На головну

Рядок стану | Режими відображення документа | Смуги прокручування | Створення нового документа | Відкриття документа | Збереження документа | Зміна параметрів шрифту | Выступ - негативний відступ, відстань вказується в полі на. | Установлення позицій табуляції | Упорядкування переліків |

Установлення параметрів сторінки

  1. Будова рами та балок мостів автомобілів. Кути установлення передніх коліс
  2. Вибір структури й оцінка параметрів систем регулювання
  3. Види параметрів керування.
  4. Визначення параметрів моделі.
  5. від параметрів та стану систем
  6. Дані вимірювань і результати розрахунків параметрів кіл змінного струму з паралельно з'єднаними r, r-L і C елементами
  7. Дані вимірювань і результати розрахунків параметрів кіл змінного струму з послідовно з'єднаними r, L і C елементами

Для установлення параметрів сторінки використовується команда Параметры страницыз меню Файл, що викликаєдіалогове вікно Параметры страницы.

Для установлення поля сторінки використовується укладка Поля(мал.25), у вікнах якого можна установити:

Верхнее -верхнє поле сторінки;

Нижнее -нижнє поле сторінки;

Левое -ліве поле сторінки;

Правое - праве поле сторінки.

У рамці Образец показаний зовнішній вигляд сторінки відповідно до обраних параметрів. Якщо сторінки повинні мати дзеркальні поля, необхідно увімкнути прапорець Зеркальные поля. У результаті замість полів Правоеі Левоез'являться поля Внутриі Снаружи.

У полі Переплет установлюється ширина поля підшивки.

У рамці От края до колонтитулаустановлюється відстань:

верхнего - від верхнього краю сторінки до верхнього краю верхнього колонтитулу;

нижнего - від нижнього краю сторінки до нижнього краю нижнього колонтитулу.

Мал.25

Слід зазначити, до якої частини документа відносяться обрані параметри, вказавши потрібне значення в полі Применить:

Ко всему документу -параметри використовуються у всьому документі;

До конца документа -параметри використовуються для тієї частини документа, що розташована після курсору уведення.

Установити поля сторінки можна також за допомогою лінійок форматування в режимі Разметка страниц. У цьому режимі на екрані присутні і вертикальна, і горизонтальна координатні лінійки. На кожній координатній лінійці поля сторінки позначені сірим кольором. Необхідно установити покажчик миші на межу сірої та білої ділянки (він матиме вигляд двоспрямованої стрілки) й пересунути її в потрібне місце.

Укладка Размер бумаги(мал.26) містить поле переліку Размер бумаги, в якому можна вибрати розмір листа документа. Якщо необхідні розміри в переліку відсутні, то в полі Ширинаі Высота можна увести відповідні значення ширини й висоти сторінки.

У рамці Ориентациявибирається орієнтація сторінки.Прапорець книжнаяозначає вертикальну орієнтацію сторінки, альбомная -горизонтальну.

Укладка Макет вікна Параметры страницыдозволяє установити параметри колонтитулів. Для того, щоб на сторінках із парними і непарними номерами були різні колонтитули, слід увімкнути прапорець четных и нечетных страниц. Щоб колонтитул першої сторінки відрізнявся від інших, необхідно увімкнути прапорець первой страницы. Спосіб вертикального вирівнювання тексту на сторінці вибирається в полі Вертикальное выравнивание:

По верхнему краю - текст вирівнюється по верхньому полю сторінки.

По центру -текст центрується між верхнім і нижнім полем сторінки.

По высоте - текст розподіляється між верхнім і нижнім полем.

Мал.26Стилі форматування | Уставлення розривів сторінок
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати