На головну

Панелі інструментів | Рядок стану | Режими відображення документа | Смуги прокручування | Створення нового документа | Відкриття документа | Збереження документа | Зміна параметрів шрифту | Выступ - негативний відступ, відстань вказується в полі на. | Установлення позицій табуляції |

Стилі форматування

  1. Басшылық стилінің түсінігі және оны қалыптастыру факторлары
  2. Весіля Фігаро» П. Бомарше: жанрово стилістичні особливості, конфлікт, образи.
  3. Види рекламних елементів у корпоративному стилі
  4. Визначте стиль і тип мовлення. Виконайте мовностилістичний аналіз тексту.
  5. Граматичний(александрійський)період греко-римського мовознавства(вивчення фонетики, граматики, етимології, стилістики; Арістотель, Арістарх, Д. Фракійський, стоїки).
  6. Засоби форматування даних в Calс, шрифтове оформлення таблиць, використання автоформату.

Стиль форматування - набір параметрів (шрифту, абзацу та ін.), що має унікальне ім'я. Вибрати стиль виділеного фрагмента тексту можна у прихованому переліку Стиль на панелі Форматирование та у вікні Стиль меню Формат. У полі Стили вікна Стиль (мал.23) міститься перелік стилів, що використовуються. Щоб побачити усі стилі слід у прихованому переліку Список вибрати - Всех стилей. У полях праворуч будуть показані зразки абзаців та символів отформатовані цим стилем. Для присвоєння фрагменту тексту виділеного стилю слід натиснути кнопку Применить.

Мал.23

Для створення нового стилю у вікні Стиль використовується кнопка Создать. У полі Имя вікна Создание стиля (мал.24) уводиться ім'я нового стилю. У переліку Стиль вибирається різновид стилю: стиль абзацу або стиль символу. У переліку Основан на стиле вибирається існуючий стиль, на основі якого буде створено новий. Якщо установити прапорець Добавить в шаблон, то новий стиль буде діяти не тільки в активному вікні, а й в усіх документах створених на основі цього ж шаблону. Для установлення параметрів шрифту, абзацу та ін. слід натиснути кнопку Формат і потім вибрати об'єкт форматування. Після натискання кнопки ОК новий стиль буде створено. Якщо натиснути кнопку Применить у вікні Стиль, то новий стиль буде надано виділеному фрагменту тексту. Кнопка Закрыть закриває вікно без надання стилю.

Для зміни існуючого стилю слід виділити його у вікні Стиль і натиснути кнопку Изменить. У вікні Изменение стиля можна вибрати нові параметри. Для видалення стилю його слід виділити та натиснути кнопку Удалить.

Створити стиль можна також по зразку. Для цього необхідно виділити фрагмент тексту, що буде узятий за зразок, увести ім'я стилю у поле Стиль на панелі Форматирования та натиснути Enter. Створений стиль буде діяти тільки в активному документі.

Мал.24Упорядкування переліків | Установлення параметрів сторінки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати