Головна

Вступ | ГЛАВА 1. ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ | ГЛАВА 2. ОСВІТА землекористування СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА | ГЛАВА 4. впорядкування землекористування СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | Підготовчі роботи |

обгрунтування проекту

  1. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  2. I. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ
  3. II Оформлення курсового проекту та його захист
  4. II. Фінансове обгрунтування довгострокових рішень в бізнесі
  5. IV. Техніко-економічні показники проекту
  6. V. Графічна частина проекту
  7. Серпня дали старт перші масові зарядки по муніципальних утворень в рамках проекту «Здоровий заряд».

Обгрунтування проекту включає розрахунки, визначення і доказ економічної ефективності змін, що вносяться до землекористування; встановлення взаємної відповідності території і виробництва.

При розрахунку економічної ефективності необхідно проаналізувати і повністю врахувати всі існуючі і виниклі значущі зв'язку, що впливають на результати, які залежать від наявності та усунення недоліків.

До таких зв'язків слід віднести можливість використання віддаленого ділянки після сінокосіння для випасу худоби по отаві довколишніх господарствам, більш ефективне використання віддалених пасовищних ділянок іншими господарствами, які знаходяться значно ближче до цих ділянок і ін.

Намічені заходи щодо усунення недоліків економічно обґрунтовуються за наступними показниками:

? транспортні витрати на перевезення насіння, пально-мастильних матеріалів, продукції, робітників і ін.

? збільшення витрат на оплату праці працівників, пов'язаних зі скороченням робочого дня через втрату часу на дорогу до місця роботи і назад.

? втрати продукції через невикористання пасовищ на увазі їх віддаленості від тваринницьких ферм;

? втрати продукції через невикористання отави сінокосів;

? втрати продуктивності ділянок через віддаленість.

Крім цих показників можуть бути використані і інші (втрати продукції з площі угідь, на яких відбувається розворот сільськогосподарських агрегатів при виконанні механізованих робіт; витрати на непродуктивне використання техніки).

Ці та інші показники розраховуються при існуючому використанні ділянок (на рік землеустрою) і при передачі їх іншому землекористуванню, землеволодіння (за проектом).

Різниця в показниках по проекту і на рік землеустрою становитиме економічний ефект проекту усунення недоліків. До використання наведених показниках треба підходити диференційовано в кожному конкретному випадку.

Розрахунок економічної ефективності проводиться за необхідними показниками по кожному переданому ділянці в розрізі господарства, а потім визначається за всіма ураженим проектом господарствам.

Наприклад, для визначення транспортних витрат на перевезення вантажів проводиться розрахунок обсягів перевезених вантажів.

При усуненні недоліків в розміщенні сінокісних ділянок на додаток до перерахованих можна визначити економію на оплату праці робітникам при використанні цих ділянок в складі різних землекористувань (землеволодінь) за рахунок скорочення відстаней. У зв'язку з втратою часу на переїзд робочих до сінокісними ділянці і назад для виконання повного обсягу роботи при 7- годинний робочий день необхідне залучення додаткової робочої сили, а отже додаткових коштів на оплату праці.

Втрати від зниження продуктивності угідь визначаються виходячи зі зменшення на 10-15% від запланованої врожайності, а втрати через невикористання отави сінокосів або багаторічних трав складають 20-30% від продуктивності угідь на перспективу. Розрахунки цих втрат включаються в зведену таблицю розрахунку ефективності по конкретній ділянці.

У разі невикористання пасовищ через значну віддаленість від тваринницьких ферм визначаються втрати всієї продукції з урахуванням випасу на цих ділянках по роках.

Економічний ефект від усунення недоліків в розміщенні кордонів (дроблення кордоном невеликих орних контурів ріллі) можна визначити як різницю в щорічних втратах від неодружених поворотів та заїздів тракторних агрегатів при виконанні сільськогосподарських робіт, і як втрати продукції з тієї частини ріллі, на якій відбувається розворот сільськогосподарських машин і агрегатів, внаслідок чого вона стає мало придатною для вирощування сільськогосподарських культур.


висновок

Проект міжгосподарського землеустрою повинен відповідати екологічним вимогам, правовим нормам і бути економічно обґрунтованим.

Здійснення проекту дозволить організувати раціональне та ефективне використання та охорону землі, впорядкування існуючих об'єктів землеустрою, підвищення продуктивності праці.

Освіта землекористування селянського (фермерського) господарства дозволило забезпечити сільськогосподарському підприємству найменші витрати на виробництво продукції, тобто найбільший дохід. Землекористування селянського господарства розміщено так, що до нього забезпечений незалежний під'їзд. Землекористування селянського господарства розміщено поблизу від місця проживання його членів. Землекористування селянських господарств розміщені групами з урахуванням створення можливості об'єднатися в кооперативи з виробництва, переробки і збуту продукції, матеріально-технічного постачання, будівництва, технічного, агрохімічного та інших видів обслуговування, а також з іншими цілями співробітництва.

Освіта землекористування несільськогосподарського об'єкта дозволило підготувати пропозиції, обгрунтовані в правовому, економічному, соціальному, екологічному та територіальному відносинах, для прийняття рішень про надання земель для несільськогосподарських потреб. Складання проекту міжгосподарського територіального землеустрою є гарантією обґрунтованості проектних рішень, повноти і точності дотримання законів і інших нормативних документів з використання земель, охорони навколишнього середовища та природи.

В кінцевому підсумку проект дозволить організувати більш ефективне використання землі, поліпшити економічні показники господарства.

Я вибрав 2 варіант розміщення льонозавод, тому що розміри втрат при варіантному розміщенні земельних ділянок та вартість відшкодування збитків мінімальні і хоча цей варіант має 1 мінус - найбільша відстань до м Балашихи.

Список літератури

1. Волков С. Н. Землевпорядкування. Т.3. Землевпорядне проектування. Міжгосподарське (територіальне) землевпорядкування: Підручник. - М .: Колос, 2002.

2. Волков С. Н. Землевпорядкування. Т.1. Теоретичні основи землеустрою: Підручник. - М .: Колос, 2001..

3. Піменов В. В. Курс лекцій. 2012 р

4. Троїцький В. П., Кожевников Ю. В., Піменов В. В., Матасова Н. М. Землевпорядне проектування. Міжгосподарське (територіальне) землевпорядкування. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів. Москва. 2006 р

Розміщено наУсунення недоліків землекористувань | Механізм виклику віддалених процедур - RPC
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати