Головна

Техніко-економічні показники проектованої будівлі | Приклад оформлення фасаду будівлі | Приклад оформлення архітектурно-конструктивних вузлів |

Загальні вимоги до курсового проекту

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Розроблюване архітектурно-конструктивне рішення будівлі повинно відповідати вимогам діючих будівельних норм і правил та державних стандартів.

З метою поліпшення планування квартир дозволяється змінювати їх розміри.

Розміри висот поверхів, житлових кімнат і підсобних приміщень в плані слід призначати згідно [6].

Прив'язка конструктивних елементів до координаційних Базисом осях здійснюється згідно [1].

Графічна частина проекту представляється на аркушах формату А-1, оформлених відповідно до ГОСТ, ЕСКД і СПДС. Приклади оформлення креслень наведено в додатку до методичного посібника. Кожен лист повинен мати рамку і заповнений штамп в правому нижньому кутку. Креслення слід розміщувати рівномірно, не допускаючи перевантаження листа графічним матеріалом і не залишаючи незаповнених місць. Відстань між окремими кресленнями на аркуші має дорівнювати 40 ... 50 мм.

Креслення виконують олівцем, товщину ліній приймають:

- Обведення елементів, які потрапили в перетин, - 0,6 ... 0,8 мм;

- Контурні елементи на проекціях - 0,3 ... 0,4;

- Лінії обриву, розмірні, винесення, осьові і штрихування - 0,2 ... 0,3 мм.

Всі розміри повинні бути проставлені в міліметрах; виноски і написи слід писати чітко і розбірливо стандартним шрифтом висотою не менше 2 мм.

Методичні рекомендації щодо виконання графічної частини курсового проекту вміщує в розділі 7справжніх методичних вказівок.

Пояснювальна записка повинна включати:

- Характеристику будівлі;

- Короткий опис конструктивного рішення будівлі, тобто його основних несучих та огороджуючих елементів;

- Відомості про зовнішній і внутрішній обробці;

- Специфікації основних збірних залізобетонних конструкцій;

- Список використаної літератури.

У пояснювальній записці чітко, коротко, грамотно викладаються основні принципи проектування будівлі, прийняття рішень, підтверджених розрахунками. Всі записи і пояснення матеріалів проекту повинні стосуватися тільки конкретних умов розробляється проекту. Не допускається давати в пояснювальній записці загальні міркування, абстрактні схеми, креслення і т. П., Які збільшували б обсяг пояснювальної записки. Не допускається переписування тексту підручників, розділів будівельних норм і правил та методичних вказівок.

Пояснювальна записка оформляється відповідно до вимог ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів ». Пояснювальна записка пишеться чорнилом від руки.

При оформленні пояснювальної записки та графічної частини курсового проекту допускається використання комп'ютерної техніки за погодженням з керівником курсового проекту.

Методичні рекомендації щодо складання та оформлення пояснювальної записки містяться в розділі 8 цих методичних вказівок.

Складання архітектурно-конструктивного проекту ділиться на три етапи. Орієнтовна трудомісткість виконання окремих етапів (у відсотках від сумарного необхідного часу на розробку всього проекту) становить:

I етап - опрацювання будівлі і складання ескізів - 30%;

І етап - розробка в олівці архітектурно-будівельних креслень будівлі і його архітектурно-конструктивних деталей - 50%;

Ш етап - остаточне оформлення креслень і складання пояснювальної записки - 20%.

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

Робота з вивчення завдання повинна супроводжуватися виписками з довідкових і нормативних матеріалів [5-9]. Слід виписати мінімальні площі житлових приміщень: загальної кімнати, спальні на 2 особи; спальні на I людини; кухні; господарської комори, господарського шафи [6] ..

Крім того, слід виписати висоту поверху, глибину житлових приміщень при однобічному освітленні, мінімальні розміри підсобних приміщень, ванної кімнати, туалету, ширину коридору.

Ці дані знадобляться студенту для правильного визначення площ приміщень обраної схеми будівлі.

Для правильного визначення планувальних розмірів кроків і прольотів слід виписати прийняті в даний час укрупнені модулі для призначення відстані між креслення осями, що значно скоротить кількість типорозмірів перекриттів і відповідно позначиться на економіці будівництва [3].

Необхідно також правильно призначити прив'язку конструктивних елементів до базису осях в плані відповідно до модульної координаційної системі. При цьому слід врахувати розмір спирання перекриття на внутрішні і зовнішні стіни, визначити розміри ліфтів, мінімальні майданчика для сміттєпроводу.

При проектуванні будинків необхідно враховувати вимоги пожежної безпеки [10]. До них відносяться мінімально допустима ширина маршів і майданчиків сходової клітки, найбільший ухил, кількість ступенів в одному марші, величина вільного зазору між сходовими маршами та інші параметри сходів.

Загальні коридори у житлових будинках коридорного типу і галереї в галерейних будинках повинні бути запроектовані відповідно до [6].

Конструктивні системи будівель повинні відповідати найбільш прогресивним видам індустріального будівництва, вимогам модульної системи, уніфікації і типізації конструкцій і деталей. Вибір конструктивної системи будівлі уточнюється з викладачем після підбору студентом основних типорозмірів будівельних конструкцій.

В якості самостійної роботи над курсовим проектом, який містить елементи НДРС, можуть бути розроблені каркасно-панельні будинки; монолітні будинки, що зводяться методом підйому поверхів або перекриттів, а також з об'ємних блоків. Розробка одного з цих варіантів передбачає більш поглиблене вивчення відповідних розділів курсу "Архітектура цивільних і промислових будівель".

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту

Робота над проектом виконується в три стадії:

1-я стадія - вивчення завдання, знайомство з рекомендованою літературою і нормативними матеріалами, ескізне виконання проекту;

2-я стадія - виконання архітектурно-конструктивного проекту в олівці в тонких лініях і узгодження його з викладачем;

3-тя стадія - остаточне оформлення графічної частини проекту та складання пояснювальної записки.

В результаті опрацювання завдання, вивчення рекомендованої літератури та проектного матеріалу студент усвідомлює: можливі прийоми архітектурно-планувального і конструктивного рішення проектованої будівлі; призначення всіх приміщень і габарити розміщується в них меблів і устаткування; вимоги, що пред'являються до приміщень будівлі по відношенню до природного освітлення, звукоізоляції, температурно-вологісного режиму і ін.

Одним з перших ескізів розробляються плани поверхів. У завданні дається загальна схема планування типового поверху. Студенту необхідно встановити зв'язок між приміщеннями, їх габарити, продумати розміщення необхідного обладнання. Ескіз може бути виконаний від руки на міліметрівці, кальці або креслярської папері.

Розробка ескізів основних проекцій будівлі повинна вестися комплексно із взаємною їх ув'язкою. Це означає, що паралельно ведеться опрацювання плану, розрізу і фасаду будівлі. На цьому етапі студент повинен:

а) остаточно встановити розміри між осями несучих конструкцій, опрацювати планування найбільш складних вузлів (вестибюля, сходів, групи приміщень масового користування);

б) уточнивши конструктивну схему, встановити, яку по теплотехнічних вимогам повинна мати товщину зовнішня стіна для заданого географічного району будівництва, визначити для заданої майданчики будівництва глибину закладення фундаментів в залежності від глибини промерзання грунтів і рівня грунтових вод;

в) вибрати конструктивні схеми для перекриттів (нижнього, міжповерхових) і покриття;

г) вибрати ширину маршів для сходів і визначити розміри сходових клітин, зробити розбивку сходів і встановити для них конструктивні схеми.

Габарити сходової клітки визначаються за формулами

B = 2b + c; L = b1 (N-1) + 2l;

де B - Ширина сходової клітки;

L - довжина сходової клітки;

b - ширина сходового маршу, b = 1050 мм;

c - відстань між сходовими маршами для протягування пожежного шланга, c= 100 мм;

b1 - ширина проступи, b1 = 300 мм;

H - висота поверху;

hм - висота маршу; hм = H/ 2;

n - число ступенів у марші, n = hм/ h1;

h1 - висота подступенка, h1 = 150 мм;

l - ширина площадки, l = 1200 мм;

д) відповідно до [9, 13] розрахуватися товщини зовнішньої огороджувальної конструкції.

Мінімальна висота підвалу приймається рівною 1,8-2,0 м. Рекомендується, щоб відмітка підлоги першого поверху знаходилась не менше ніж на 0,9 м вище вимощення (з метою створення комфортних умов проживання мешканців першого поверху і правильного рішення вхідного вузла).

Всі квартири в житлових будинках слід проектувати виходячи з умов заселення однією сім'єю.

Мінімальні площі приміщень наведені у відповідній літературі [6].

Площа літніх приміщень (веранд, еркерів, балконів, лоджій) може становити до 20% корисної площі квартир.

Розміри кухні повинні передбачати розміщення санітарно-технічного обладнання, холодильника і кухонних меблів.

Загальна кімната повинна бути пов'язана безпосередньо з передньої і мати зручний зв'язок з кухнею. Допускається влаштовувати вхід в спальні через загальну кімнату. Спальні повинні бути не прохідними і мати зручний зв'язок з санвузлом.

При виборі пропорцій і розмірів приміщень необхідно враховувати габарити основних типів меблів і устаткування (табл. 6.1; 6.2, 6.3). Відношення ширини до довжини кімнат повинно знаходитися в межах 1: 1,5 - 1: 2. Найкращі пропорції загальної кімнати - 1: 1. ..1: 1,6.

Таблиця 6.1

Умовні габарити меблів, див:

 обідній стіл  90x90;  150x90
 робочий стіл (письмовий)  120x66  
 журнальний столик  90x40  
 диван  200x90  
 ліжко  200x80  
 дитяче ліжко  160x60  
 тумбочка  40x36  
 туалетний столик з дзеркалом  80x40  
 стілець  45x40  
 крісло  60x80  
 шафа для одягу і білизни  120x65;  160x65
 шафа для книг  120x35  
 тумба для постільної білизни  80x40  
 Тумба під телевізор  80x40  
 книжкова полиця (навісна)  100x35  

Таблиця 6.2

Габарити кухонного обладнання, см:

 електрична плита  50x60
 газова плита  75x60
 робочий стіл  80x60
 мийка одинарна  60x50
 мийка подвійна  80x60
 шафа підвісний  90x30
 шафа-пенал  50x50
 холодильник  60x60

Таблиця 6.3

Розміри основного сантехнічного обладнання, см:

 ванна  170x75
 умивальник  40x50, 45x56
 унітаз  38x61

Інженерне обладнання будинків повинно відповідати вимогам [6].

Наявність в будівлі сміттєпроводу, ліфта залежить від поверховості будівлі.

7. ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ

Після складання ескізів студент переходить до роботи над другим етапом проектування - до викреслювання проекту на креслярської папері олівцем або виконання графічної частини з використанням комп'ютерних технологій.

Креслення виконуються відповідно до вимог ЕСКД і СПДС на стандартних аркушах формату А1 (594х841 мм) і формату А3 (297 х 420 мм). Листи оформляються рамкою і штампом. Попередньо планується розташування окремих креслень (проекцій) на аркушах з урахуванням необхідних місць для виносних і розмірних ліній і написів.

Фасад розміщується в лівому верхньому куті аркуша, плани - під ним, розріз - справа.

Розробка проекту в олівці починається про нанесення розбивочних осей будівлі основних креслень: плану, поперечного розрізу і фасаду будівлі. Викреслювати проект рекомендується тонкими лініями олівцями середньої твердості (Т або 2 Т) ..

План, розріз і фасад розробляються (викреслюються) з обов'язковою паралельної ув'язкою і узгодженням цих креслень один з одним. На плані кухні, ванної та туалету наносяться місця розміщення сантехнічного обладнання.

На планах приміщень вказується напрямок відкривання дверей з урахуванням протипожежних норм

план будівлі (Прил.2, 3) викреслюється в такій послідовності:

- Наносяться поздовжні і поперечні осі;

- Викреслюються зовнішні і внутрішні стіни, перегородки;

- Виконується розбивка віконних і дверних прорізів;

- Викреслюються сходи;

- Вказуються вбудовані меблі, антресолі;

- Наносяться необхідні виносні і розмірні лінії;

- Проставляються всі розміри, марки осей;

- Вказується положення січної площини розрізу;

- Робляться необхідні написи.

На плані будівлі вказуються площі і призначення приміщень, ланцюжки внутрішніх розмірів, прив'язка, товщина стін і перегородок. Із зовнішнього боку планів наносяться три лінії: для вказівки відповідно розмірів прорізів і простінків, відстаней між осями, відстані між крайніми осями.

Маркування осей: по горизонталі знаходяться цифрові осі, починаючи від лівого кута будівлі; по вертикалі - літерні осі, починаючи від низу до верху. Осі маркуються по несучих стін або перегородок.

Зовнішні та внутрішні стіни на плані будівлі розбиваються на окремі планувальні елементи конструкцій - панелі або великі блоки із зазначенням типів стиків. Сходова клітка на плані приймається за розмірами, визначеними вище.

креслення розрізу (Дод. 4) виконується в наступному прядки:

- Проводяться геодезичні осі і горизонтальні лінії рівнів поверхні землі, підлоги всіх поверхів і верху горищного або безчердачною перекриття;

- Наносяться контури зовнішніх і внутрішніх стін, балконів, еркерів, лоджій, перегородок, міжповерхового і горищного перекриттів, що потрапляють в розріз, викреслюють карниз або парапет, елементи горищних або безгорищних даху, цоколь; показують стики великих елементів стін, виробляють розбивку сходів;

- Намічаються в стінах і перегородках дверні та віконні прорізи з їх заповненням відповідно дверними полотнами і віконними палітурками;

- Наносяться виносні та розмірні лінії, висотні позначки;

- Проставляються розміри, згідно [14-16], робляться написи, що пояснюють, виносяться прапорці для визначення складу статі і перекриття.

На розрізі будівлі показуються ше конструкції, починаючи з фундаменту і закінчуючи дахом. Фундамент прив'язується до базису модульним осях, проставляються відмітки заглиблення підошви фундаменту під зовнішні та внутрішні стіни. Показується вимощення навколо будівлі з зазначенням її складу і ширини. Висотні позначки проставляються на рівнях підошви фундаменту, підлоги першого поверху (нульова відмітка), підлоги другого поверху, горищного перекриття та покриття, карнизу або парапету, поверхових і міжповерхових сходових майданчиків. Якщо фундамент фундамент, позначки проставляються на рівні вістря палі і низу ростверку.

Вертикальна ланцюжок розмірів проставляється поза контуром креслення за рівнями перекриттів, цоколя, карнизу або парапету; дві горизонтальні лінії розмірів викреслюються між модульними осями: одна - по несучих стін, друга - загальний розмір в осях.

Побудова фасаду (дод. 1) починається з нанесення крайніх розбивочних осей і загального контуру будівлі. Викреслюються віконні та дверні прорізи (з відповідним заповненням), балкони, лоджії, козирки над вхідними дверима, карниз або парапет і інші деталі. Фасад будівлі з великих блоків або панелей показується з розрізанням на окремі блоки або панелі.

Проставляються висотні позначки рівня землі, вхідних площадок, цоколя, верху стіни. Видимі контури на кресленнях фасадів виконуються суцільною лінією; лінія контуру землі - потовщеною лінією, що виходить за межі фасаду.

Креслення конструктивних вузлів (дод. 9) виконуються відповідно до плану і розрізом будівлі в М 1:20 в кількості 4-5 штук.

Рекомендовані вузли:

- Стики зовнішніх і внутрішніх стінових блоків або панелей за планом і розрізу будівлі;

- Примикання карнизу або парапету до горищному або безгорищних перекриття даху будівлі;

- Примикання внутрішнього водостоку по розрізу будівлі до базису осях;

- Вузли сходів (спирання маршів і майданчиків);

- Спирання стін на фундаменти (на цокольні панелі, стрічкові блоки або на ростверк пальового фундаменту та ін.).

Креслення схем розташування елементів фундаментів, перекриттів, покриттів (Дод. 6-8). На плані фундаментів контурній лінією показується розкладка фундаментних блок-подушок під несучі і самонесучі стіни і стінки жорсткості. Всі конструктивні елементи маркуються, позначаються прив'язки їх до модульних Базисом осях, всередині креслення вказуються відмітки підошви фундаменту. Ширина фундаментних блок-подушок приймається орієнтовно рівний 1200, 1400, 1600 мм в залежності від навантаження на фундамент.

При пальових фундаментах ростверк викреслюється тонкої (контурної) лінією, розташування паль показується пунктиром, стіни підвалу проводяться більш жирною лінією, крок паль приймається в залежності від навантаження на фундаменти, але не більше чотирьох діаметрів паль, ширина ростверку приймається рівною 400, 500 мм. На кресленні вказуються відстані між палями, прив'язка ростверку до базису координаційних осей, відмітка заглиблення ростверку.

На плані перекриттів наносяться контури несучих і огороджувальних стін і стін жорсткості, межі несучих вертикальних конструкцій, що знаходяться під панелями (плитами) перекриттів, зображуються пунктиром. На плані показуються розкладка панелей перекриттів з їх маркуванням, конструкції сходової клітки, балконів, лоджій, а також анкерні зв'язку елементів перекриттів між собою і з зовнішніми країнами. Для проходження вентиляційних блоків передбачаються отвори в панелях перекриттів.

На плані покриття показується розкладка покрівельних панелей відповідно до прийнятого рішення даху (з теплим або холодним горищем) і з урахуванням способу передачі навантаження на вертикальні несучі елементи, а також видалення води з покрівлі. До графічного оформлення плану покриття пред'являються ті ж вимоги, що і до оформлення плану перекриття.

На третій стадії здійснюється графічне оформлення креслень в суворій відповідності з [5, 14-16]. Вимоги зазначених стандартів поширюються на формати аркушів, рамку, штамп, товщину ліній, шрифти, нанесення розмірів і написів, умовні позначення елементів будівель і матеріалів та ін.ЗАВДАННЯ | СКЛАДАННЯ пояснювальної записки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати