Головна

ЗАВДАННЯ | Загальні вимоги до курсового проекту | Приклад оформлення архітектурно-конструктивних вузлів |

Техніко-економічні показники проектованої будівлі

  1. Google_protectAndRun ( "render_ads.js :: google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); житлові будинки
  2. I. Каркас промислової будівлі.
  3. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  4. I. показники, що характеризують інтереси власників
  5. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  6. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  7. III. показники рентабельності
 найменування показника  позначення  Од. вим.  величина
 Площа забудови Sз м2  
 Площа житлова Sжив м2  
 Площа квартири Sкв м2  
 Загальна площа квартири Sзаг м2  
 Будівельний обєм VСтор м3  
 Стор. обсяг надземної частини Vнадзо. частини м3  
 Стор. обсяг підземної частини Vподз. частини м3  

В кінці пояснювальної записки наводиться перелік використаної літератури.

Пояснювальна записка виконується на стандартних аркушах формату А4. Запис проводиться з одного боку сторінки.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Архітектура цивільних і промислових будівель: підручник для вузів. У 5-ти т. Т.3 Житлові будинки / За заг. ред. К. к. Шевцова. МІСД ім. В. в. Куйбишева; - М .: Стройиздат, 1983.

2. Шерешевський І. а. Конструювання цивільних будівель. - Л .: Стройиздат, 1981.

3. Маклакова Т. р, Нанасова С. м. Конструкції цивільних будівель. Москва, АСВ, 2002 г.

4. Сербінович П. п. Архітектура цивільних і промислових будівель. Цивільні будівлі масового будівництва: Підручник для будівельних вузів / П. п. Сербінович. - М .: Вища школа, 1975. - 319 с.

5. Русскевіч Н. л. і ін. Довідник з інженерно-будівельного креслення. - К .: Будівельник, 1987

6. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. / Держбуд України, Київ, 2005.

7. СНиП 2.01.01.82. Будівельна кліматологія і геофізика / Держбуд СРСР.- М .: Стройиздат, 1983. - 136 с.

8. СНиП П-12-77. Норми проектування. Захист від шуму: - М .: Стройиздат, 1978. - 49 с.

9. ДБН В.2.6-31: 2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. / Мінбудархітектурі та ЖКГ України, Київ, 2006.

10. ДБН В.1.1.7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва. / Держбуд України, Київ, 2003.

11. Методичні вказівки по складанню пояснювальної записки до курсового проекту з дисципліни «Архітектура промислових і цивільних будівель» до розділу «Громадські будинки» / Брижата Е. к. - Макіївка, ДонНАБА, 2004 р

12. Методичні вказівки до виконання розрахунків звукоізоляції огороджувальних конструкцій при курсовому і дипломному проектуванні / Упоряд. Г. т. Косьмін, Б, т. Єлагін, Н. р Пріщенко, - Макіївка: МІСД, 1986. - 35 с.

13. Посібник з теплової ізоляції будівель / Тимофєєв М. в., Cахновська С. о., Білоус О. м. - Макіївка, ДонНАБА, 2008. - 70 стор.

14. ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) "Система проектної документації для будівництва". - Київ: Держкоммістобудування, 1993. -4с.

15. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) «Правила виконан архітектурно-будівельних робочих креслень». - Київ: Держкоммістобудування, 1996. -54 с.

16. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) «Основні вимоги до проектної та РОБОЧОЇ документації». - Київ: Держкоммістобудування, 1997. - 53 с.


ДОДАТОК 1СКЛАДАННЯ пояснювальної записки | Приклад оформлення фасаду будівлі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати