На головну

Вікно програми | Панелі інструментів | Рядок стану | Режими відображення документа | Смуги прокручування | Створення нового документа | Відкриття документа | Збереження документа | Зміна параметрів шрифту | Выступ - негативний відступ, відстань вказується в полі на. |

Упорядкування переліків

  1. Принцип методу упорядкування вставлянням
  2. Принцип методу упорядкування обміном
  3. Упорядкування і пошук даних
  4. Упорядкування і пошук даних

Microsoft Word дозволяє швидко складати переліки з позначками, нумерацією й багаторівневі переліки з нумерацією. Елементом переліку вважається абзац тексту. Для створення переліку необхідно виділити абзаци, які слід зробити елементами переліку або установити курсор у той абзац, з якого буде починатися перелік. Потім викликати команду Списокзменю Формат, що викликає діалогове вікно Список(мал.21).

Для створення переліку з позначками необхідно вибрати укладку Маркированный. Кожний елемент переліку з позначками виділяється за допомогою невеликої позначки, розташованої ліворуч від самого елементу. Серед запропонованих варіантів позначок слід вибрати підхожу (натиснути на ній мишею) й натиснути OK.

Для зміни вигляду позначки можна скористатися кнопкою Изменить. З'явиться вікно Изменение маркированного списка, в якому містяться додаткові позначки. При натисканні кнопки Маркер з'являється діалогове вікно Символ,в якому можна вибрати будь-який із символів в якості позначки переліку. У рамці Положение маркеразадається відстань від лівого краю абзацу до позначки, а в рамці Положение текставизначається відстань від лівого краю абзацу до лівого краю тексту в переліку.

Для створення переліків із нумерацією використовується укладка Нумерованныйдіалогового вікна Список.Серед запропонованих варіантів нумерації переліку необхідно вибрати потрібний, натиснути ОK і перелік буде створений. Коли курсор уведення знаходиться в переліку, кожне натискання Enter створює новий пронумерований елемент переліку. При додаванні нового елементу в перелік або видаленні елементу, номери в переліку коректуються автоматично.

Мал.22

Щоб створити свій варіант нумерації, слід натиснути кнопку Изменить.З'явиться вікно Изменение нумерованного списка(мал.22). У полі Формат номера указується текст перед і після номеру елементу переліку, наприклад: ) або [ ]. У полі нумерация указується стиль нумерації, а в полі начать суказується число (або літера), з якого повинен починатися перелік. Шрифт номерів елементів переліку змінюється за допомогою кнопки Шрифт.

Швидко створити переліки з маркерами та нумерацією можна за допомогою кнопок і . Для створення переліку з декількома рівнями укладення використовується укладка Многоуровневыйдіалогового вікна Список.Установлення позицій табуляції | Стилі форматування
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати