 2000 + К*100грн.;

- нараховано амортизацію програм "Бухгалтер +" - 200 грн. та "Збут" - 150 грн.;

- реалізовано будівлю за попередню оплату - ціна продажу 200000 + К*1000 грн., у тому числі ПДВ (20 %). За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість будівлі становить 180000 грн., сума нарахованого зносу (на момент продажу) - 30000 грн.;

- реалізовано програмне забезпечення для виробництва, первісною вартість 2000 + К*100 грн. і сумою накопиченого зносу 1800 + К * 100 грн.;

- реалізовано товари на суму 30000 + К*1000 грн. (торгова націнка 10 %);

- нарахована заробітна плата бухгалтеру - суміснику 4200 + К*100 грн.; директору - 6000 + К*100 грн.; двом працівникам виробництва по 3000 + К*50 грн.;

- сплачено відсотки за користуванням кредитом -100 + К*10 грн.;

- зв'язку з неможливістю подаль­шого використання автомобіля (пошкодження в результаті ДТП підприємством прийнято рі­шення про його ліквідацію. При цьому: первісна вар­тість автомобіля становить 70000 + К*100 грн.; накопичений знос - 23000 + К*100 грн.; оприбутковано запчастин - на суму 800 грн.; отрима­но суму страхового відшкодування (за вирахуванням безумовної франшизи) - 15000 грн.; витрати на знят­тя автомобіля з реєстрації в органах ДАІ - 240 грн. (без ПДВ);

- безоплатно отримано паливо - мастильні матеріали на суму 5000 + К*100 грн.;

- безоплатно передано товари вартістю 2000 + К*10 грн.

Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

0. Комплекс завдань з теми "Облік на підприємствах малого бізнесу"

Завдання 0.1.

Для виробничих потреб, підприємство придбало програмне забезпечення вартістю 1500 + К*100 грн., у тому числі ПДВ 20%, у ТзОВ "Техноплюс" на умовах 70% передоплати. Витрати з установлення та налаштування програмного забезпечення склали 600 грн. У зв'язку з цим було прийнято рішення про списання старого програмного забезпечення. За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість старого програмного забезпечення 4000 грн. Сума накопиченого зносу 3800 грн. Здійснити підрахунок первісної вартості придбаного нематеріального активу та відобразити в обліку підприємства операції з придбання та списання нематеріальних активів. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку платник єдиного податку.

Завдання 0.2.

Згідно з первинними документами працівникам (ТзОВ "Буд" - платник єдиного податку) за жовтень 20__ була нарахована зарплата:

- бухгалтеру - суміснику 1400 + К*100 грн.;

- директору - 2000 + К*100 грн.;

- двом працівникам виробництва по 1000 + К*50 грн.

Також нараховано матеріальну допомогу:

- бухгалтеру на суму 2200*К грн.;

- директору на суму 300*К грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 0.3.

ТзОВ "Буд" реалізувало верстат, що був у користуванні. В акті приймання-передачі зазначено: первісна вартість становить 20200 + К*100 грн., сума нарахованого зносу на момент передачі 15000 + К*100 грн.

Також передано до статутного фонду іншого підприємства склад первісною вартістю 200000 + К*1000, знос - 80000 грн. звичайна ціна 250000 грн. Відобразити в обліку підприємства операції з вибуття основних засобів та нарахування єдиного податку у платника єдиного податку четвертої групи, при умові що він не є платником ПДВ.

Завдання 0.4.

ТзОВ "Автолев" має заборгованість перед бюджетом:

- єдиний податок - 1000 + К*100 грн.;

- ПДВ - 3000грн + К*100 грн.

Також нараховано пеню 10% від заборгованості. Відобразити в обліку підприємства операції з нарахування та погашення заборгованостей перед бюджетом.

Завдання 0.5.

ТзОВ "Автолев" платник єдиного передає автомобіль (залишкова вартість 30000 грн., справедлива вартість 25000+100*К грн.) ТзОВ "Буд" в обмін на склад (залишкова вартість 40000 грн., справедлива вартість 35000+100*К грн.). Крім того ТзОВ "Автолев" здійснює доплату за обмін в сумі 6000 (без ПДВ). Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 0.6.

ТзОВ "Буд" (платник єдиного податку та не платник ПДВ) станом на 01 квітня має такі дані про запаси:

- дошка - 1000 + К*10 грн.;

- цегла - 100*К грн.;

- цемент - 250 + К*10 грн.;

- паливо - 50 + К*10 грн.;

- залишок ТЗВ 200 + К*10 грн.

На ТзОВ "Буд" транспортне підприємство доставило:

- дошку у кількості 2 м. куб. на суму 1600 + К*100 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);

- цеглу у кількості 1000 на суму 100 + К*10 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);

- цемент у кількості 100 мішків на суму 1000 + К*10 (в т.ч. ПДВ 20%);

- паливо 150 + К*10 (в т.ч. ПДВ 20%).

Транспортні витрати на доставку запасів склали 320 + К*10 грн.

Крім того підприємством передано:

- у виробництво дошку - 2000 грн.;

- на адміністративні потреби паливо - 100 грн.

Здійснити розподіл транспортно заготівельних витрат на кінець кварталу по витрачених запасах і запасах, що залишилися.

Завдання 0.7.

ТзОВ "Буд" - платник єдиного податку. Сума єдиного податку нарахована в 1 кварталі становить 25000 + К*100 грн. У цьому кварталі прийнято рішення про виплату засновникам дивідендів у сумі:

- підприємству 10000 + К*100грн.;

- фізичній особі 5000 + К*100 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 0.8.

ТзОВ "Буд" протягом місяця реалізувало:

- будівлю за попередню оплату - ціна продажу 200000 + К*1000 грн., у тому числі ПДВ (20 %). За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість будівлі становить 180000 грн., сума нарахованого зносу (на момент продажу) - 30000 грн.;

- програмного забезпечення обліку, первісною вартість 2000 грн. і сумою накопиченого зносу 180 + К * 10 грн.

- матеріали на суму 3000 + К*100 грн.

Здійснити нарахування і сплату єдиного податку та відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку платник єдиного податку.


ЗМІСТ

  Стор.
Вступ
1. Структура індивідуальної та комплексної курсової роботи
2. Вибір теми курсової роботи студентом
3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи
4. Оформлення курсової роботи
5. Подання та захист індивідуальної та комплексної курсової роботи
Список рекомендованої літератури
Додаток А. Зразок титульної сторінки курсової роботи
Додаток Б. Орієнтовна тематика курсових робіт
Додаток В. Приклад змісту індивідуальної курсової роботи
Додаток Д. Приклад змісту комплексної курсової роботи
Додаток Е. Ситуаційні завдання до практичної частини курсової роботи

 Дані про дохід працівника протягом січня-червня 201_р. | Ґрунтовий покрив
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати