Головна

Глава 4. Зовнішня політика | | | Глава 8. СРСР - союзна держава | Глава 9. Союзна Радянська Соціалістична Республіка | Глава 10. Автономна Радянська Соціалістична Республіка | Глава 12. Система і принципи діяльності Рад народних депутатів | Глава 13. Виборча система | Глава 14. Народний депутат | Глава 15. Верховна Рада СРСР |

Глава 17. Вищі органи державної влади і управління союзної республіки

  1. D) Казахстан - світська держава, і не має державної релігії
  2. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  3. E. Продукт, натуральні Властивості которого змінені з метою обману споживача
  4. EOQ-модель, або базова модель управління запасами
  5. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  6. II етап реформ державного управління. Реформування цивільної сфери управління (1717-1722).
  7. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Стаття 137. Вищим органом державної влади союзної республіки є Верховна Рада союзної республіки. Верховна Рада союзної республіки має право вирішувати всі

питання, віднесені до відання союзної республіки Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР. Ухвалення Конституції союзної республіки, внесення в неї змін; затвердження державних планів економічного і соціального розвитку, державного бюджету союзної республіки і звітів про їх виконання; освіту підзвітних йому органів здійснюються виключно Верховною Радою союзної республіки. Закони союзної республіки приймаються Верховною Радою союзної республіки або народним голосуванням (референдумом),

проведеним за рішенням Верховної Ради союзної республіки.

Стаття 138.Верховна Рада союзної республіки обирає Президію Верховної Ради - постійно діючий орган Верховної Ради союзної республіки, підзвітним їй в усій своїй діяльності. Склад і повноваження Президії Верховної Ради союзної республіки визначаються Конституцією союзної республіки.

Стаття 139. Верховна Рада союзної республіки утворює Раду Міністрів союзної республіки - Уряд союзної республіки - найвищий виконавчий і розпорядчий орган

державної влади союзної республіки. Рада Міністрів союзної республіки є відповідальною перед

Верховною Радою союзної республіки і йому підзвітний, а в період між сесіями Верховної Ради - перед Президією Верховної Ради Української РСР, якій є підзвітною.

Стаття 140. Рада Міністрів Української РСР видає постанови і розпорядження на основі та на виконання законодавчих актів СРСР і союзної республіки, постанов і

розпоряджень Ради Міністрів СРСР, організує і перевіряє їх виконання.

Стаття 141. Рада Міністрів Української РСР має право зупиняти виконання постанов і розпоряджень Рад Міністрів автономних республік, скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей, а в союзних республіках, які не мають обласного поділу, - виконавчих комітетів районних і відповідних міських Рад народних депутатів.

Стаття 142. Рада Міністрів Української РСР об'єднує і спрямовує роботу союзно-республіканських і республіканських міністерств, державних комітетів союзної республіки, інших підвідомчих йому органів. Союзно-республіканські міністерства і державні

комітети союзної республіки керують дорученими їм галузями управління або здійснюють міжгалузеве управління, підлягаючи як Раді Міністрів союзної республіки, так і відповідному союзно-республіканському міністерству СРСР або державному

комітету СРСР. Республіканські міністерства і державні комітети

керують дорученими їм галузями управління або здійснюють міжгалузеве управління, підлягаючи Раді Міністрів союзної республіки.

 Глава 16. Рада Міністрів СРСР | Глава 19. Місцеві органи державної влади і управління
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати