Головна

Рядок стану | Режими відображення документа | Смуги прокручування | Створення нового документа | Відкриття документа | Збереження документа | Зміна параметрів шрифту | Выступ - негативний відступ, відстань вказується в полі на. | Установлення позицій табуляції | Упорядкування переліків |

Вікно програми

  1. Алгоритм двоїстого симплекс-методу рішення задачі та опис програми.
  2. Аналіз навчальної програми з музики
  3. Антивірусні компанії та програми
  4. Вимогам програми, захисту результатів практики
  5. Вікно головного меню
  6. Державна програма співробітництва України з НАТО. Ціль програми. Механізми реалізації, координації і контролю.

КУРСОВА РОБОТА

Текстовий редактор Microsoft Word

Зміст

Вступ...4

Вікно програми... 5

Робота з вікнами... 5

Курсор уведення... 6

Панелі інструментів... 6

Координатні лінійки... 8

Рядок стану... 8

Режими відображення документа... 8

Смуги прокручування... 9

Вихід із Microsoft Word... 9

Операції з документами... 9

Створення нового документа... 9

Відкриття документа... 10

Збереження документа... 11

Закриття документа... 12

Форматування тексту... 12

Зміна параметрів шрифту... 13

Зміна інтервалу й положення символів... 14

Зміна регістру символів... 14

Форматування абзаців... 14

Установлення позицій табуляції... 16

Упорядкування переліків... 18

Стилі форматування... 19

Оформлення сторінок документа... 21

Установлення параметрів сторінки... 21

Уставлення розривів сторінок... 23

Нумерація сторінок... 24

Установлення колонтитулів... 25

Створення багатошпальтового документа... 26

Друкування документів... 28

Уставлення графічних об'єктів... 29

Уставлення таблиць... 30

Список літератури...33

Вікно програми

Miсrosoft Word 2000 - текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Подання WYSIWIG (від англійського "What You See Is What You Get") дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку.

Для запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його значку (мал.1).Сучасні наукові школи управління | Панелі інструментів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати