Головна

Розрахунок черв'ячної передачі | Проектний розрахунок валів редуктора | Конструктивні розміри шестірні і колеса (або черв'яка і черв'ячного колеса). | Конструктивні розміри корпусних деталей редуктора | Вибір та розрахунок муфти | Мащення зачеплення та підшипників | Тепловий розрахунок редуктора | Перевірний розрахунок валів | Складання редуктора |

Підбір та розрахунок підшипників

  1. IV. Світлотехнічний розрахунок.
  2. Акціонерні товариства, поняття акцій, облігацій. Розрахунок курсу акцій.
  3. Вибір та розрахунок муфти
  4. Гідравлічний розрахунок зовнішньої мережі водоводу
  5. Для точіння такий розрахунок виконується за наведеними нижче формулами.
  6. Економічна ефективність проектних рішень та розрахунок основних техніко-економічних показників
  7. Економічний розрахунок вартості проекту

7.1 Визначення реакцій в підшипниках.

Виписую відстані з ескізної компоновки (етап 6) між зусиллями прикладеними

до вала від зачеплення зубчастої (черв'ячної) передачі, консольними зусиллями

від муфти, ланцюгової передачі та реакціями підшипників.

Так як ланцюгові передачі не розраховуються і проектується редуктор

загального призначення, то консольне навантаження на вихідний кінець вала

визначають за формулою :

Fк = 80 =80 =512Н-для ведучого вала

([2], c.161, або [1], табл.7.2, с.77).

Аналогічно визначають консольне навантаження на вал від муфти

Fм =80 =80 =512Н.

Виписують значення зусиль в зубчастому або черв'ячному зачепленні.

Ft1 =1302.9H , Fri =1185.6H , Fa1 =3257.4H, ділильний діаметр в зачепленні

d1=50мм

З ескізної компоновки замірюванням одержано: l1 =92,5мм , lм=107мм

Після цього зображаю розрахункову схема вала:

Складаю рівняння рівноваги і визначаю складові радіальних реакцій у взаємно

перпендикулярних площинах :

Rx і Ry .

Рівняння рівноваги в пл. yz

- 2 - =0

H

Перевірка:

В пл. xz

Перевірка: .

Сумарні радіальні реакції визначаю за формулою:

.

7.2 Підбір та розрахунок довговічності підшипників

Попередній підбір підшипників здійснений при ескізній компоновці (етап 6).

Приймаю радіально-упорні роликові конічні підшипники №7307 для якого

С=48кН, С0=29,9кН, е=0,32 , У=1,88 , У0=1,03. ([1], табл. г6, с.410)

R2 S2 S1 R1

Fa

На рис. показано схему осьового навантаження вала встановленого на радіально-

упорних підшипниках розміщених по схемі «врозпір», яка застосовується для опор

ведучих і ведених валів черв'ячних редукторів.

За формулою S = 0,83eR визначають осьові складові радіальних реакцій

підшипників.

SА=0,83eRА=0,83 0,32 1044,8=277,5Н

SВ=0,83eRВ=0,83 0,32 959,9=254.9Н

Якщо Fa1 + SВ=3513,3 > SА=277Н , то вал зсувається вліво і зовнішнє

навантаження сприймається підшипником А, тоді :

Ra1 = SВ + Fa1=254,9+325,74=3513,3Н , тоді підшипник В сприймає тільки

власне осьове навантаження Ra2 = SВ=254,9Н.

Визначаю співвідношення для підшипника А:

= =3,36 . При X =0,4 та Y=1,88 [1], табл. 8. 10, с.122)

Визначаю співвідношення для к підшипника В:

= =0,26 =0,41.

Тому осьове навантаження не враховуємо Х=1, У=0.

Еквівалентне навантаження підшипника визначаємо за формулою:

При обертанні внутрішнього кільця коефіцієнт V = 1 ([2],c.212). Для редукторів

загального призначення коефіцієнт безпеки Кб = 1,3...1,5 ([2], табл. 9. 19, с. 124);

Приймаємо Кб = 1,3.

температурний коефіцієнт при t £ 1000C Кт = 1 ([2], табл. 9.20, с.214).

Обчислюємо еквівалентне навантаження :

Дальший розрахунок проводять для більш навантаженого підшипника.

За формулою , де , визначають довговічність підшипника в млн.

об.,

= ,,

за формулою , де n - частота обертання кільця підшипника (вала) в . об/хв., визначають довговічність в год.

= год ,

Визначену за формулою довговічність

порівнюю з терміном служби приводу або з мінімальною довговічністю згідно

ГОСТу 5000 год. для черв'ячних.

Lh =4363 5000год, тому раніше підібраний підшипник заміняю на підшипник

середньої серіїх великим кутом конусності №27307. для цього підшипника

С=39,4кН, С0=29,5кН, е=0,79 , у=0,76.

Перераховуємо осьові складові:

SА=0,83eRА=0,83 0,79 1044,8=685Н

SВ=0,83eRВ=0,83 0,79 959,9=629,4Н

Осьове навантаження на підшипники:

RaА = SВ + Fa1=629,4+3274,4=3903,8Н

Ra2 = SВ=629,4Н

Визначаю співвідношення для підшипника А:

= =3,74 =0,79,

Тому враховуємо осьове навантаження на підшипник В:

= =0,655 =0,79,

Тому осьове навантаження не враховуємо.

Еквівалентне навантаження більш навантаженого підшипника

=

=

Остаточно приймаємо підшипники №27307.Їх розміри dx

DxTxB=35x80x23x21x15.

7.3 Визначення реакцій підшипників вала.

Виписуємо відстані з ескізної компоновки (етап 6) між зусиллями в зачепленні і

точками прикладання реакцій.

Зображаємо розрахункову схему ведучого вала:

Розрахункова схема веденого вала редуктора: Ft2 =3257,4 Н Fa2=1302,9 Н

T2=325,74 Н Fr2=1185,6 Н d2=200мм, з ескізної компоновки: l2=45мм,

lк=108мм.

Консольне зусилля від ланцюгової передачі знаходимо за формулою:

Fк = 250 =250 = 4512Н

Рівняння рівноваги в пл. yz

- - 2 =0

H

Перевірка:

В пл. xz

Перевірка: .

Сумарні радіальні реакції визначаю за формулою:

7.4. Підбір та розрахунок довговічності підшипників веденого вала.

Для веденого вала довговічність визначаю аналогічно. В 6-тому етапі були

вибрані радіально-упорні роликові підшипники №7211 для яких:

С=57кН, С0=46кН, е=0,42 , У=1,46 . ([1], табл. г6, с.408)

RC SC SD RD

Fa2

На рис. показано схему осьового навантаження вала встановленого на радіально-

упорних підшипниках розміщених по схемі «врозпір», яка застосовується для опор

ведучих і ведених валів черв'ячних редукторів.

За формулою S = 0,83eR визначають осьові складові радіальних реакцій

підшипників.

SC=0,83eRC=0,83 0,42 7332,5 =2556,11Н

SD=0,83eRD=0,83 0,42 8341,6=2907,9Н

Якщо Fa2 + SD=2907,9+1302,9=4210,8 > SC=2556,11Н , то вал зсувається вліво і

зовнішнє навантаження сприймається підшипником C, тоді осьові навантаження

на підшипник рівні :

RRC = SD + Fa2=252907,9+1302,9=4210Н ,

RRD = SD=2907,9Н.

Визначаю співвідношення для підшипника С:

= =0,57 =0,42. тому: X =0,4 та Y=1,88 ( [1], табл. 8. 10, с.122)

Визначаю співвідношення для к підшипника D:

= =0,35 =0,42.

Тому осьове навантаження не враховуємо Х=1, У=0.

Еквівалентне навантаження підшипника визначаємо за формулою:

При обертанні внутрішнього кільця коефіцієнт V = 1 ([2],c.212). Для редукторів

загального призначення коефіцієнт безпеки Кб = 1,3...1,5 ([2], табл. 9. 19, с. 124);

Приймаємо Кб = 1,3.

температурний коефіцієнт при t £ 1000C Кт = 1 ([2], табл. 9.20, с.214).

Обчислюємо еквівалентне навантаження :

Дальший розрахунок проводжу для більш навантаженого підшипника.

За формулою , де , визначаю довговічність підшипника в млн.

об.,

= ,,

за формулою , де n - частота обертання кільця підшипника (вала) в . об/хв., визначаю довговічність в год.

= год ,

Визначену за формулою довговічність

порівнюю з терміном служби приводу або з мінімальною довговічністю згідно

ГОСТу 5000 год. для черв'ячних.

Lh =33246год 5000год 17520год.

Тому залишаємо підшипник №7211.

 Ескізне компонування черв'ячного редуктора | Підбір шпонок і розрахунок шпонкових з'єднань
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати